Wie zijn we

De Board werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.

Wie zijn we

De Board is het punt waar samenwerken begint. In het complexe maatschappelijke speelveld staat de Board als onafhankelijke speler tussen de partijen en bevordert samenwerking tussen welwillende koplopers.

Het Team

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:

  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie | Challenge Leads | Strategie |  CommunicatieAmsterdam Smart CityTechConnectOverige projecten Staff

Directie

Challenge Leads

Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

Overige projecten

Staff

Ontmoet de Board

De Board bestaat uit vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en burgemeesters uit de Metropool Amsterdam. Samen formuleren ze de strategische richting met ambities voor zes grootstedelijke uitdagingen en de programma’s TechConnect en Amsterdam Smart City voor de regio in 2025.

De Board voert het strategisch- economische gesprek over de toekomstige regio. Daarnaast committeren ze zich aan één of meerdere uitdagingen en zetten ze zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren.

Femke Halsema

Femke Halsema

Burgemeester, Gemeente Amsterdam

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:
  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.
Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie

Challenge Leads

Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

Overige projecten

Staff

Network Council

Wil je met innovatieve projecten het verschil maken in de Metropool Amsterdam? Ben je op zoek naar samenwerking en inspiratie om je plannen en ambities te realiseren? Wil je ook meepraten over onderwerpen die op de Boardagenda staan? Sluit je dan aan bij de Network Council van de Amsterdam Economic Board.

Met de snel veranderende samenleving én een stedelijke regio die steeds meer inwoners aantrekt, groeit het belang van cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Innovatie vindt vooral plaats als partijen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, inspireren en activeren.

Bij de Board draag je actief bij aan het realiseren van de ambities van de regio. Samen met de andere partners initieer en ontwikkel je initiatieven op de zes grootstedelijke uitdagingen en twee programma’s van de Board. Initiatieven die de regio aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Je maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang. Laten we samen bouwen aan een slimme, gezonde en groene toekomstige regio.

Bekijk onze propositie, ons netwerk en word lid van de Network Council. Neem contact op met Marjan Schrama.

Voor het lidmaatschap van de Network Council geldt een Code of Conduct.

Slide “Samenwerking tussen gemeenten, zorgverleners, verzekeraars, kennisinstellingen, bedrijven, universiteiten en technologie is een absolute voorwaarde om te werken aan de verbetering van gezondheid en preventie van ziekte, door slimme toepassingen van data-analyses, in de regio. De Board is een onmisbare schakel in het verbinden van deze partijen en het aanjagen van innovatie en initiatieven. Philips draagt hier met zijn lidmaatschap aan de Board graag aan bij.” Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer Philips Slide “Het is in ieders belang dat ook werkgevers investeren in het talent van de toekomst. Als actief partner binnen de Board zijn we gezamenlijk onderdeel van een oplossing die bijvoorbeeld het tekort aan informaticadocenten het hoofd kan bieden.” Corinne Vigreux, oprichter TomTom en Codam College Slide “Ons lidmaatschap van de Network Council van de Amsterdam Economic Board blijkt in onze ontwikkeling regelmatig een zeer waardevol netwerk, zowel in de regio als in het buitenland. Bovendien is het een goede manier om in contact te komen met overheden en onze visie op duurzaamheid met hen te delen.” Jan Hein Tiedema, Executive Managing Director the Edge Slide “De Board is voor ons een belangrijke netwerkorganisatie waar veel zaken aan elkaar geknoopt worden. We werken met de Amsterdam Innovation ArenA aan concrete, praktische toepassingen die we direct kunnen uitvoeren. Als we bereid zijn om met elkaar data uit te wisselen, vindt de komende vijf jaar een enorme duurzaamheidstransitie plaats.” Henk Markerink, Directeur Johan Cruijff Arena Slide “Als we toe willen naar zero emissie in 2025, moeten we dat regionaal oppakken, niet alleen met één of twee grote steden. Daarom is dit regionale initiatief van de Amsterdam Economic Board zo belangrijk. Fantastisch om te zien hoe bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio de handen ineen slaan voor duurzame mobiliteit.” Mariette van Empel, Programmadirecteur Duurzame Mobiliteit
bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Ontmoet onze 100+ leden

