Chris Polman | Amsterdam Economic Board

Chris Polman

Voorzitter Raad van Bestuur

Amsterdam UMC

Chris Polman is voorzitter van de raad van bestuur van Amsterdam UMC, de overkoepelende organisatie van AMC en VUmc, en decaan van de faculteit geneeskunde van de Vrije Universiteit.

Amsterdam UMC werkt met de Amsterdamse AI coalitie en de Amsterdam Economic Board aan het tot stand brengen van een geïntegreerde gezondheidsdata infrastructuur. Hiermee kunnen beschikbare gezondheidsgegevens betrouwbaar en in overeenstemming met de wensen van de patiënt/burger worden gebruikt voor medisch onderzoek en een betere gezondheidszorg, gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen en het bevorderen van preventie.