Wie zijn we

De Board werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.

De Amsterdam Economic Board, kortweg de Board, werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.  De Board is het punt waar samenwerken begint. In het complexe maatschappelijke speelveld staat de Board als onafhankelijke speler tussen de partijen en bevordert samenwerking tussen welwillende koplopers.

De focus is op de meest urgente uitdagingen en op terreinen waar we in de Metropool Amsterdam de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Thoughtleaders bespreken onderwerpen die cruciaal zijn voor de toekomst van de regio.

Ontmoet de Board

De Board bestaat uit vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en burgemeesters uit de Metropool Amsterdam. Samen formuleren ze de strategische richting met ambities voor zes grootstedelijke uitdagingen en de programma’s TechConnect en Amsterdam Smart City voor de regio in 2025.

De Board voert het strategisch- economische gesprek over de toekomstige regio. Daarnaast committeren ze zich aan één of meerdere uitdagingen en zetten ze zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren.

Femke Halsema

Femke Halsema

Burgemeester, Gemeente Amsterdam

Het team

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:

  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie

Challenge Leads

Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

Overige projecten

Financiën & ondersteuning

Network Council

Wil je met innovatieve projecten het verschil maken in de Metropool Amsterdam? Ben je op zoek naar samenwerking en inspiratie om je plannen en ambities te realiseren? Wil je ook meepraten over onderwerpen die op de Boardagenda staan? Sluit je dan aan bij de Network Council van de Amsterdam Economic Board.

Met de snel veranderende samenleving én een stedelijke regio die steeds meer inwoners aantrekt, groeit het belang van cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Innovatie vindt vooral plaats als partijen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, inspireren en activeren.

Bij de Board draag je actief bij aan het realiseren van de ambities van de regio. Samen met de andere partners initieer en ontwikkel je initiatieven op de zes grootstedelijke uitdagingen en twee programma’s van de Board. Initiatieven die de regio aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Je maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang. Laten we samen bouwen aan een slimme, gezonde en groene toekomstige regio.

Bekijk onze propositie, ons netwerk en word lid van de Network Council. Neem contact op met Marjan Schrama.

Voor het lidmaatschap van de Network Council geldt een Code of Conduct.

Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart City is een open stedelijk innovatieplatform; een ontmoetingsplek en werkplaats voor innovatie waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en actieve bewoners samenkomen, om vorm te geven aan de steden van de toekomst. Door met elkaar aan de slag te gaan. Dichtbij in je eigen stad of in de regio. Data en tech zetten we in als middelen om dit te bereiken. Wij verbinden de mensen die nodig zijn om een slimme stad te realiseren.

Het programma wordt gecoördineerd door de Amsterdam Economic Board en bestaat momenteel uit 20 partners: Alliander, Arcadis, Johan Cruijff Arena, Royal Haskoning DHV, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Metabolic, Pakhuis de Zwijger, Provincie Noord-Holland, Eurofiber, Institute for Metropolitan Solutions, Gemeente Haarlem, Waag Society, PostNL, Vervoerregio Amsterdam, Nemo, Kennisland, Gemeente Haarlemmermeer en de Board.

Wil je als partner gezamenlijk werken aan betere straten, buurten en steden? Neem dan contact op met Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City.

Op de online community staan innovatieve projecten die op dit moment uitgevoerd worden, honderden organisaties en mensen die zich bezighouden met smart city projecten en blijf je op de hoogte van innovatie in de regio.

Innovatienetwerk

Het Innovatienetwerk van de Board bestaat uit start-up liaisons en innovatiemanagers werkzaam bij de partijen die aangesloten zijn bij de Network Council. Deze professionals hebben bij de Board toegang tot brede maatschappelijke topics en een groot netwerk van overheden, kennisinstellingen en bedrijven die samenwerken aan de toekomstige Metropool en vice-versa. Voorheen was dit netwerk onderdeel van StartupAmsterdam.

Sluit je aan bij het innovatienetwerk door contact op te nemen met: Eline Vliegen.

TechConnect

Door groei en ontwikkeling van nieuwe technologieën verandert de economie ook in rap tempo. De impact op mensen, organisaties en maatschappij is groot. Digitalisering doet steeds meer zijn intrede in traditionele beroepen, of in beroepen die niet direct als IT-functies worden bestempeld. Tech gaat dus overal doorheen, door alle sectoren en opleidingsniveaus. Iedereen krijgt ermee te maken. En we hebben iedereen nodig om de IT banen in te vullen.

De komende vier jaar gaat het programma TechConnect 50.000 extra mensen —uit ondervertegenwoordigde groepen— de tech-arbeidsmarkt laten bestormen. In de praktijk betekent dit duizenden vrouwen, mensen uit sociaal kansarmere wijken, grote groepen 40-plussers en MKB’ers die tot programmeur, data-analist, ‘growth hacker’, UX ontwerper of tech-beheer worden opgeleid.

De Board werkt nauw samen met onder andere TomTom, Booking.com, Rabobank Amsterdam en opleidingsfonds CA-ICT.

Sluit je aan bij TechConnect en neem contact op met Viktor Bos, programma directeur TechConnect.

International Advisory Board

De International Advisory Board (IAB) is ingesteld door de Amsterdam Economic Board om een sterke verbinding te leggen tussen het werk van de Board en relevante internationale ontwikkelingen zoals inzichten van andere stedelijke regio’s.

De IAB levert als adviseur een bijdrage aan de internationale netwerkontwikkeling en strategische positionering van de Metropool Amsterdam in Europa en de rest van de wereld. De leden van de IAB zijn bovendien waardevolle ambassadeurs in het buitenland voor de regio.

Ruben

Ruben Nieuwenhuis

Voorzitter – (o.a.) Private Lead TechConnect

Young on Board

Young on Board is lid van Amsterdam Economic Board en vormt zo de koppeling tussen jonge changemakers en ervaren besluitvormers. Jongeren kijken, denken en werken anders. Terwijl de oudere generatie juist weer de connecties, kennis, ervaring en realisatiekracht heeft.

Door beiden samen te brengen ontstaat over en weer inspiratie, en kunnen vernieuwende plannen worden waargemaakt. Zo werken ze samen aan de economische groei en leefbaarheid van de Metropool Amsterdam. Young on Board richt zich elk kwartaal op een specifieke uitdaging waar de Board aan werkt.

Wil je op de hoogte blijven van onze plannen of richt jij je met jouw initiatief of start-up op één van de uitdagingen van de Board en kun je wel wat denkkracht gebruiken? Neem contact met ons op!