Studeren met topmentaliteit

“Iedereen kan op zijn eigen niveau een topstudent zijn”

Het Regioplan Werk maken van Talent is gericht op het optimaal benutten van talent op de arbeidsmarkt in de regio Amsterdam. De afgelopen vier jaar zijn tien maatregelen uitgevoerd om talenten op te leiden of om te scholen voor banen in kansrijke sectoren. In de aanloop naar het Werkevent op 30 mei hebben we alle projectleiders gevraagd naar het verloop en de resultaten van het project en hun lessons learned. Aan het woord is Maurijn Odé, docent aan het ROC van Flevoland en projectleider van Studeren met Topmentaliteit.

Studeren met Topmentaliteit is een excellentieprogramma op het ROC dat studenten traint in houding en gedrag, waardoor ze zich op de arbeidsmarkt kunnen onderscheiden.

Wat was de opzet van jullie project?

“Binnen het ROC bestond al een extracurriculair programma dat studenten stimuleerde om het beste uit zichzelf te halen: Leren van Topsport. Daarvoor werkten we samen met Olympisch zeiler Roy Heiner, die met zijn team onze studenten coachte in houding en gedrag, onder andere door middel van een zeiltocht op zee.

Leren van Topsport was een dermate groot succes dat we het graag groter wilden opzetten. Daarom besloten we een aantal vergelijkbare projecten binnen het ROC te bundelen in een leertraject: Studeren met Topmentaliteit. Met de subsidie van Werk Maken van Talent hebben we dat vervolgens verder uitgebouwd. In het leertraject staan de zogenoemde 21st century skills centraal: moderne vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen en out of the box denken. Als leerlingen die skills beheersen, zijn ze na hun studie interessanter voor de werkgevers van de toekomst. ”

Hoe hebben jullie het aangepakt?

“Onder Studeren met Topmentaliteit hebben we vier vehicles gehangen die leerlingen hielpen bij het opdoen van 21st century skills. Het zeilproject, Flevoland Fietst Tegen Kanker (een project waarbij leerlingen fietsten en assisteerden bij de Alpe d’HuZes), een Masterclass Ondernemen en het ROC-ambassadeursschap, waarbij leerlingen op middelbare scholen presentaties gaven over de verschillende ROC-opleidingen.

Deelname aan een project was geheel vrijwillig en leerlingen mochten zelf kiezen in welk leerjaar ze wilden meedoen. Zo ontstond een heel positieve omgeving, waarin wij als school niet zeiden: ‘Je móet examen doen’ of ‘Je móet huiswerk maken’, maar juist aangaven: ‘Dit kún je doen’. Daarmee daagden we leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen en zich te onderscheiden van de rest.

Dat zoveel studenten zich uit eigen beweging opgaven en hun best deden om zich op één of meerdere skills te ontwikkelen, geeft de kracht van het project aan. Die instelling zie je namelijk niet vaak bij 16-jarigen en zeker niet op het mbo. Daarom hebben we de leerlingen beloond met een officieel certificaat, dat ze op hun cv kunnen zetten en waarmee hun opleiding meer waarde krijgt.”

Wat heeft het opgeleverd?

“We zijn met Leren van Topsport begonnen met 96 studenten en dat hebben we met Studeren met Topmentaliteit opgeschaald naar 265 studenten. Jaarlijks gaan we met ongeveer 35 studenten naar de Alpe d’Huez, die het project allemaal helemaal afmaken. En ook bij de andere vehicles vallen amper leerlingen uit, omdat ze zelf voor het onderdeel gekozen hebben. Studeren met Topmentaliteit-leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd om die uitdaging aan te gaan. Het gaat er ook niet om wie de beste student is: iedereen kan op zijn eigen niveau een topstudent zijn. Dat vind ik prachtig om te zien.”

Hoe gaat het nu verder?

“Het programma gaat nog steeds door. Helaas is de subsidie nu afgelopen, wat betekent dat we op dit moment niet kunnen samenwerken met Roy Heiner en zijn team. Gelukkig lopen het fietsproject, de masterclass en het ambassadeursschap wel door en is er een aantal peer-to-peer-projecten bijgekomen.
Het zou mooi zijn als we bedrijven of de overheid bereid kunnen vinden om individuele studenten te sponsoren tijdens het programma, dat goed past bij organisaties die willen bijdragen aan het tegengaan van jeugdwerkloosheid.”

Lessons learned?

“We zijn een onderwijsinstelling die best intern gericht is. Ik denk achteraf dat we ons nog meer hadden mogen profileren richting het bedrijfsleven, om ze te vertellen waar we mee bezig waren en welke prachtige kansen hen dat ook biedt.

Het is lastig om goed te onderzoeken wat Studeren met Topmentaliteit concreet heeft opgeleverd, daarvoor zijn de aantallen nog te laag en is de looptijd te kort. Ik ben ervan overtuigd dat werkgevers betere werknemers krijgen, omdat zij inzicht hebben gekregen in hun houding en gedrag en zich daarop extra hebben ontwikkeld. Maar om dat gegeven te kunnen meten, hebben we meer tijd en vooral ook meer data nodig. Daarom is goed contact met oud-studenten essentieel.

Tot slot: het was waardevol om tijdens het project te kunnen sparren met de andere projectleiders en de Board. Ik ben blij dat we nu als Flevoland onder de regio vielen. We zitten dan wel op de grens van de Metropoolregio Amsterdam, maar met alle positieve ontwikkelingen voelen wij ons hier wel thuis.”

Resultaat

Het Excellentieprogramma Studeren met Topmentaliteit heeft 265 mbo-studenten succesvol getraind in houding en gedrag, waarmee ze hun positie op de arbeidsmarkt hebben versterkt.

Samenwerkingspartners: Team Heiner, Gemeente Lelystad, Provincie Almere, Ollie, Peer2Peer, Stichting Flevoland Fietst Tegen Kanker, Bedrijfskring Lelystad en vele anderen.

Auteur: Ronne Theunis