PHISE: stimuleren van sociaal ondernemerschap voor innovaties

Ons gezondheidszorgsysteem is ingericht op de behoeften die bestonden in de vroege 20e eeuw, toen ziekten vaak acuut waren en snelle, eenmalige interventies het meest werden toegepast. Tegenwoordig hebben we voornamelijk te maken met chronische ziekten, die om langdurige monitoring en voortdurende interventies vragen. De mismatch met het op andere behoeften gebaseerde zorgsysteem draagt sterk bij aan hoge kosten, maar het blijkt moeilijk het systeem te veranderen. Pogingen tot verbetering hebben nog maar weinig effect gehad.

Ondernemers blijken juist in ingewikkelde situaties goede veranderaars. Het Interreg NWE programma getiteld ‘Pioneering Health Innovation through Social Entrepreneurship’ (PHISE) heeft als doel om ondernemers met een focus op het verbeteren van gezondheid te helpen opschalen en ontwikkelen. Onderdelen van het programma zijn onder andere het ondersteunen van nieuwe businessmodellen en internationale uitwisseling van kennis en markttoegang. Verschillende partijen uit Amsterdam, Birmingham, Geneve, Mechelen en München nemen deel.

Rol van Amsterdam Economic Board

De Gemeente Amsterdam coördineert het consortium. Amsterdam Economic Board ondersteunt als ‘associate partner’ bij het schrijven van de aanvraag en het betrekken van partners.

Resultaat

De eerste ronde aanvraag van PHISE is toegekend. De gemeente Amsterdam coördineert het verdere programma.

Samenwerkingspartners