Richtlijnen circulaire inkoop tijdens MRA Duurzaamheid Top

De samenwerkende overheden in de Metropool Amsterdam en de Amsterdam Economic Board hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de ambitie om hun inkoop vanaf 2020 in stappen circulair te maken. Tijdens de tweede MRA Duurzaamheid Top zijn richtlijnen gepresenteerd voor de circulaire inkoop van drie pakketten: asfalt en beton, catering en kantoorinrichting.

Roadmap Circulair Inkopen

De richtlijnen voor de MRA-overheden zijn een uitwerking van de eerder vastgestelde Roadmap Circulair Inkopen. Hierin is de ambitie geformuleerd om in stappen naar 100% circulaire inkoop toe te werken. Gezamenlijk zijn de overheden in de regio goed voor een inkoopvolume van zo’n € 4 miljard per jaar. Door hun krachten te bundelen, geven zij een krachtig signaal af aan de markt.

Jan Hoek, wethouder in Almere en in MRA-verband bestuurlijk trekker van het thema circulaire economie, overhandigde een richtlijn asfalt en beton aan Jacqueline Cramer, lid van de Amsterdam Economic Board en voorzitter van het landelijke Betonakkoord.

Landelijk Betonakkoord

Jacqueline Cramer reageerde verheugd op het regio initiatief:

“Fantastisch. Deze handreiking voor provincies en gemeenten is heel goed. De Metropool Amsterdam is de eerste grote regio in het land die zo’n richtlijn heeft gemaakt. Het zou mooi zijn als alle overheden in de regio nu ook het Betonakkoord ondertekenen.”

In dit akkoord staan landelijke afspraken met de gehele betonketen voor een duurzame groei van de sector. Het aandeel beton bij inkoop van overheden is heel groot.

Bekijk hier de Handreiking Catering

Bekijk hier de Handreiking Kantoorinrichting

Inkopen met Impact

Wil je ook bij je inkopen kiezen voor het eerlijker en duurzamer alternatief? Sluit je dan aan bij de beweging Inkopen met Impact van de Board, waar het inkopen van circulair producten en diensten onderdeel van uitmaakt. De Board werkt momenteel bijvoorbeeld met partners aan een Roadmap circulair inkopen voor bedrijven. Lees hier meer over waar je kunt aansluiten.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Claire Teurlings.

MRA Green Deal | Duurzaam uit de Crisis

Nina Tellegen, algemeen directeur van de Board benadrukte het belang van – juist in deze crisistijd – gezamenlijk actie nemen om concrete stappen te zetten om duurzaam uit de crisis te komen. Momenteel werkt de Board met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio aan meerdere initiatieven zoals circulair textiel, banenmotoren en duurzame bedrijventerreinen om tot een stappenplan te komen voor de komende 3 jaar gericht op duurzaam herstel en werkgelegenheid. Voor meer informatie klik hier.

30 oktober 2020

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten