Energie

In 2025 is de MRA dé plek voor toepassing van energie-innovaties door de industrie. Zo werken wij aan een CO2 vrije toekomst voor nieuwe generaties en het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030.

 

Warmtenetten

De noodzaak tot een gecoördineerde aanpak van het restwarmte en infrastructurele vraagstuk heeft geleid tot een warmteprogramma in de Metropoolregio Amsterdam. Onder lei...

Lees Meer

23 apr
 • Energie
 • Digitaal: LEAP Meetup #2

  De coalitiepartners van LEAP komen digitaal bij elkaar om de resultaten van track 1 van de pilots me... Board event

  Ecosysteem

  We maken ons zorgen om klimaatverandering en  aardbevingen in Groningen, willen minder afhankelijk zijn van politiek instabielere landen en hebben internationaal afspraken gemaakt over CO2 uitstoot. Het is duidelijk dat we overgaan van een fossiel, centraal georganiseerd energiesysteem naar een robuust, flexibel, slim en betaalbaar energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen. Deze fundamentele verandering in productie en gebruik van energie raakt onze hele samenleving en er zijn veel spelers bij betrokken. Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van grote energie-intensieve economische spelers (Tata Steel, Schiphol, Haven Amsterdam, datacentra) is de Metropoolregio Amsterdam een grootverbruiker van energie. Hoe komen we juist hier tot slimme oplossingen?

  Ambitie

  In 2025 is de MRA dé plek voor toepassing van energie-innovaties door de industrie. Zo werken wij aan een CO2 vrije toekomst voor nieuwe generaties en het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030.

  Wij bouwen coalities, signaleren knelpunten en stimuleren dat acties worden ondernomen die systeemveranderingen versnellen en bijdragen aan een sociaaleconomisch sterke en duurzame regio.

  Speerpunten

  Om onze ambitie te bereiken zet de Board in op de volgende speerpunten:

  Lower Energy Acceleration Program = L*E*A*P
  L*E*A*P wil het potentieel van energiebesparing van ICT binnen datacenters te benutten en zo het tempo te versnellen naar de duurzame digitale economie. We willen perspectief bieden voor het benutten van (nieuwe) technieken en het versnellen van ontwikkelingen die kunnen leiden tot energiereductie met behulp van ICT bij organisaties die veel dataverkeer hebben.

  City-zen
  In het City-zen programma richten we ons vooral op energiesystemen binnen de bebouwde omgeving.

  Warmteiscool.nl
  In het Warmte Koude Programma ‘Warmteiscool.nl‘ werken ruim 35 partijen samen aan de totstandkoming van warmtenetten in de Metropoolregio Amsterdam. Hierbij wordt o.a. restwarmte van industriële partijen ingezet ten behoeve van verwarming van stadswijken.

  Overige initiatieven op Energie
  Ook de initiatieven van de Board-uitdaging Mobiliteit en Amsterdam Smart City dragen bij aan een duurzamer energiegebruik in de MRA.

  Highlights