Uitdagingen

Circulaire Economie

De Metropoolregio Amsterdam heeft unieke mogelijkheden om de circulaire hub van producten en grondstoffen te worden. Dat biedt kansen voor profilerin... Bekijken

Digitale Connectiviteit

In 2025 is de MRA dé hub voor data gedreven innovatie. Dat kan alleen als wij de basis zijn over data, en niet andersom. Wij initiëren en versnellen... Bekijken

Energie

In 2025 is de MRA dé plek voor toepassing van energie-innovaties door de industrie. Zo werken wij aan een CO2 vrije toekomst voor nieuwe generaties e... Bekijken

Gezondheid

Onze droom is dat in 2025 inwoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra hebben. Dit kunnen we bereiken door ons in te zetten... Bekijken

Mobiliteit

Onze ambitie is dat het stedelijk vervoer in onze regio in 2025 emissievrij is: Er is steeds meer behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen... Bekijken

Talent voor de Toekomst

De geschiedenis leert ons dat het onderwijssysteem zich in vorige industriële revoluties niet snel genoeg op grote schaal heeft kunnen aanpassen aan ... Bekijken