Hans Schütt Wethouder
Jack van der Hoek Gedeputeerde
Mirjam van Praag Voorzitter College van Bestuur
Maarten Otto CEO
Leo le Duc Director science & business
Ronald van der Waals Fund Manager
Barbara Dijkgraaf Voorzitter College van Bestuur
Sandra Detmers Directeur Facilities
Arjan van Timmeren Scientific Director
Robbert Berkhout Wethouder
Thijs Vink Sales Director Benelux
HP Calis General Manager Gas-to-Liquids (GTL) Conversion
Nico Heijink Wethouder
Robin van Haasteren Directeur new business en marketing
Thea de Vries Secretaris-Directeur
Rien van Beemen CEO
Alan Maher EMEA Senior Tax Manager
Jeroen Verwoort Wethouder
Robert Metzke Chief of Staff Innovation & Strategy
Barbara Rutgers Head International Affairs
Erik Henstra Managing Director
Martin Bond Partner
Rob Steijn Directievoorzitter
Eric Boonstra CEO
Alexander Luijten Wethouder
Gerard Ram Wethouder
Bart-Jan Freriks Algemeen Directeur
Jos van Kleef Algemeen Directeur
Mieke Zaanen Algemeen directeur
Hannelore Majoor Algemeen Directeur
Merijn Schik Senior Manager Public Policy Benelux
David Orobio de Castro Managing Partner
Alexander van Ofwegen Directeur Warmte
Brechje van der Velden Partner
Rob Monen Wethouder
George Duits COO
Janneke Sparreboom Wethouder Economische Zaken
Frits Scholte Landenmanager
Huug de Deugd Voorzitter College van Bestuur
Marjolein ten Hoonte Directeur Arbeidsmarkt
Emmy Meijers Algemeen directeur
Alexandra van Huffelen Algemeen Directeur
Marja Ruigrok Wethouder Economie & Innovatie
Michiel Buchel Directeur
Jan Ferwerda CEO
Jason Blackmore Director
Jan Maarten Slagter CEO
Bernard Fransen Bestuursvoorzitter (a.i.)
Axel Boomgaars Wethouder
Geleyn Meijer Rector HvA
Robert van Rijn Wethouder
Jeroen Klaasse Wethouder
Jackie Chang President & GM
Radjen van Wilsem CEO
Edwin Herrie Partner
Katja Hoorn Voorzitter Raad van Bestuur
Nicole Mulder Wethouder
Joris Schoonis Vice President Sales EMEA
Maurice Geelen Directeur
Paul Dirix Chief Executive Officer
Richard Francke Directeur
Bert Rebel Wethouder
Anne-Marie Kennis Wethouder
Peter Veenman Vice President
Koen Overtoom CEO
Bas ten Have Wethouder
Wing Leung Channel Director
Geerte Udo CEO
Serge Ferraro Wethouder Economische Zaken
Floor Gordon Wethouder
Patrick Eshuys Senior Director Operations Benelux
Jan Hazen Wethouder
Mark Siebert Director Research Collaborations
Jochem De Groot Government Affairs Manager
Willem Offerhaus CEO
Frank Houben Delegate to the Board
Jeroen Heijmans Senior Regional Vice President
Jet de Ranitz Voorzitter Raad van Bestuur / CEO
Leonne van der Sar Board member
Henk Markerink CEO
Alexander Kuijt Bedrijfsleider
Erik Steinmaier Sector directeur
Angeline Kierkels CEO
Corinne Vigreux Managing director
Maurits van der Sluis Directeur
Peter Heuvelink Directeur regio AM bv Noordwest
Ernst Hoogenes CTO
Victor Everhardt Wethouder
Maaike Veeningen Wethouder
Machteld Kors Director
Alper Utku Founder & President
Jan Hein Tiedema Managing Director
Astrid Heijstee Wethouder
Peter Kamsteeg Raad van Bestuurslid
Chris Polman Voorzitter Raad van Bestuur
Ronald van den Breevaart Programmamanager a.i.
Cecilia van Weel - Niesten Wethouder
Jan Nico Appelman Gedeputeerde Economische Zaken
Dick Butter Wethouder
Niels Schotanus Directeur
Jos Baeten Algemeen Directeur
Maurits Schönfeld General Manager
Jan Klink Wethouder
Mario Hegger Wethouder
Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur
Jitka Beukenkamp Directeur
Michel van den Assem Managing Director
Geert ten Dam Voorzitter College van Bestuur
Dave de Lang Manager Energietransitie regio Amsterdam en Utrecht
Maurice van den Bosch CEO
André van den Berg CCO
Roelof Kruize Algemeen Directeur
Ineke van der Linden Voorzitter College van Bestuur
Saskia Schalkwijk Directeur
Kees Noorman Directeur
Rob Berkhout Wethouder
Gerard Kuipers Wethouder
Peter Calis Wethouder
Inge Jansen Head of Public Affairs EMEA
Richard Quakernaat Wethouder
Ellen Verheij-De Haas Wethouder
Marc ter Haar Strategic Relationship Director
Marieke van Dijk Wethouder
Brigitte Paulissen Directeur
Mike Baron Senior Director Sales & Marketing
Frida van den Maagdenberg Raad van Bestuurslid
Julian Righetti General manager
Bert Verveld Voorzitter College van Bestuur
Hans Snijders Voorzitter College van Bestuur
Natascha Agricola Market manager Smart Regions
Marius Coebergh Directeur
Dimitri Yocarini CEO
Herman Kaemingk Partner
Steven van Schilfgaarde CEO
Johan Stuiver Director Monitor Deloitte

International Advisory Board

De International Advisory Board (IAB) is ingesteld door de Amsterdam Economic Board om een sterke verbinding te leggen tussen het werk van de Board en relevante internationale ontwikkelingen zoals inzichten van andere stedelijke regio’s.

De IAB levert als adviseur een bijdrage aan de internationale netwerkontwikkeling en strategische positionering van de Metropool Amsterdam in Europa en de rest van de wereld. De leden van de IAB zijn bovendien waardevolle ambassadeurs in het buitenland voor de regio.

Ruben

Ruben Nieuwenhuis

Voorzitter – (o.a.) Private Lead TechConnect

Young on Board

Young on Board is lid van Amsterdam Economic Board en vormt zo de koppeling tussen jonge changemakers en ervaren besluitvormers. Jongeren kijken, denken en werken anders. Terwijl de oudere generatie juist weer de connecties, kennis, ervaring en realisatiekracht heeft.

Door beiden samen te brengen ontstaat over en weer inspiratie, en kunnen vernieuwende plannen worden waargemaakt. Zo werken ze samen aan de economische groei en leefbaarheid van de Metropool Amsterdam. Young on Board richt zich elk kwartaal op een specifieke uitdaging waar de Board aan werkt.

Wil je op de hoogte blijven van onze plannen of richt jij je met jouw initiatief of start-up op één van de uitdagingen van de Board en kun je wel wat denkkracht gebruiken? Neem contact met ons op!