Jopie

Jopie Nooren

Voorzitter College van Bestuur / Lid Agendacommissie

Jopie Nooren is voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Agendacommissie. Ze is daarnaast bestuurslid van de Vereniging Hogescholen en was tot maart 2021 senator en eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Middelbaar en hoger onderwijs behoorden daar tot haar woordvoeringsdossiers, evenals zorg en  de invoering van de Omgevingswet.

Jopie zet zich in om de maatschappelijke waarde en toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten, zodat jongeren én iedereen in het werkzame leven de gelegenheid krijgt zich te ontwikkelen tot goed opgeleide professionals. Op die manier staan zij klaar om de opgaven van nu en de komende decennia doeltreffend het hoofd te bieden. Ze vindt het belangrijk dat de Hogeschool van Amsterdam via onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de thema’s die relevant zijn in de Amsterdamse Metropoolregio.

“Het mooie van de Amsterdamse Economic Board is dat we de verschillende perspectieven samen brengen en zo nieuwe oplossingen tot stand brengen voor een toekomstgerichte en leefbare Amsterdam Metropoolregio. De kennis, visie en maatschappelijke betrokkenheid van studenten, docenten en onderzoekers zijn daarbij van grote waarde.”  

Jopie Nooren is aangesloten bij de initiatieven Textile Loops, Tomas | Talentontwikkeling, Match & Select, Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA (GDZESMRA), Tada, Inkopen met Impact, Amsterdam Smart Health, AMdEX en de programma’s Amsterdam Smart City, House of Skills en TechConnect.

Nieuws