Community of Practice Circulair Inkopen 3

 • Gerealiseerd
 • Sinds 2016 werkt de Board, samen met partners, aan het faciliteren van een beweging op circulair inkopen en er zijn ondertussen tientallen organisaties die meedoen en meebewegen.

  Dit is onderdeel van het grondstoffentransitieprogramma. Vergroting van de vraag lokt innovatie uit op productherontwerp en -ketens en zorgt voor investeringen. Met als doel om in 2025 het herontwerp van ten minste 20 product- en materiaalketens bewerkstelligd te hebben. Ook in 2019 zetten we daar vol op in.

  Rol van de Board: Initiëren, aanjagen, platform geven, uitvoeren.

  Milestones 2019

  • Uitvoering van Community of Practice #3 (CoP#3) met tenminste 12 deelnemers.
  • The next step circulair inkopen: Creëren van collectieve aanbesteding op afvalinzameling en verwerking in de kantoren en dienstensector zodat er voldoende vraag (volume) wordt gecreëerd om innovatie lonend te maken en nieuwe (circulaire) producten en productketens te ontwerpen. Deelname van minstens vier grote of meerdere kleinere partijen.
  • 10 nieuwe getekende circulaire inkooptrajecten en creëren van beweging in de markt voor een totaal bedrag van 100 miljoen euro (voorwaarde is 12 deelnemers).

  Meedoen?

  • Wil je aansluiten bij de inkoopbeweging van de Board, neem dan contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie.
  • Klik hier voor de geografische kaart met circulaire bedrijvigheid.

  Meer lezen

  Interviews met partijen met ervaring met circulair inkopen, inclusief barrières en learnings