Impacttrack – Focus op Facilitair

Met elke euro die je als organisatie uitgeeft aan producten en diensten, heb je de keuze voor het duurzamer, eerlijker of innovatiever alternatief. Daarmee is inkopen een belangrijke driver voor een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Systemen en gewoontes worden zo doorbroken.

Als iedereen bewuster inkoopt, dan levert dat veel positieve impact op:

  • Het stimuleert vraag naar en aanbod van zaken die bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst: zoals schoon vervoer, circulaire meubels, gezonde catering
  • Het vermindert vraag naar zaken waarvan we afscheid willen nemen: zoals fossiele energie en wegwerpartikelen

Samen aan de slag met Inkopen met Impact?

Inkopen met Impact vraagt veel van de samenwerking binnen een organisatie. Daarom start de Board met een Impacttrack – Focus op Facilitair. Dit sluit aan bij het commitment om in 2030 100% van de facilitaire diensten, producten en leveringen met impact in te kopen. Door het bundelen van de krachten en door te leren van andere organisaties kunnen we de impact versnellen.

Wat houdt de Impacttrack in?

Teams van ca vijf deelnemers vanuit verschillende invalshoeken en of afdelingen van één organisatie kunnen deelnemen. Zij nemen samen minimaal één concreet inkooptraject mee waarmee zij binnen een half jaar impact willen maken. Zo zorgen we dat kennis die wordt opgedaan direct wordt geborgd. De Impacttrack helpt je om je impact beter in beeld te krijgen.

Alle deelnemers nemen deel aan een brede introductiesessie. Hierin leggen we samen de basis voor Inkopen en Leveren met Impact en komt elk vakgebied in beknopte vorm aan de orde. Doel is dat deelnemers van elkaar begrijpen wat er nodig is om te kunnen Inkopen met Impact. Wat is het speelveld waarin elk van hen opereert? Secundair doel is om een intern netwerk te creëren binnen een organisatie.

Alle deelnemers nemen deel aan een van de vaksessies. Hierin gaan we dieper in op een specifiek vakgebied, zoals communicatie, financieel, juridisch, inkopen en aanbesteden, innovatie of duurzaamheid en MVO. Doel is dat de deelnemers verdiepende kennis opbouwen en tools aangereikt krijgen om echt aan de slag te kunnen gaan met Inkopen met Impact. Secundair doel is om een extern netwerk op te bouwen met vakspecialisten van andere organisaties.

Per organisatie wordt door de deelnemers een eigen inkooptraject uitgevoerd. De kennis uit de sessies ontmoet zo de ervaring uit de praktijk. Bovendien maakt elke organisatie direct impact. In een afsluitende feedbacksessie worden de inkooptrajecten aan elkaar gepresenteerd. De andere deelnemers geven feedback. Doel is om de inkooptrajecten te versterken en van elkaar te leren.

Roadmap

Deelnemers zetten ongeveer 1 werkdag in, verspreid over de periode oktober – januari

  • Deelname aan kickoff / introductie – ca 2 uur
  • Deelname aan vaksessie – ca 2 uur
  • Huiswerk – ca 2 uur lezen / kijken
  • Deelname aan de feedbacksessie – ca 2 uur

Daarnaast werkt elk team een (al gepland of naar voren gehaald) inkooptraject uit.

Wil je meedoen? Meld je dan hier aan: inkopenmetimpact@amecboard.com

powered by Typeform

Mocht je vragen hebben, stuur gerust een e-mail naar inkopenmetimpact@amecboard.com