Gasten diner pensant denken mee over wonen en arbeidsmarkt

In de A’DAM Toren kwamen 70 koplopers uit de Metropool Amsterdam samen tijdens het diner pensant dat we, samen met Rabobank en VNO-NCW, organiseerden op 4 juli. Aanleiding was een onderzoek van RaboResearch Economie, waaruit blijkt dat van een ‘brede welvaart’ nog absoluut geen sprake is in deze regio.

De economie rent vooruit in volle vaart en daarvan zouden alle inwoners profijt moeten hebben. Maar in de praktijk is dat lang niet het geval. Vooral het vinden van betaalbare woningen en werknemers voor alle vacatures blijven grote opgaves.

Lees verder onder de foto
Diner pensant 3 | Amsterdam Economic BoardErik Versnel, directeur Rabobank MRA. Bekijk alle foto’s van dit event.

Tijdens de maaltijd praatten stakeholders vanuit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven aan verschillende tafels met elkaar. Wat moet er gebeuren om de uitdagingen op de woningmarkt en arbeidsmarkt in de Amsterdamse regio aan te pakken? En hoe gaan we dat gezamenlijk doen? De levendige gesprekken leidden tot heel concrete ideeën. We bespreken vier tafels.

Tafel Techgrounds

Techgrounds, een initiatief van ons programma TechConnect, is gericht op het activeren van ondervertegenwoordigd talent naar IT-banen.
Naar aanleiding van het diner pensant gaat Techgrounds het model van ‘ontzorgen’ van werkgevers verder uitwerken. Daarnaast komen er vervolggesprekken met een aantal individuele partijen aan tafel. Techgrounds zoekt nog naar werkgevers die om samen anders te kijken naar talent en zo de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op te lossen.

Tafel TOMAS

Ons initiatief TOMAS is een platform voor het vinden en verbinden van talentonwikkelingsinitiatieven. Tijdens het diner pensant bleek een sterke behoefte aan betere regie, verbinding en vraaggerichte sturing op de veelheid aan talentinitiatieven in de regio. TOMAS gaat aan de slag met concrete casussen en neemt de besproken best practices vanuit het bedrijfsleven daarin mee.

Lees verder onder de foto
Bekijk alle foto’s van dit event.

Tafel Investeren in talent: skills voor energietransitie en bouw

Ons programma House of Skills werkt als netwerkorganisatie aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt, onder meer binnen de sectoren techniek en bouw. Er zijn veel contacten gelegd met bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen om dit najaar te werken aan een coalitie van doeners. In de komende jaren gaan zij de renovatie van de bestaande woningvoorraad realiseren binnen de Metropool Amsterdam. Het betrekken en scholen van de nieuwe arbeidspopulatie is hierbij essentieel.

Tafel Inzet op skills en technologie in de zorgsector

Een tweede speerpunt van House of Skills is gericht op zorg en welzijn. Tijdens het diner pensant zijn afspraken gemaakt over het agenderen van het onderwerp skills en technologie voor middelen die beschikbaar komen vanuit het Nationaal Groeifonds voor de Leven Lang Ontwikkelen katalysator. Verder gaat er een verkenning worden uitgevoerd hoe technologie concreet ingezet kan worden in de praktijk om werkprocessen voor praktisch geschoolde medewerkers makkelijker te maken. Voor het verbinden van werken in de zorg op basis van skills en inzet van technologie is er nog behoefte aan expertise voor een maatschappelijke businesscase.

Cruciaal is bij alle oplossingen een intensievere samenwerking tussen de publieke en private sector, zodat we samen sterker staan in onze metropool.

Foto’s: Barbara Kieboom

8 juli 2022

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten