Yuri Sebregts

Yuri Sebregts

Executive Vice-President Technology, CTO

Royal Dutch Shell

Yuri Sebregts is de Chief Technology Officer bij Shell. Dat is een rol met wereldwijde verantwoordelijkheid voor Shell technologie die hij invult vanuit de Energie Transitie Campus in Amsterdam.

De energietransitie moet op nummer 1, 2 en 3 van de agenda blijven staan, zegt Yuri. Dit is de grootste uitdaging waar we in onze tijd voor staan en in de Metropool Amsterdam kunnen we een voortrekkers rol nemen. Een intense samenwerking tussen overheid, academische wereld en bedrijfsleven helpt enorm. Volgens Yuri is het heel waardevol om regelmatig met de Boardleden de maatschappelijke uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. Shell kijkt vanuit de bedrijfsinvalshoek en zoekt naar een oplossing voor bijvoorbeeld schonere lucht of klimaatverandering. Een not-for-profit instelling ziet weer heel andere oplossingen.

“Amsterdam Economic Board brengt als verbinder de partijen bij elkaar. Het is belangrijk om een diversiteit aan invalshoeken te horen en daar van te leren.”

Yuri Sebregts is aangesloten bij de initiatieven Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA (GDZESMRA) en Inkopen met Impact.