MRA Green Deal – Duurzaam uit de Crisis

Metropool Amsterdam zet volop in op duurzaam herstel. De regio Amsterdam is hard geraakt door de coronamaatregelen. Volgens economisch onderzoeksbureau SEO is de economische schade zo’n €2,3 miljard per maand. De economische gevolgen van de coronapandemie maken nog eens extra duidelijk dat welvaart en economische groei niet vanzelfsprekend zijn. Om de welvaart ook op langere termijn te behouden en te vergroten, moet de economie harder en anders groeien. Door versneld en gezamenlijk in te zetten op een klimaat neutrale en circulaire regio, investeren we in de economie van vandaag en van morgen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken toe naar een MRA Deal Duurzaam uit de crisis op 2 december. Het doel is om op korte termijn banen te creëren en op lange termijn meer welvaart te realiseren.

MRA Deal | Duurzaam uit de crisis

De komende periode wordt gewerkt aan scherp geformuleerde afspraken – MRA Deal –  tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op een aantal concrete en relevante thema’s met direct effect op het economisch herstel in de komende 3 jaar – zoals het creëren van duurzame banen, omscholing, bijscholing, regionale producten en ondernemerschap – ominvesteringen te versnellen of te intensiveren en bij te dragen aan een slimme, groene en gezonde toekomstige regio.

Thema’s:

Technisch talent en duurzame banen
In de Metropool Amsterdam is de arbeidsmarkt voor technici al jaren krap. Door de corona komen er meer mensen op de arbeidsmarkt bij. In 2021-2024 bewegen 10.000 mensen zich richting technische en duurzame beroepen. Investeren is de basis voor werkgelegenheid.

Vraagt onder andere om: soepel zij-instroom traject technici vanuit cultuur, horeca, reisbranche, MRA-brede samenwerking initiatieven; kortere, modulaire opleidingen, stages, baangaranties.

Nieuwbouwwoningen van hout
Regio Amsterdam is met 17.000 woningen per jaar dé woningbouwhotspot in Nederland, en kan daarom circulair en modulair bouwen in hout als geen ander stimuleren. Ambitie: 20% van alle nieuwe woningen van hout bouwen in 2025.

Vraagt onder andere om: Twee houtbouwfabrieken opzetten. Vraag naar hout, biobased en circulair organiseren door afspraken met grote ontwikkelaars/bouwers. Innovatie & inzet data worden standaard. Overheden gaan eisen stellen. Ecosysteem faciliteren en versterken. Houtproductie in de (buurt van de) MRA.

Circulair textiel
Textiel is met 17.000 banen een belangrijke economische sector in de regio. Bovendien zijn er al goede stappen gezet, met onder andere afspraken tussen overheden, Fashion for Good en de Denim Deal (okt). Op naar 20% circulair textiel in 2025.

Vraagt onder andere om: inkopen circulair textiel door overheden, diensten, (zorg) instellingen en horeca; bewustwording consumenten; opleidingen in onderhoud/reparatie versterken; anders ontwerpen; minder verkoop en gebruik van virgin textiel; structuur reparatie/onderhoud opzetten; naar huur/lease/leen businessmodellen.

Duurzame bedrijventerreinen
Er zijn meer dan 90 bedrijventerreinen in de regio, waarvan sommige al ver met verduurzaming. Door nu in te zetten op verduurzaming blijven deze terreinen economisch relevant. Op naar 20% in 2025.

Vraagt onder andere om: investeren in buitenruimte en gebouwen en energie-infrastructuur; verduurzaming bedrijfsprocessen en vervoer; samenwerken op afval, materialen, energie, bewustwording, inkopen met impact.

Versterken fietshotspot regio Amsterdam
De Metropool Amsterdam is dé fietshotspot van de wereld en dat willen we blijven. In 2025 zijn alle kernen in de regio goed verbonden, (e-)fietsen is zorgeloos. Zo blijven inwoners gezond, de leefomgeving prettig en stimuleren we innovatie en werk.

Vraagt onder andere om: investeren in snelfietspaden en stallingen; opzetten e-fiets-pechservice en reparatienetwerk; opleiden van monteurs; voorrang voor fiets in mobiliteitsnetwerk (bijv. bij stoplichten) & inzet op fiets-Mobility-as-a- Service; ontwerpen en verkopen van modulaire en circulaire fietsen; andere businessmodellen als leen/huur/lease.

Snel meer laadpunten
De regio is koploper wat betreft aantal publieke laadpunten, een belangrijke voorwaarde voor een soepele uitbreiding van het aantal elektrische auto’s. Daarom zetten we nu ook in op private oplaadpunten én snellaadpunten.

Vraagt onder andere om: uitvoering en coördinatie door bijv. MRA Elektrisch; nieuwe financieringsmodellen; goed opgeleide technici; locaties.

Inkopen met Impact
Steeds meer partijen in de regio besteden hun geld aan duurzame producten en diensten, waarbij ze aandacht hebben voor logistiek, energie en materialen. In 2021 doen zij 10% van de facilitaire inkoop met impact.

Inzet: business-2-business campagne; verankeren Inkopen met Impact in bedrijfsvoering (ondersteund door Impacttrack Board); informatie-eisen standaard bij inkooptrajecten van overheid; stimuleren kennisuitwisseling en ervaring; verdiepen kennis (o.a. via Impactlabs); meten van impact. | Lees meer

State of the Region | 2 december 2020

Op 2 december tijdens State of the Region worden ambitieuze afspraken –MRA Deals Duurzaam uit de crisis – gemaakt met kennisinstellingen, bedrijven en overheden geformaliseerd. Het betreft veelbelovende initiatieven waarbij het verbinden van langetermijnperspectief met concrete acties centraal staat.

Breed draagvlak

In juni van dit jaar vond een bijeenkomst plaats van MRA-bestuurders en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kennisinstellingen waarin bouwstenen en toekomstbeelden voor een duurzaam herstel zijn geformuleerd Hier bleek brede steun voor een ambitieuze MRA-aanpak Duurzaam Herstel.

Partners

Het Metropoolregio Amsterdam Bureau, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Flevoland, ORAM, Nova College en de Amsterdam Economic Board werken gezamenlijk aan het ontwikkelen van de MRA Green Deal ‘Duurzaam uit de crisis’.

Meedoen?

Veel partijen in de Metropool Amsterdam zijn geraakt door de crisis en hebben nieuw perspectief nodig. Gezamenlijk hebben we enorme slagkracht om de regio duurzaam te herstellen  door onder andere banen te creëren, mensen bij en om te scholen (zorg, techniek, ICT), circulair te bouwen en hiervoor de juiste investeringen te doen.

Wil je meer weten en/of mee doen? Neem dan contact op met Rob Vinke – Dealmaker via rob.vinke@me.com.