Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek

Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van onze regio. De  Board heeft het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) en heeft al tientallen ambitieuze partijen aan elkaar verbonden.

Uitgelicht

Uitgelicht

Laat je inspireren door voorbeelden en initiatieven rond slimme en schone stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam!

Lees verder
Financiering

Financiering

Hier vind je een helder overzicht van financierings-mogelijkheden en relevante instrumenten op het gebied van duurzame stadslogistiek.

Lees verder
Mobiliseren van Start ups

Mobiliseren van Start ups

Startups kunnen een middel zijn om innovatie te versnellen. Lees hier meer over GO-NH, een accelatorprogramma van de provincie Noord-Holland.

Lees verder

Events

Over mobiliteit

De druk op de MRA neemt in ieder opzicht toe. Er komen meer inwoners, bedrijven en bezoekers. Dat betekent een toename van mobiliteit van alle verkeersstromen, terwijl de openbare ruimte niet mee-groeit. Bedrijven en ondernemers zullen vooral moeten komen met slimme ideeën, nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen. Onze rol is die van verbinden en versnellen. Eerst brengen we alle relevante informatie en partijen in kaart en identificeren we kansen op basis van gesprekken en desk research. Vervolgens stellen we actiepunten vast in overleg met de belangrijkste partners en benoemen we de instrumenten die we willen inzetten.

ambitie

De ambitie van de uitdaging Mobiliteit is dat het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2025 emissievrij is. Er zijn twee doelstellingen: Enerzijds wil de MRA internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten- tot personenverkeer. Anderzijds wil de MRA een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

 

Weet jij wat er allemaal in de regio gebeurt op het gebied van slimme en schone stadslogistiek?

Om dit zichtbaar te maken heeft de Amsterdam Economic Board een overzicht gemaakt van relevante initiatieven op het gebied van aan slim en schoon vervoer in de regio.  OP deze manier kunnen we elkaar inspireren en mobiliseren om te werken naar zero emissie stadslogistiek in 2025

Uitgelichte initiatieven

Resultaten

Team

Youtube Twitter Linkedin