Maarten

Maarten Otto

CEO / Lid Agendacommissie

Maarten Otto is CEO bij netwerkbedrijf Alliander. De energie-, circulaire en digitale transitie noemt Maarten als belangrijkste thema’s voor de Board. Volgens Maarten vraagt dit nauwe samenwerking (met de leden) binnen de Board. Deze thema’s en bijbehorende acties en resultaten dienen we met vaste regelmaat te bespreken en waar nodig met elkaar te verdiepen: dit hebben we bedacht, dit is er gelukt, dit gaat nog niet goed, dit zijn de consequenties. Zodat we met elkaar goed doorgronden wie welke stap dient te zetten om de doelen in de transitie waar te maken.

Voor Maarten is het van belang verder te gaan dan alleen het bespreken van ambities. Ieder lid moet iets toevoegen en mee helpen creëren. Zijn motto: het gaat niet om wat je hebt of wie je bent, het gaat om wat je toevoegt.

“De Board geeft een platform aan zaken die wel of niet goed gaan. We moeten ons realiseren dat we bewust of onbewust onderdeel zijn van een netwerk/ecosysteem waarin we wederzijds van elkaar afhankelijk zijn.”

Maarten Otto is aangesloten bij onze initiatieven: Inkopen met Impact en LEAP en het programma Amsterdam Smart City.