Actienetwerk 15% GasTerug lanceert acties voor energiebesparing

Het Actienetwerk 15% GasTerug heeft vrijdag 7 oktober in aanwezigheid van gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland drie concrete initiatieven gelanceerd om bedrijven en zorginstellingen te helpen extra energie te besparen:

 • Het optimaliseren van de inzet van klimaatbeheersingssystemen

 • Het optimaliseren van de inzet van koel- en vriesinstallaties

 • Het opstellen van bespaarrapportages voor zorginstellingen en het vergroten van hun inzicht in energieverbruik en besparingsmogelijkheden

Aanleiding voor deze initiatieven is de wens om de afhankelijkheid van Russisch gas zo veel mogelijk te reduceren en om de hoge energiekosten van deze organisaties te helpen beperken.

Elk van deze initiatieven richt zich op het bieden van inzicht aan organisaties over hun energieverbruik en het geven van handvatten om hun energiebeheer te optimaliseren. De initiatieven zijn bedoeld als aanvulling op de lopende inzet vanuit de provincie Noord-Holland op bijvoorbeeld het Energiebesparingsakkoord en zijn zo opgezet, dat ze daar maximaal op aansluiten.

Optimaliseren klimaatbeheersingssystemen

Het eerste initiatief richt zich op het ondersteunen van organisaties bij het verlagen van hun energieverbruik door hun klimaatbeheersingssystemen beter in te stellen, bijvoorbeeld door het gebruik van een energiemanagementsysteem. Via dit initiatief worden ongeveer veertig bedrijven (en mogelijk ook zorginstellingen) in onze regio hierbij gericht door Spectral geholpen met inzicht in energiedata (stap 1). Op grond van eerdere ervaringen is bekend dat na koppeling met het gebouwbeheersysteem (stap 2) en vervolgens het dynamisch aansturen (stap 3) besparingen op het energieverbruik kunnen worden gerealiseerd van 10 tot 25 procent.

Besparen met koelen en vriezen

Het tweede initiatief richt zich op organisaties die veel energie gebruiken voor koelen en vriezen (zoals bedrijven op het Food Center Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Schiphol, maar ook slagerijen en horeca). Ook voor deze organisaties geldt dat veel winst is te behalen door het energieverbruik hiervoor nauwgezet te monitoren en installaties beter in te regelen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de module Freezer.data die is ontwikkeld door het bedrijf IJskoud. Ook via dit initiatief zullen zo’n veertig bedrijven (en mogelijk ook zorginstellingen) worden ondersteund om hun energieverbruik op korte termijn (fors) te reduceren.

Inzicht in energieverbruik bij zorginstellingen

Het derde initiatief richt zich op energiebesparing van zorginstellingen, ook een sector waar de stijging van de energiekosten een enorme impact heeft. Via dit initiatief wordt Sigra, het samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn in Noord-Holland, in staat gesteld om activiteiten die de afgelopen tijd vooral in grote instellingen van de grond zijn gekomen meer systematisch te kunnen uitrollen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanmoedigen van zorginstellingen om energiebespaarrapporten op te stellen, te werken aan financieringsscenario’s en aan het inzetten van innovatieve technieken.

Besparingsinitiatieven enthousiast ontvangen

‘Deze besparingsinitiatieven zijn een mooie aanvulling op de lopende inzet op energiebesparing vanuit de provincie, de MRA en de omgevingsdiensten’, zegt gedeputeerde Stigter. ‘Te lang hebben we geaccepteerd dat wetgeving die al sinds 1993 van kracht is, om bedrijven te verplichten hun energie-efficiëntie te verhogen, slecht wordt nageleefd. Meer dan ooit is er nu de urgentie om met de wortel, maar waar nodig ook met de stok, daar verandering in te brengen. Deze initiatieven kunnen daarbij helpen en zijn niet alleen relevant vanuit het perspectief van duurzaamheid. Zo kan slimmer omgaan met vriezen en koelen bijvoorbeeld ook helpen om de congestie op het elektriciteitsnet te beperken, waardoor er meer elektriciteit beschikbaar is voor de verduurzaming van bedrijven.’

Tijdens de bijeenkomst bleken ook anderen enthousiast over de pilots. Dat gold bijvoorbeeld voor de programmamanager van Greenport Aalsmeer, Ronald van den Breevaart, die de potentie van het initiatief rond slimmer vriezen en koelen benadrukte. Ook gaf hij aan dat dat de tuinbouw een belangrijke bijdrage wil en kan leveren aan het verduurzamen van de bebouwde omgevingen door het leveren van warmte. Ook de directeur van de NVKL (Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling), Coen van de Sande zag het belang van de pilots. Hij wees er op dat in Nederland jaarlijks genoeg warmte wordt geloosd om miljoenen woningen te kunnen voorzien van warmte. Van den Breevaart en Van de Sande gaven aan graag met het Actienetwerk 15% GasTerug na te denken hoe rond deze uitdaging een propositie kan worden geformuleerd richting het Rijk voor een meer structurele aanpak.

Hoe verder?

Op dit moment zijn met enkele ondernemingen al concrete afspraken gemaakt over deelname aan de initiatieven. De komende weken zal dit ook gebeuren met andere ondernemingen en met zorginstellingen. Ondernemingen die belangstelling hebben voor deelname kunnen een e-mail sturen aan Bauke de Heer (bauke@synnovem.nl), zorginstellingen kunnen zich richten tot Johanna Lagarde (johannalagarde@gmail.com).

Binnen enkele maanden worden de resultaten van deze initiatieven zichtbaar en die worden gebruikt om ook andere ondernemingen en zorginstellingen te stimuleren om vergelijkbare stappen te zetten. Daarmee wordt niet alleen bijgedragen aan de ambities van het Actienetwerk 15% GasTerug, maar ook aan de toekomstbestendigheid van hun eigen organisatie.

Meer informatie

Meer informatie over het Actienetwerk 15% GasTerug is te vinden op de website Ik zet ook de knop om.
Vragen over de inzet vanuit dit netwerk? Stuur een e-mail naar info@actienetwerkgasterug.nl.

11 oktober 2022

Meer weten over

Neem contact op

 • Marjolein Bot | Amsterdam Economic Board

  Marjolein Bot

  Lead Energie & Digitaal

  Amsterdam Economic Board

 • Erik Lückers | Amsterdam Economic Board

  Erik Lückers

  Communicatieadviseur / Persvoorlichter

  Amsterdam Economic Board / TechConnect

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, Twitter en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten