Zero waste kantoorpanden

Dat overmatig gebruik van plastic funest is voor de planeet, lijkt steeds meer door te dringen. Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO in Amsterdam, was het toepasselijke decor van de eerste deepdive-sessie, waar alles draaide om de dialoog over de mogelijkheden van een plasticvrije of in elk geval plasticarme werkplek, met als casus het vernieuwde kantoor van ABN AMRO Hypotheken in Amersfoort. Plastic is overal, maar voor dit evenement ging het met name over het verminderen van single-use plastic in de catering en horeca waarbij ABN AMRO, Albron, en Dopper Foundation hun ervaringen deelden.

‘Plasticloos leven is ontzettend lastig!’ Met deze constatering trapte actrice en sociaal onderneemster Hanna Verboom de sessie af. Ze was door Circl uitgedaagd een maand op plasticdieet te gaan. Aan de aanwezige changemakers vertelde ze hoe je, zeker tijdens een drukke maand, tussen de bedrijven door vaak snel even een supermarkt binnenloopt. ‘Ik vond het confronterend, maar erg goed voor de bewustwording!’

Op de vraag van host Egidio Bundel (Program Developer Zero Waste bij Circl) wat ze de zaal zou adviseren voor succesvolle gedragsverandering, antwoordt Hanna: ‘Zorg voor alternatieven voor het gemak dat plastic biedt.’ Een learning die als een rode draad door het hele verdere programma heen loopt.

Jacqueline Cramer, ambassadeur circulaire economie bij Amsterdam Economic Board , medeorganisator van dit event, neemt het woord als moderator. De hoofdvraag: hoe kom je zo hoog mogelijk op de ladder van circulariteit (de 10Rs’s ladder) en werk je toe naar zero waste? Dit begint bij refuse en reduce, dan volgen redesign en vormen van product reuse en vervolgens het zo hoogwaardig mogelijk recyclen van materialen en grondstoffen en tenslotte verbranden met energie-terugwinning. Zo min mogelijk single-use plastic is een onderdeel van dit circulaire denken.

Zero waste

Doel van de bijeenkomst is om inzicht te krijgen of en hoe kantoren stappen kunnen zetten om hun bedrijfsvoering zero waste te maken. Daarbij gaat de aandacht vanavond met name uit naar eenmalig te gebruiken single-use plastics in de horeca en catering, op basis van de ervaringen van ABN AMRO, Dopper Foundation en cateraar Albron in Amersfoort. Deze deepdive is de opmaat naar een tweede bijeenkomst ‘Zero Waste Lab’. Daar wordt een bredere kring van betrokkenen op de Zuidas uitgenodigd om samen concrete acties te verkennen. Het volgende lab heeft als doel om tot afspraken te komen over wat betrokkenen zelf kunnen doen om de beweging richting zero waste in gang te zetten met concrete initiatieven. De trekker van dit initiatief is ABN AMRO.

Na de introductie staat een drietal korte pitches op het programma. Deze pitches vertegenwoordigen de belangrijke schakels in het realisatieproces op weg naar een zero-waste-kantoor van ABN AMRO in Amersfoort, welke fungeert als living lab voor dit vraagstuk.

Samenwerken hele keten

Als Category Manager circulaire economie binnen ABN AMRO Facility Management is Céline Pessers verantwoordelijk voor de transitie van een lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering van de ruim 150 kantoorpanden van de bank.

Van deze kantoorpanden zijn de in en uitkomende materiaalstromen in beeld gebracht. ‘Er stroomt 20.000 kilo per jaar aan single-use plastic door onze panden. De leverancier moet zo min mogelijk plastic binnenbrengen én werknemers moeten het op de juiste manier weggooien. Ook wordt de optie biologisch afbreekbaar plastic onderzocht. ‘Voedselverpakkingen zijn de grootste boosdoener, maar ook de productieketen van de ingrediënten is enorm belangrijk’. In het pand wordt dus geëxperimenteerd met onder meer ‘radicaal duurzame’ catering, duurzaam verpakte en geproduceerde koffie en composteerbare bekertjes. Pessers: ‘Maar de afvalverwerking moet ook meewerken, dat is nog een uitdaging!’

PET free

Waterflessenmerk Dopper is goed vertegenwoordigd bij de Deepdive, ook oprichter Merijn Everaarts is present. Partnershipmanager Femke Holdorp neemt als tweede het woord. ‘Dopper streeft naar helder water in iedere oceaan en kraan. Onze missie een P.E.T. free movement. Per jaar worden er 525 miljard petflessen verkocht, er drijft 150 miljard kilo plastic in zee en ieder jaar komt er acht miljard bij: een volle vuilniswagen per minuut. Een Dopper gebruiken scheelt 40 flessen per jaar.’

