Circulaire vraag en aanbod matching platform

De Board is initiatiefnemer van matchmaking tussen inkopers en circulaire startups en ontwikkelt een online platform om het aanbod aan circulaire producten en diensten toegankelijk en actueel te maken.

Milestones 2018

  • Digitale omgeving om vraag naar circulaire producten en aanbod van circulaire producten en diensten te koppelen
  • Digitale geografische kaart met aanbod aan circulaire producten en diensten
  • Live Matchmaking event tussen inkopers en circulaire start ups
  • Campagne Circulair Inkopen 1-2-3 om circulair inkopen toegankelijk en eenvoudig te maken

Meedoen?

Wil je aansluiten bij de inkoopbeweging van de Board, neem dan contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie.

Fase

Gerealiseerd.

Meer lezen

Over Circulaire economie. Circulair inkopen en aanbesteden,  Circulaire grondstoffen hub en Learning Community Circulair Inkopen. Circular Commitments door koplopers in de regio

#slimgroengezond

Het actief matchen van circulaire vraag en aanbod draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als circulaire hub voor producten en diensten. Circulair Inkopen is hierbij cruciaal.