Metropool Amsterdam voorbeeld in Europa voor gezonder ouder worden

De Metropool Amsterdam heeft opnieuw een maximale score van 4 sterren ontvangen van het Europees Innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden. De erkenning is een stimulans voor samenwerking om de regio nog levensloopvriendelijker te maken.

Het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing kende de vier sterren toe voor de positie van de Metropool Amsterdam als referentielocatie.

Deze toekenning beloont de creatieve, innovatieve, regionale ecosystemen, die werken aan oplossingen die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Het Europese Innovatie Partnerschap kan een innovatiehotspot belonen met 1 tot 4 sterren. Het Europese netwerk van referentielocaties omvat 65 regio’s. De regio Amsterdam is met het maximale aantal sterren een innovatief voorbeeld voor andere Europese steden. Het Amsterdamse ecosysteem wordt gezien als en zeer inspirerend ecosysteem, dat op hoog niveau creatieve en werkbare innovaties levert. De oplossingen zijn bovendien geschikt voor opschaling en overname in de hele regio, op nationaal niveau en in de EU.

De aanvragers, waaronder GGD Amsterdam, VUmc en Amsterdam Economic Board, hebben gezondheid in de regio hoog op de agenda staan. Het doel: twee gezonde levensjaren extra voor elke bewoner in 2025. De focus ligt hierbij op preventie, samenwerking tussen excellente kennisinstituten en bedrijfsleven én met de mensen om wie het gaat: de ouderen.

Uniek regionaal ecosysteem

Het unieke Amsterdamse ecosysteem omvat inmiddels 122 organisaties. De partners van het Consortium Active & Healthy Ageing Amsterdam Metropolitan Area (CAHA-AMA) werken samen aan initiatieven voor actief en gezond ouder worden. Dat gebeurt op politiek, organisatorisch, technologisch en financieel vlak. Deze initiatieven hebben tot doel de gezondheid en het welzijn van alle inwoners in de Amsterdamse regio te bevorderen en te versterken.

Uitdagingen aanpakken

De kenmerken van een vergrijzende bevolking en de typische uitdagingen in de Amsterdamse metropool weerspiegelen de belangrijkste stedelijke problemen. Zoals hyperdiversiteit, hoge bevolkingsdichtheid, verschillen in gezonde levensverwachting, oplopende zorgkosten, krapte op de arbeidsmarkt en gebrek aan passende huisvesting.

Amsterdam Economic Board coördineert als partner dit samenwerkingsverband. Ook ondersteunen wij bij Europese subsidie-aanvragen, waarmee partners de uitdagingen kunnen aanpakken. Zoals voor Amsterdam Vitaal & Gezond, het programma Ageing & Later Life van Amsterdam UMC en Smart Health Amsterdam.

Duurzaam en gezond

Lees meer over hoe Amsterdam Economic Board zich inzet voor een duurzame en gezonde leefomgeving.

28 oktober 2022

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten