Terugblik: Meer dan 50 partijen tekenen de Green Deal ZES

Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van onze regio. De Amsterdam Economic Board heeft het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) en heeft al tientallen ambitieuze partijen aan elkaar verbonden. Tijdens de Act of the Region zetten meer dan 50 nieuwe partijen hun handtekening onder de Green Deal ZES, om gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek.

Op 17 juni kwamen zo’n 100 vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden op Pont 13 in Amsterdam bijeen om hun gezamenlijke ambitie te beklinken. Ze werden welkom geheten door Richard Hoving, Challenge Lead Mobiliteit bij de Board. Dat zich zoveel partijen in de Metropoolregio Amsterdam hebben aangesloten bij de Green Deal ZES, is volgens Hoving een belangrijke voorwaarde voor versnelling van de beweging die moet leiden tot zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025.

Verbinding

Hoving: “Om in 2025 emissievrij te kunnen vervoeren, moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten. Het draait allemaal om verbinding. Er gebeurt al ontzettend veel in de regio: partijen zijn zeer bereid om kennis te delen, samen te werken en te experimenteren. Denk aan cityhubs, vervoer over water, onderzoek naar logistieke data en de bouw van waterstofstations. Van afval- en bouwlogistiek tot bevoorrading van horeca: het bruist in de regio. We zijn ontzettend trots op alle initiatieven en heel blij dat we opnieuw bijna 50 partijen mogen verwelkomen bij Green Deal ZES. Met deze energie zetten we komende jaren enorme stappen op het gebied van emissievrije stadslogistiek. “

Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, zette met een aantal klinkende cijfers de aanwezigen weer even op scherp. Van de totale CO2-uitstoot in werktransport (3,6 megaton), is ongeveer een derde toe te schrijven aan stadslogistiek. In het klimaatakkoord staat dat de totale uitstoot in 2030 met één megaton moet zijn gereduceerd, zo’n 25 tot 30%. Daar is dus behoorlijk wat werk aan de winkel, volgens Ploos van Amstel.

Slimme oplossingen

Ploos van Amstel: “Zero emissie vraagt om slimme oplossingen. Vervoerders zouden moeten nadenken over slimmere voertuigen (elektrische bestelauto’s of cargo bikes bijvoorbeeld), slimmere planning (intelligente software die rekening houdt met weer, verkeer en congestie in de stad) en slimmer rijden (chauffeurs die zo efficiënt mogelijk hun rondes doen). Ook slimmer laden (denk aan laadpalen voor elektrische auto’s), slimmer inkopen (gezamenlijke energiecontracten) en slimmer reguleren (strengere milieu-eisen aan bouwplaatsen bijvoorbeeld) is essentieel voor het bereiken van zero emissie.”

Bedrijven hoeven niet in hun eentje het wiel uit te vinden, benadrukt Ploos van Amstel. “Kijk met andere bedrijven in hetzelfde gebied wat je samen kunt doen. Denk eens aan het opzetten van een slimme hub aan de rand van de stad. En stap af van eigen vervoer, er zijn professionele transporteurs die elektrisch voor je kunnen rijden. Als we partijen met elkaar verbinden, komen we echt heel ver.”

Dat benadrukte tot slot ook Mariette van Empel, programmadirecteur Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. “Als we toe willen naar zero emissie in 2025, moeten we dat regionaal oppakken, niet alleen met één of twee grote steden. Daarom is dit regionale initiatief van de Amsterdam Economic Board zo belangrijk. Bij het Rijk werken we hard aan regelgeving die slimme en schone stadslogistiek stimuleert en het mogelijk maakt om emissievrije zones in te stellen. Ook hebben we samenwerkingsprogramma’s opgezet, zodat we onze kennis goed verdelen onder de verschillende experts binnen de gemeenten en we de vooruitgang versnellen. Fantastisch om te zien hoe bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio de handen ineen slaan voor duurzame mobiliteit.”

Aan het einde van de bijeenkomst zetten alle  partijen officieel hun handtekening onder de Green Deal ZES, waarna de samenwerking in de zon met een glas bubbels werd beklonken. Op naar 2025!

HIER vind je de foto’s van deze bijeenkomst 

Wil je ook meedoen met de Green Deal ZES of wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Richard Hoving.

Lees verder

 

Tekst: Ronne Theunis | Fotografie: Brenda de Vries