Community of Practice – Circulair Inkopen

Circulair inkopen vraagt nogal wat. Dat het nodig is, snappen we allemaal. Maar het echt gaan doen betekent dat je echt moet willen. Daarvoor moet je buiten de gebaande paden durven denken en doen. Daarom kan het ook ingewikkeld, verwarrend en anders voelen. Dat gevoel is niet uniek. Iedereen vindt het complex. Maar er is goed nieuws! Veel organisaties zijn je al voor gegaan. Partijen waarvan je kunt leren en waarmee je kunt optrekken. Ook worden er prachtige circulaire producten en diensten ontwikkeld.

Sinds 2016 werkt de Board, samen met partners, aan het faciliteren van een beweging op circulair inkopen en er zijn ondertussen tientallen organisaties die meedoen en meebewegen.

Dit is onderdeel van het grondstoffentransitieprogramma. Vergroting van de vraag lokt innovatie uit op productherontwerp en -ketens en zorgt voor investeringen. Met als doel om in 2025 het herontwerp van ten minste 20 product- en materiaalketens bewerkstelligd te hebben. Ook in 2019 zetten we daar vol op in.

Rol van de Board

Initiëren, aanjagen, platform geven, uitvoeren.

Milestones 2020

  • 80% van de bestaande community van 30 circulaire inkopers heeft de ontwikkelde Roadmap Circulair inkopen (inclusief monitoring) geadopteerd
  • De bestaande community heeft tenminste 2 gezamenlijke, vernieuwende keten-initiatieven opgeleverd
  • De community circulaire inkopers van bedrijven, lokale overheden en kennisinstellingen is met 10 partners uitgebreid, kennis gedeeld, marktinitiatieven gebundeld en resultaten gemonitord

Meedoen?

  • Wil je aansluiten bij de inkoopbeweging van de Board, neem dan contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie.

Meer lezen

Interviews met partijen met ervaring met circulair inkopen, inclusief barrières en learnings: