Gezondheid

Onze droom is dat in 2025 inwoners van de Metropool Amsterdam twee gezonde levensjaren extra hebben. Dit kunnen we bereiken door ons in te zetten voor preventie van ziekte. Onze regio is excellent in het analyseren van data. Daarnaast blinken we uit op een aantal medische gebieden. Door het slim combineren van deze kennis, kunnen inwoners zelf de regie voeren over hun eigen gezondheid en zo langer gezond blijven. Lees meer

Ecosysteem

Onze regio bruist van de medical data en AI initiatieven, organisaties en bedrijven. Allemaal met hetzelfde doel: slimme oplossingen bedenken voor de preventie van ziekte en om het actiever en gezonder oud te worden te realiseren. 

In samenwerking met de Unknown Group hebben we dit innovatie-ecosysteem van data sciences en kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg in kaart gebracht, specifiek voor de Metropool Amsterdam.

Welke partijen werken aan de gezonde Metropool van de toekomst met behulp van data sciences en kunstmatige intelligentie?

*Klik op het diagram voor volledige grootte.

Staat jouw initiatief of organisatie nog niet op de kaart of heb je andere aanvullingen? Stuur dan een bericht naar j.maas@amecboard.com.

Het innovatie-ecosysteem diagram

In het diagram richten we ons op vijf pijlers die de basis vormen van het ecosysteem data sciences en AI in gezondheid. Onder het diagram staan bedrijven die al een oplossing bieden voor het gezondheidsdomein op basis van het gebruik van data sciences en AI. Het diagram als geheel geeft de onvervulde behoeften en bestaande kansen in het huidige innovatie-ecosysteem weer.

 • Download hier de interactieve versie van het diagram met klikbare logo’s.
 • Download hier de uitgebreide booklet met informatie.

Ga in gesprek met het ecosysteem

De  bijeenkomst van de Amsterdam Medical Data plus Pizza meetup  heeft als doel de kloof te overbruggen tussen medisch specialisten en datawetenschappers. Iedereen wordt samengebracht in een informele setting met korte presentaties over het laatste nieuws en innovaties in de medische datawetenschap. Na afloop, worden er nieuwe contacten gelegd en ontstaan er onder het genot van een pizza zelfs nieuwe samenwerkingen.

De Amsterdam Medical Data Science meetups worden georganiseerd door The Right Data Right Now consortium,  met de volgende samenwerkende partners; Amsterdam UMC, OLVG, Vrije Universiteit Amsterdam, Pacmed en de Amsterdam Economic Board. Meer weten? https://www.meetup.com/amsterdam-medical-data-science.

De Metropool Amsterdam wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden. Door het ontwikkelen van innovaties voor een betere gezondheid en welzijn met opschaalbare businessmodellen, maken de samenwerkende bedrijven, zorginstellingen, overheden en inwoners samen de omslag van ‘zorgconsument’naar ‘gezondheidsproducent’. De kern van deze omslag is inzet op preventie van ziekte door slimme toepassingen van data-analyses.

Ambitie

In 2025 hebben bewoners van de Metropool Amsterdam twee gezonde levensjaren extra, door inzet op preventie door gebruik van data. De regio ontwikkelt duurzame oplossingen voor de gezondheid van haar inwoners door middel van wetenschappelijk onderzoek, de analyse van data en de implementatie van innovatieve interventies.

Speerpunten

Om onze ambitie te bereiken zet de Board in op de volgende speerpunten:

 • Ecosysteem: Verdere versterking en uitbouw van het health ecosysteem in de Metropool Amsterdam en vesterking van de internationale positie als Europese health hub
 • AI & Health: benutten van de kansen van Artificial Intelligence (AI) voor health in de Metropool Amsterdam, gericht op het opzetten van een AI Health Lab

Resultaten

Continue versterking van ecosysteem door netwerk-, samenwerkings- en kennisdelingsevents

 • Overdracht van, in samenwerking met partners ontwikkelde platform,  zorginnovatie.nl aan topsector LSH.
 • Organisatie regionale voorronde nationale Zorginnovatieprijs 2017, 2018 en 2019
 • 4 keer per jaar Zorg2025 bijeenkomsten i.s.m. partners
 • Toekomstsessie gezondheid en deelname Ronde Tafel toekomst van Ehealth
 • Vier keer per jaar organisatie Amsterdam Life Sciences Café i.s.m. EY
 • Maandelijkse Pizza & Medical Data meetups (Amsterdam Medical Data Science) door The Right Data Right Now consortium bestaande uit: Amsterdam UMC, OLVG, Vrije Universiteit, PacMed and Amsterdam Economic Board
 • Initiatiefnemer van de eerste editie Dutch Hacking Health Amsterdam 2019 samen met AmsterdamUMC, SIGRA

Succesvolle pilot ‘Versnellingsmakelaar’ gezondheidsinnovatie

Samen met het ministerie VWS heeft de Board een versnellingsmakelaar aangesteld die hulp biedt aan gezondheidsondernemers bij het implementeren en opschalen van innovaties

Life Sciences & Health Amsterdam

Plan van aanpak versterking Life Sciences & Health Amsterdam (gelinkt aan EMA, i.s.m. gemeente Amsterdam)

AI & Health

Aanjagen publiek-private samenwerking voor delen van data voor gezondheid (plan AI & Health)

Toekomstscenario’s

Mini-documentaire toekomstscenario’s gezondheid (MRA traineepool)

Uitrol Platform Amsterdam Health en EIP-AHA reference site

 • Verbeterde zichtbaarheid Amsterdam Health, EIP-AHA en rol Board *
 • Bouw van Europees consortium Horizon call Smart and Healthy Living.

Bouw consortium

ZonMw aanvraag (afgewezen)

initiatieven

Filter op

Zorg2025 bijeenkomsten

Wil je meer weten over actuele thema’s in de zorg? Tijdens Zorg2025-bijeenkomsten kun je als innovatieve ondernemer in de zorg, zorgaanbieder of and...

Lees Meer

Hacking Health Amsterdam

Hacking Health Amsterdam is een onderdeel van Dutch Hacking Health. Op initiatief van de Amsterdam Economic Board en SIGRA, heeft deze in 2019 voor he...

Lees Meer

Platform Amsterdam Health

Samen werken we aan 2 extra gezonde levensjaren voor bewoners van de Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam Health is jouw community als jij werkt aan pr...

Lees Meer

Zorginnovatieprijs

Op 14 maart 2019 is de finale van de Nationale Zorginnovatieprijs. Hier zal onze regionale winnaar strijden om de landelijke titel. De finale vindt ...

Lees Meer

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Youtube Twitter Linkedin