Circulair Inkopen richting State of the Region

Circulair inkopen en aanbesteden geeft een versnelling aan de transitie naar een circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam en is een randvoorwaarde hiervoor. De Board is een circulair inkoopinitiatief gestart met als doel om ten minste 20+ circulaire aanbestedingstrajecten te realiseren. De filosofie van de Amsterdam Economic Board en haar partners is dat een circulaire economie pas echt van de grond komt door de vraag naar producten die circulair ontworpen en geproduceerd worden te stimuleren en substantieel te laten toenemen. De Board werkt sinds 2016 aan het creëren van een beweging op circulair inkopen. Dit is een cruciaal onderdeel van het Metropoolregio Amsterdam brede circulaire transitie programma waar overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen op samenwerken.

Rol van de Board

Initiëren, aanjagen/mobiliseren, platform geven en uitvoeren.

Wat laten we 20 juni zien?

Klik hier voor meer informatie.

Community of Practice

Hoe? Door samen te leren en ervaringen te delen staan organisaties en inkopers sterker. Een beproefde leermethode is een Community of Practice, een open en experimentele leeromgeving waarbij de deelnemers in gezamenlijkheid werken aan ingewikkelde opgaven.

Waar kan je aanhaken?

Partijen die willen samenwerken in de circulaire inkoopbeweging op weg naar 20 juni. Partijen die inkopen en dit circulair kunnen doen:

 • Per organisatie: 1 of meerdere eigen inkooptrajecten op het podium 20 juni 2018 (bestaand, nieuw, of in wording);
 • Collectieve inkooptrajecten;
 • Steunbetuiging voor dé nieuwe norm: inkoop van circulair ontworpen producten en diensten;
 • Influencers die circulariteit kunnen agenderen en/ of pushen.

Fase

Gerealiseerd.

Meer lezen

Neem contact op

 • Claire Teurlings

  Claire Teurlings

  Lead Circulaire Economie

  Amsterdam Economic Board

Delen