Talitha van den Elst | Boardlid | Amsterdam Economic Board

Talitha van den Elst

College van Bestuur

ROC Nova College

Talitha van den Elst is lid College van Bestuur van het ROC Nova College. Mbo-afgestudeerden en beroepsopleidingen vormen een belangrijk en bovendien stevig fundament van de economie en samenleving. In de Metropool Amsterdam zijn de uitdagingen groot om goede vakmensen aan te trekken, te behouden en ook gezond en vitaal te kunnen blijven werken. Het middelbaar beroepsonderwijs kan hier een grote bijdrage aan leveren met haar opleidingen, certificaten en maatwerktrajecten. Inzet op een leven lang ontwikkelen is daarbij cruciaal. Door krachten te bundelen en samen op te trekken, komen we tot oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de Amsterdamse regio.

Talitha zet zich als Boardlid in voor het thema Waardevol werk voor iedereen.

“De Board van Amsterdam Economic Board zorgt door haar pluriforme samenstelling voor een bredere- en multi-focus kijk op de grote thema’s. Dat draagt bij aan betere afwegingen en keuzes.”

Schrijf je in voor de Board Update

Ontvang 8x per jaar nieuws en events uit de Metropool Amsterdam. En bekijk eerdere edities.

Get your news and events about the Amsterdam region. Check previous editions. Our newsletter is in Dutch.

Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.

Click to agree to our privacy statement.