Help de Slimme Energie Community spanning te verlichten

Wanneer het kabinet geen duidelijke keuzes maakt over capaciteit op het elektriciteitsnet, dan wordt het onhaalbaar om 55 procent minder CO2 uit te stoten per 2030. Dit is een van de klimaatdoelen van de rijksoverheid.

De Algemene Rekenkamer bracht een rapport uit dat het kabinet waarschuwt en de minister voor Klimaat en Energie oproept keuzes te maken.

De laatste jaren is de grens van het net op veel plekken bereikt. In een stad als Amsterdam blijkt uit scenariostudies dat de vraag naar elektriciteit in 2050 drie tot vierenhalf keer hoger zal zijn dan nu. De kaart van heel Nederland, waarop staat aangegeven welke gebieden netbeheerders aan grootverbruikers ‘nee’ moeten verkopen, kleurt steeds roder. Dit geldt voor afnemers, zoals bedrijven, maar ook voor woningbouw. Het geldt zelfs voor invoerders van duurzame energie, zoals zonne- en windmolenparken.

De Rekenkamer stelt daarbij dat netbeheerders “het tempo voor uitbreiding niet meer bijbenen”. In Amsterdam, en ook op het niveau van de provincie Noord-Holland, zijn Taskforces gestart, gericht op de benodigde versnelling in de versteviging en het toekomstbestendig maken van onze energie-infrastructuur.

Naar een slim energiesysteem

Het toekomstige energiesysteem is óók een slim energiesysteem. Daarom zijn beide Taskforces niet alleen gericht op verzwaring van het net maar ook op slimme energie toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het slim benutten van batterijen van auto’s om de piekbelasting te verminderen. Of slim energiemanagement tussen verschillende bedrijven op een bedrijventerrein. De realisatie van dit soort systemen is complex. Het vraagt een combinatie van kennis, inspanning en investering om nieuwe inzichten op te doen, te delen en toe te passen.

Word onderdeel van de Smart Energy Community

De Smart Energy Community bestaat uit bedrijven, aanbieders van oplossingen, kennisinstellingen, overheden en de netbeheerder. De groep bespreekt cases, deelt kennis en legt contacten gelegd op het gebied van slimme energiesystemen. Een open uitwisseling is gericht op het versnellen van de toepassing. De community helpt elkaar hierbij. Zo bouwen zij samen aan het energiesysteem van de toekomst.

Wil je je aansluiten bij deze community, of heb je vragen, meld je dan aan bij taskforce-energieinfra@noord-holland.nl.

Voor meer informatie over de Taskforce van Noord-Holland, klik hier.

30 mei 2022

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten