Dat doen we met innovaties, nieuwe vormen van samenwerking, andere verdienmodellen en een optimale inzet van de beschikbare middelen.

We willen eraan bijdragen dat mobiliteit, wonen, industrie en bedrijvigheid nauwelijks nog een negatieve impact hebben op het klimaat, de watervoorziening, de directe omgeving en de gezondheid van bewoners.

Hiervoor zijn oplossingen nodig die bedrijven en de samenleving laten passen binnen de beschikbare hoeveelheid ruimte en elektriciteit. Met een voorkeur voor circulaire materialen en duurzame energie. Die ook nog eens betaalbaar zijn. Dat vraagt om radicaal andere manieren van verplaatsen, een andere ordening van functies (zoals het decentraal organiseren van de energievoorziening in de Metropool) en ander gedrag en keuzes van ons allen.

Met onze initiatieven en programma’s realiseren we systeemveranderingen en concrete impact.

Contactpersonen

Claire Teurlings | Amsterdam Economic Board

Lead Circulaire Economie
Amsterdam Economic Board

Richard Hoving | Amsterdam Economic Board

Lead Mobiliteit
Amsterdam Economic Board

Initiatieven

Nieuws