Young on Board: een leven lang leren

Met en bij Young on Board hebben we het vaak over talent. Zo ook als onderdeel van onze ‘drieluik’ sessies waarin jonge gamechangers, experts uit het vakgebied en boardleden in drie verschillende sessies aan het woord komen. Het klapstuk van het drieluik is een vraagstuk van een van de Boardleden dat ver in de toekomst ligt en nog zeer onzeker is. Een challenge die vraagt om een kritische blik en vragen die flink kunnen schuren. Young on Board gaat in gesprek en zoekt naar de pain en de gain. Zonder direct oplossingen aan te dragen, mét extra veel stof tot nadenken (en soms stof om op te laaien).

Gezien de omstandigheden van COVID-19 en het daarmee bijna volledig digitaal gaan van al het onderwijs, werd de vraag ‘Wat is het bestaansrecht van de universiteit’ nog relevanter. Futuroloog Jacintha Schreerder en Talentexpert/ Social tech entrepreneur Quincy Dalh nemen ons mee in wat ze leerden uit de sessies die we organiseerden eind 2020 met VU/UVA directeuren en Boardleden Mirjam van Praag en Geert ten Dam.

Wat zijn jullie tegengekomen wat jullie verrast en of verbaasd heeft?

Wat ons opviel is dat de universiteit graag wil veranderen, maar dat er voor daadwerkelijke systeemverandering of -innovatie nog veel moet gebeuren. Onderwijs zit vast in bepaalde systemen en structuren die innovatie kunnen beperken of belemmeren. Ook zien we dat er graag wordt samengewerkt met ketenpartijen, hoewel dat nog in de kinderschoenen lijkt te staan. Wat ons niet zo zeer verrast heeft maar wat wel opmerkelijk is in deze tijd, is dat ook op universiteiten flink gestuurd worden op cijfers. De onderlinge concurrentie van nationale en internationale opleidingen is groot. Bovendien is de markt afgelopen decennia veel groter geworden door globalisering. Wat jammer is aan die onderlinge concurrentie is dat het eigenlijk funest is voor samenwerking in de keten en juist onderling waardevolle kennis delen. Dus wat ons verrast heeft is het gevoel dat juist universiteiten onderling veel kunnen hebben aan beter leren samenwerken.

Wat is de beste vraag die gesteld werd en waarom?

Welke incentives zijn er die nu ten grondslag liggen aan hoe universiteiten werken en wat zit daarin wat innovatie belemmert? Denk aan onder andere het waarderingssysteem en het financieringssysteem.

Wat is de grootste uitdaging die jullie zien?

Van origine is een universiteit een vrij gesloten instituut en omgeving. Terwijl we zien dat juist samenwerking in de keten zoals met het bedrijfsleven belangrijk is voor kennisdeling. Juist omdat de universiteit geen monopolist meer is op het gebied van kennis. Die kennisdeling werkt twee kanten op waarbij het ook belangrijk is dat kennis uit de markt terugkomt op de universiteit, wat nu niet automatisch gebeurt.

We zien ook dat de rol van een docent nog meer zal veranderen de komende jaren en dat de nieuwe generatie meer behoefte heeft aan een coachende rol. Bovendien zal een deel van het onderwijs, mede in gang gezet door COVID-19, blijvend online gegeven worden. Dat heeft grote gevolgen. Alle mensen op de vloer meekrijgen zal uitdagend zijn, maar wat ons vooral opviel was een enorme welwillendheid bij de bestuurders.

Welk voorbeeld heeft jullie geïnspireerd of tot nieuwe inzichten gebracht?

Het Britse model waarbij onderwijs veel nauwer samenwerkt met overheid.

Verder een mooi voorbeeld: grote, macro-economische schokken zoals de coronacrisis versnellen er trends die al een tijd sluimerden. Regelmatig hadden universiteiten moeite om mee te gaan met de snelheid en ontwikkelingen uit de markt. Zo hadden educatieve tech partijen vaak moeite om een voet tussen de deur van de universiteit te krijgen, maar zijn ze daar wel van toegevoegde waarde. Door de coronacrisis was het noodzaak om de implementatie van technologie te versnellen om kwalitatief en toegankelijk online onderwijs te bevorderen.

Wat zouden jullie mee willen geven aan iedereen die met dit onderwerp bezig is?

Blijf in beweging en blijf zichtbaar met initiatieven die universiteiten zouden kunnen helpen.

Wat gun je of hoop je voor metropoolregio Amsterdam op dit onderwerp?

Ten eerste een betere ketenaanpak en meer kansen voor startups om ondersteuning te bieden (soms breder dan het direct geven van onderwijs) aan onderwijsinstellingen.

Ten tweede; wat we als Young on Board nog scherper kregen door deze sessie, is dat universiteiten sterk verankerd zijn in onze maatschappij. Zij hebben de stevige, maatschappelijke positie in de markt waarmee ze ook hun leidende rol nog meer kunnen en mogen pakken om kennis goed bij elkaar te brengen en het niveau op peil kunnen houden. Het coronavirus legt nog sterker de zwakke plekken in onze systemen bloot, zoals de ongelijkheid van de verspreiding van het virus en een verdere tweedeling in de maatschappij. Wij zien een universiteit als dé plek om maatschappelijke discussies op hoog niveau met elkaar te blijven voeren.

Welk artikel, docu of persoon geeft een frisse of inspirerende kijk op dit onderwerp en waarom?

Studenten individueel helpen, vooral klaarstaan als een mentor. Dat is de toekomst van de universitaire docent volgens onderwijsdeskundige prof. Eric Mazur en Balanski, hoogleraar natuurkunde en toegepaste natuurkunde aan Harvard University. In dit artikel lees je er alles over.

19 januari 2021

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten