Think BIG: DATA delen voor gezondheid

Publieke en private partijen delen een interesse in gezondheid. Zo ongeveer alle tech giganten hebben de markt van gezondheid ontdekt en combineren zakelijke kansen met de maatschappelijke uitdaging gezondheid.

Technologische revolutie

Momenteel voltrekt zich een technologische revolutie. Apple, Google, Microsoft en andere technologie giganten hebben de manier waarop wij met elkaar communiceren, socialiseren, werken en leven compleet veranderd. Wij gaan en staan en laten een continu spoor van data achter. Data die de GGD goed zou kunnen gebruiken voor zijn publieke taak. Samen produceren we meer data, dan de GGD alleen ooit kan ophalen.

Hoe mooi zou het zijn als publieke en private partijen data zouden delen voor ons grootste goed, onze volksgezondheid? Met dit doel zou de GGD zijn data graag beter benutten, door ze te verrijken met data uit andere bronnen of door data te delen. Het combineren van databestanden kan veel bruikbare informatie opleveren. De GGD is daarbij niet zozeer geïnteresseerd in persoonlijke data maar in verbanden en patronen. Verbanden die leiden naar het spoor van preventie en gezondheidswinst.

Google heeft al laten zien dat je een griepepidemie kunt voorspellen op basis van het online zoekgedrag van heel veel mensen. Facebook, op zijn beurt, zegt personen te herkennen die mogelijk aan zelfmoord denken en biedt hulp aan. De GGD zou op basis van het app en chat gedrag van jongeren adequater kunnen reageren op bijvoorbeeld stress of pesten op school. We weten het niet precies, maar niemand twijfelt er aan dat de mogelijkheden om data in te zetten voor een gezondere samenleving oneindig en veelbelovend zijn.

Dit is een pleidooi om in gesprek te gaan over het delen van data. Wij roepen publieke en private partijen op om samen te gaan werken. Om bestaande data beter te benutten voor onze volksgezondheid. Want gezondheid is te groot en te ingewikkeld om als individuele organisatie, of zelfs sector, te behappen. Publiek en privaat, beide zijn nodig.

Dit gesprek gaat wat ons betreft niet over technologie maar, fundamenteler, over of en hoe we met elkaar aan de slag kunnen. Nu we niet langer onwetend zijn over de  grote maatschappelijke waarde die schuilt in onze gezamenlijke gezondheidsdata, dringt een ethische vraag zich op: moeten wij niet extra aandacht besteden aan het (her)gebruik van deze data juist voor een maatschappelijk doel als publieke gezondheid? Zouden we niet nalatig zijn als we dat niet doen?

Data delen ligt gevoelig. Meningen verschillen over hoe we moeten omgaan met de balans tussen openheid en data bescherming, persoonlijke privacy en veiligheid. Data vertegenwoordigen investeringen en een geldelijke waarde. We zien een beweging naar data delen op eigen voorwaarden. Kunnen we hiervan gebruik maken om de verlamming in het debat te doorbreken?

Laten we elkaar niet langer gevangen houden met argumenten als: ‘Ik wil wel, maar het mag niet’, ‘Ik werk al samen’, ‘Wat heb ik er aan, en wie gaat dit betalen?’. ‘Het is te ingewikkeld’. Als het ons lukt om ons transparant op te stellen en elkaar te vertrouwen, kunnen we er ook in slagen publieke, menselijke belangen te verenigen met bedrijfsbelangen. Think BIG: DATA delen voor gezondheid.

Meedoen?

Wil je namens jouw organisatie deelnemen aan dit gesprek? Wil je  meewerken aan oplossingen en toepassingen? Wij horen het graag!  Stuur Jeroen een bericht op j.maas@amecboard.com

Rol Amsterdam Economic Board

Amsterdam Economic Board werkt samen met GGD Amsterdam, GGD Haaglanden en GGD GHOR N, LECP en VUmc om de discussie over gezondheidsdata en de samenwerking tussen publieke en private partijen die beschikking hebben over gezondheidsdata te stimuleren.