Wat doet de Agendacommissie van de Board?

De Agendacommissie bestaat uit gemandateerde Boardleden en vervult namens de Board de rol van toezichthoudend orgaan van de stichting Amsterdam Economic Board, inclusief het financieel toezicht. Zij zien toe op de uitvoering van het beleid. Daarnaast geeft de commissie advies aan de directie en leads en strategen over de uitvoering van activiteiten binnen onze thema’s.

Bekijk wie zitting hebben in onze Board: