Active and Healthy Ageing: een netwerk van organisaties

Hoe zorg je dat inwoners van de Metropool Amsterdam gezond oud worden? Het Europese Innovatie Platform (EIP) van de Europese Commissie gaf onze regio in oktober 2022 opnieuw 4 sterren voor het unieke regionale ecosysteem van 122 organisaties, waar Amsterdam Economic Board deel van uitmaakt. Het consortium ontwikkelt gezamenlijk innovaties op het gebied van actief en gezond ouder worden. 

De partners van het Consortium Active & Healthy Ageing Amsterdam Metropolitan Area (CAHA-AMA) werken samen aan initiatieven voor actief en gezond ouder worden op politiek, organisatorisch, technologisch en financieel vlak. Deze initiatieven hebben tot doel de gezondheid en het welzijn van alle inwoners van de Metropool Amsterdam te bevorderen en te versterken. Vanwege de complexe relatie tussen factoren die actief en gezond ouder worden beïnvloeden, worden uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn benaderd vanuit een holistisch en levensloopperspectief.

De speerpunten van het samenwerkingsverband zijn:

  • Een leeftijdsvriendelijke infrastructuur creëren, mantelzorg dicht bij huis faciliteren en gespecialiseerde zorg wanneer die nodig is
  • Sociaal kapitaal verhogen, participatie en gezondheidsbevordering
  • Technologische en door data ondersteunde innovaties stimuleren en vaardigheden versterken binnen het zorgstelsel

Actieve samenwerking

In de Amsterdamse metropool werkt het Consortium Active & Healthy Ageing op verschillende manieren samen. Academische partners leveren verdieping op het gebied van biomedische, gezondheids- en biowetenschappen, sociale wetenschappen en datatechnologie. Publieke en private partners werken samen met overheidsorganisaties en particulieren, om te zorgen voor samenwerkend leren en innovatie op het gebied van gezondheidsbevordering, preventie, zorg, genezing, maatschappelijk welzijn en gemeenschapsontwikkeling. Het consortium is gegroeid van 35 partners in 2016 naar meer dan 120 in 2022.

Rol van Amsterdam Economic Board

Amsterdam Economic Board coördineert het samenwerkingsverband en helpt het netwerk met het aanvragen van subsidies.

Meer informatie

Bekijk ook de website van de Europese Innovatie Partners. Op de website van ons initiatief Amsterdam Smart Health lees je meer over dit netwerk.

Om innovatie en implementatie van innovaties succesvol op te schalen, werken we voortdurend aan het opzetten van nieuwe consortia met partners in de Metropool Amsterdam en het Europese netwerk van referentiecentra. Meer informatie of meedoen? Neem dan contact op met Sabina van der Veen en  Anke Heijsman.