AMdEX – Eerlijke, open en betrouwbare datamarkt

 • Digitale Connectiviteit
 • Data is informatie waar je voortdurend nieuwe informatie van kunt maken. Informatie waar we samen — door nieuwe vragen en nieuwe toepassingen — steeds slimmer van worden en nieuwe uitdagingen mee oplossen. Dat vraagt om gezamenlijke afspraken over privacy en eigendomsrechten. Dus: data delen met anderen maar zélf in control blijven. Dan wordt het vertrouwd om je data toegankelijk te maken. Vindbaar. Uitwisselbaar. Voor en door iedereen die er iets moois mee wil doen.

  Waarom AMDEX

  Het initiatief AMDEX draagt bij aan de ontwikkeling van een eerlijke en duurzame digitale samenleving en daarmee aan een slimme Metropool.

  Wat is AMDEX

  AMDEX maakt veilige en betrouwbare data-uitwisseling mogelijk, onder eigen voorwaarden en zonder afhankelijkheid van derden. Hiermee kan beschikbaarheid van data voor innovaties rondom bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie worden vergroot en ontstaat een eerlijke digitale economie met gelijke kansen voor alle deelnemers.

  Partners in het AMDEX-netwerk gaan in co-creatie werken aan een generieke technische voorziening en organisatie die dit mogelijk maakt. Partners bouwen daarbij verder op (deel)oplossingen die al draaien en maken deze oplossingen toegankelijk voor het MKB en andere organisaties.

  Doelen 2021 – 2023

  In een fieldlab ontwikkelen we met partners:

  • Een prototype AMDEX die de basisfunctionaliteit biedt om eerlijke en betrouwbare datamarkten te faciliteren.
  • Usecases om de AMDEX functionaliteiten in praktijkomstandigheden te testen.
  • Governance en businessmodellen voor opschaling van AMDEX naar een zelfstandige vereniging.
  • Een veelheid aan door AMDEX geïnspireerde regionale, nationale en internationale interacties en samenwerkingen.

   

  Activiteiten 2021 – 2023

  Activiteiten van de Board in het AMDEX fieldlab zijn o.m.:

  1. Communicatie, marketing en storytelling middels workshops & webinars om een divers netwerk van overheden, bedrijven en onderzoekers te verbinden aan AMDEX.
  2. Ontwikkelen van strategische allianties op regionaal, nationaal en Europees niveau.
  3. Onderzoeken van (markt)behoefte voor datadelen, technieken en bottlenecks.
  4. In co-creatie identificeren en ontwikkelen van testcases. Bijvoorbeeld in samenwerking met de initiatieven Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en Gezondheids Infrastructuur.

  Uitnodiging tot samenwerking

  Wil je ook een bijdrage leveren aan AMDEX en heb je een interessante testcase? Neem contact op met Willem Koeman, Lead Digitale Connectiviteit. Bekijk towardsamdex.org voor meer informatie.

  Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  AMdEX subsidie EFRO

  Nieuws

  Thumbnail van Werk samen met AMdEX aan betere infrastructuur voor data delen
  | Nieuws

  Werk samen met AMdEX aan betere infrastructuur voor data delen

  Lees artikel
  Thumbnail van ‘Inclusieve, digitale stad met gelijke rechten voor iedereen’
  | Nieuws

  ‘Inclusieve, digitale stad met gelijke rechten voor iedereen’

  Lees artikel
  Thumbnail van Basis gelegd voor uniforme gezondheidsdata infrastructuur
  | Nieuws

  Basis gelegd voor uniforme gezondheidsdata infrastructuur

  Lees artikel
  Thumbnail van Onderzoeksdata delen onder eigen voorwaarden
  | Nieuws

  Onderzoeksdata delen onder eigen voorwaarden

  Lees artikel