Maarten Otto | Amsterdam Economic Board

Maarten Otto

Lid Agendacommissie / CEO

Alliander

Maarten Otto is sinds 2020 CEO van netwerkbedrijf Alliander. Samen met onze andere Boardleden wil Maarten de komende jaren werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken rond de uitvoering van de energietransitie; van duurzame mobiliteit tot digitalisering en het opleiden van technisch personeel. Bijna alles wat er voor de energietransitie moet gebeuren, heeft impact op de energienetten en raakt tegelijkertijd aan de strategische agenda van de Board. Om de ambities van de Metropool Amsterdam te realiseren, is samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hard nodig. Amsterdam Economic Board biedt hét platform om perspectieven bij elkaar te brengen, elkaars creativiteit en denkkracht te bundelen en de samenwerking verder te brengen.

Alliander is ook partner van ons programma Amsterdam Smart City.