The Green House

Spreker drie is Mark Hartmans, manager marketing en formules bij cateraar Albron. Mark is de visiehouder geweest achter het circulaire catering en horeca concept van duurzaam horecaproject the Green House in Utrecht en bedient sinds kort de hongerige bankiers in Amersfoort op een duurzame manier. Het concept is gestoeld op een breed aantal maatregelen rond duurzaamheid, circulariteit en gezondheid. En Albron gaat daarin best ver:

100% vegetarisch, zo veel mogelijk uit Nederland, seizoenen op je bord, gebruik circulaire materialen, concept met relatief laag energiegebruik, No waste als doel en 100% P.E.T. free.

Plant power

‘Het bedrijfsrestaurant weerspiegelt wat een organisatie belangrijk vindt. Vroeger waren wij echte PET pushers, daar kon je flink op verdienen’. Nu gaat Albron voor plant power: vegetarisch, vers en minder energieverbruik. Hartmans wil wel benadrukken dat verpakkingen soms toch echt nodig zijn voor houdbaarheid: als de boel bederft heb je alsnog waste! Maar hygiëne als argument om eenmalig plastic te gebruiken is allang niet meer valide. Gewoon slim uitserveren is het devies. Omdat de lunchprijs vaststaat (met een bijdrage van ABN AMRO) draait niet alles om verkopen. De intensere samenwerking in de keten en een hernieuwd verdienmodel heeft een positief effect op het materiaal gebruik.

Gebruikswaarde producten

Erik de Ruijter van de Nederlandse Kunststoffen Federatie wil vanuit de zaal graag kwijt dat in die industrie ook al jaren actief wordt gewerkt aan recycling en reuse. ‘Ik heb een hekel aan P.E.T. free! PET is juist prachtig te recyclen. Behoud de nuance. Problemen van single use-plastic hebben ook te maken met verdere (afval)verwerking. Kunststof afschaffen is niet gewenst en bovendien onmogelijk. Denk na over de gebruikswaarde van producten!’

De drie sprekers nemen plaats voor de paneldiscussie. Terug naar de hoofdvraag: hoe ga je single-use plastic tegen vanuit de genoemde ladder? Een van de probleemproducten is het rietje. Volgens Holdorp moet je die gewoon niet aanbieden, niemand die het mist. Pessers: ‘Maar wat dacht je van die dikke plastic schalen voor salades: hoeveel rietjes kun je daar wel niet mee maken?’ Ook de plastic beker is een boosdoener. Maar dit valt buiten het mandaat van Albron.

Bekertjesdilemma

Uit reacties in de zaal blijkt dat er binnen allerlei bedrijfsmuren ook al van alles gebeurt. Een bibliotheek worstelt met de vraag hoe bezoekers kunnen worden meegenomen in het bekertjesprobleem: wegen de voordelen van mokken op tegen de nadelen van plastic? Het is een bekende discussie, die ook vanavond weer losbarst.

Is de rietsuikerbeker nou beter dan de kartonnen? Of toch kunststof? De meningen zijn verdeeld. In het geval van de eigen mok of Dopper praktisch niet haalbaar is, is volgens Cramer het dunne, witte plastic bekertje een goede optie, mits goed hergebruikt. ‘Dit ondanks dat recyclen de slechtste van de beste opties is. Het gaat namelijk om de CO2-voetafdruk’, aldus Cramer. Vanuit de zaal klinkt nog een tip over statiegeld.

Albron heeft bespaard op single-use plastic; 30% plastic bekertjes, 12% vuilniszakken, 11% plasticzakken broodjes, 11% huishoudfolie (bakken en hygiëne) en de rietjes, die bleken helemaal niet nodig. Albron ging van PET pusher naar een cateraar die géén plastic flesjes water verkoopt,  maar kraanwater. Nederland heeft het best mogelijke kraanwater. Een gat in het verdienmodel. Maar haalbaar, gezien het feit dat er elke bezoeker een vast bedrag betaald. Met een circulaire inkoopstrategie kun je hier wat voor vragen. Daag partijen bij aanbestedingen uit met iets nieuws te komen. Hartmans oppert de verkoop van kruiden zoals munt, daar wil iedereen wel wat voor betalen.

Een volgende sessie gaan we in op het grootschaliger aanpakken van de problematiek, samen aanbesteden, beter inzamelen en in gesprek met de afvalverwerkers voor hoogwaardig gebruik.

Zero Waste Lab meet-up

Ter afsluiting ondertekenen ABN AMRO Amersfoort en Circl de P.E.T. FREE Pledge. Er zijn mooie ideeën geboren en er is genoeg stof tot nadenken voor de volgende meet-up: het Zero Waste Lab van ABN AMRO, waar wordt besproken wat men zélf kan doen om de antiverspilingsbeweging die nodige kickstart te geven.

Meer info over Circl? Klik hier

Tekst: Jessica Numann

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan de Metropoolregio Amsterdam als dé circulaire hub voor producten en diensten.