Dominique Hermans

Dominique Hermans

Managing Director

Randstad Nederland

Dominique Hermans is CEO bij Randstad Groep Nederland. Volgens Dominique moet de groeiende ongelijkheid in de regio centraal staan. Hoe krijgen we dat getackeld? De regio is sterk groeiend en heeft behoefte aan talent om deze groei in de toekomst vorm te geven. Het talent is er, maar heeft niet altijd toegang tot deze banen.

De kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt groeit. Dit moet holistisch worden aangepakt, vindt Dominique. Om hier effectief op in te spelen, is publiek-private alliantie nodig. Voor haar moet het altijd over werk gaan. Werk is immers één van de belangrijkste zaken in een mensenleven. Het geeft zin en welvaart.

“De Board meetings zijn heel interessant en daar maak ik tijd voor, omdat werk een centrale plek heeft.”

Dominique Hermans is aangesloten bij de initiatieven Inkopen met Impact en het programma TechConnect.