Duurzaamheid Top 2021 zet in op vijf afspraken

De Board werkt al langer samen met een breed scala aan partners om voor thema’s als circulair textiel en de regio Amsterdam als fietsmetropool concrete investeringsproposities te ontwikkelen of andere stevige afspraken voor werkgelegenheid en een slimme, groene en gezonde regio. Inmiddels zijn er interessante coalities ontstaan van partijen die zich actief inzetten. Om dit kracht bij zetten bereiden de overheden in de MRA zich voor op het maken van vijf concrete afspraken tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 in oktober.

Het gaat om drie Green Deals, over circulaire houtbouw, circulair textiel en de regio Amsterdam als fietsmetropool. En om twee afspraken die voortkomen uit het MRA-programma Circulaire Economie. De afspraken zijn in concept gereed en voorgelegd aan de colleges van de MRA-deelnemers. Op grond van de reacties worden definitieve afspraken opgesteld, die ter ondertekening worden aangeboden tijdens de top in oktober.

Concept-afspraken

Over de Green Deal Circulair Textiel is in de concept-afspraak de ambitie opgenomen om toe te werken naar een meer hoogwaardige inzameling van textiel met minimaal 7 kilogram per inwoner per jaar in 2025 en/of inzet op de inzameling van specifieke textielstromen.

De inzet van de Green Deal MRA Fietsmetropool is onder meer dat in 2025 het fietsgebruik onder werknemers is toegenomen als gevolg van stimulerende opties in de secundaire arbeidsvoorwaarden. En verder om de beschikbare fietskennis en –data te bundelen en maximaal toegankelijk te maken en om op verschillende plekken in de MRA fietsservicepunten te realiseren waar fietsers terecht kunnen voor diensten, zoals reparaties, opladen, beschutte plekken, etc.

In de concept-afspraak over de Green Deal Houtbouw streven de MRA overheden ernaar om vanaf 2025 minimaal 20 procent van alle nieuwbouwwoningen te realiseren in houtbouw/’biobased’ bouw. Het gaat daarbij om zeker 3.000 woningen per jaar.

De andere concept afspraken gaan over niet-herbruikbaar plastic en circulaire inkoop door de MRA-overheden. Zo is de ambitie onder meer om te stoppen met het gebruik van zogenoemde ‘single use plastics’ bij evenementen en om in 2025 ten minste 50 procent van de eigen inkoop circulair te laten zijn.

Meedoen?

Voor meer informatie over wat er speelt bij deze thema’s, klik hier.

Wil je meedoen aan het circulair maken van textiel, de regio als fietsmetropool of Inkopen met Impact neem dan contact op met Claire Teurlings of Richard Hoving.

Download

Download hier de brief over de concept-afspraken die aan de colleges in de MRA is verstuurd.

7 mei 2021

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten