Wie zijn we

De Board werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.

Wie zijn we

De Board is het punt waar samenwerken begint. In het complexe maatschappelijke speelveld staat de Board als onafhankelijke speler tussen de partijen en bevordert samenwerking tussen welwillende koplopers.

Het Team

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:

  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie | Challenge Leads | Strategie |  CommunicatieAmsterdam Smart CityTechConnectOverige projecten Staff

Directie

Leads

Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

Overige projecten

Staff

Ontmoet de Board

De Board bestaat uit vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en burgemeesters uit de Metropool Amsterdam. Samen formuleren ze de strategische richting met ambities voor 6 thema’s en de programma’s TechConnect en Amsterdam Smart City voor de slimme, groene en gezonde regio in 2025.

De Board voert het strategisch- economische gesprek over de toekomstige regio. Daarnaast committeren ze zich aan één of meerdere initiatieven en zetten ze zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren.

Femke Halsema

Femke Halsema

Burgemeester, Gemeente Amsterdam

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:
  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.
Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie

Leads

Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

Overige projecten

Staff

Network Council

Wil je met innovatieve initiatieven het verschil maken in de Metropool Amsterdam? Ben je op zoek naar samenwerking en inspiratie om je plannen en ambities te realiseren? Wil je ook meepraten over onderwerpen die op de Boardagenda staan? Sluit je dan aan bij de Network Council van de Amsterdam Economic Board.
Met de snel veranderende samenleving én een stedelijke regio die steeds meer inwoners aantrekt, groeit het belang van cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Innovatie vindt vooral plaats als partijen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, inspireren en activeren.

Bij de Board draag je actief bij aan het realiseren van de ambities van de regio. Samen met andere partners initieer en ontwikkel je initiatieven en/of draag je bij aan programma’s van de Board. Initiatieven die de regio aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Je maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang. Laten we samen bouwen aan een slimme, gezonde en groene toekomst van de regio.

Bekijk onze propositie, ons netwerk en word lid van de Network Council. Neem contact op met Marjan Schrama.

Lidmaatschap is vanaf € 5.000 euro per jaar.

Voor het lidmaatschap van de Network Council geldt een Code of Conduct.

Slide “Samenwerking tussen gemeenten, zorgverleners, verzekeraars, kennisinstellingen, bedrijven, universiteiten en technologie is een absolute voorwaarde om te werken aan de verbetering van gezondheid en preventie van ziekte, door slimme toepassingen van data-analyses, in de regio. De Board is een onmisbare schakel in het verbinden van deze partijen en het aanjagen van innovatie en initiatieven. Philips draagt hier met zijn lidmaatschap aan de Board graag aan bij.” Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer Philips Slide “Het is in ieders belang dat ook werkgevers investeren in het talent van de toekomst. Als actief partner binnen de Board zijn we gezamenlijk onderdeel van een oplossing die bijvoorbeeld het tekort aan informaticadocenten het hoofd kan bieden.” Corinne Vigreux, oprichter TomTom en Codam College Slide “Ons lidmaatschap van de Network Council van de Amsterdam Economic Board blijkt in onze ontwikkeling regelmatig een zeer waardevol netwerk, zowel in de regio als in het buitenland. Bovendien is het een goede manier om in contact te komen met overheden en onze visie op duurzaamheid met hen te delen.” Jan Hein Tiedema, Executive Managing Director the Edge Slide “De Board is voor ons een belangrijke netwerkorganisatie waar veel zaken aan elkaar geknoopt worden. We werken met de Amsterdam Innovation ArenA aan concrete, praktische toepassingen die we direct kunnen uitvoeren. Als we bereid zijn om met elkaar data uit te wisselen, vindt de komende vijf jaar een enorme duurzaamheidstransitie plaats.” Henk Markerink, Directeur Johan Cruijff Arena Slide “Als we toe willen naar zero emissie in 2025, moeten we dat regionaal oppakken, niet alleen met één of twee grote steden. Daarom is dit regionale initiatief van de Amsterdam Economic Board zo belangrijk. Fantastisch om te zien hoe bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio de handen ineen slaan voor duurzame mobiliteit.” Mariette van Empel, Programmadirecteur Duurzame Mobiliteit
bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Ontmoet onze 100+ leden

Maaike Veeningen Wethouder
Hans Schütt Wethouder
Richard Francke Directeur
Michel van den Assem Managing Director
Mieke Zaanen Algemeen directeur
Cecilia van Weel - Niesten Wethouder
Corinne Vonk Manager Communications & CSR
Maarten Otto CEO
Atilla Aytekin CEO
Bernard Fransen Bestuursvoorzitter (a.i.)
Mario Hegger Wethouder
Geert ten Dam Voorzitter College van Bestuur
Frits Scholte Landenmanager
Marc ter Haar Strategic Relationship Director
Mark Siebert Director Research Collaborations
Bart-Jan Freriks Algemeen Directeur
Gerard Ram Wethouder
Peter Veenman Vice President
Willem Offerhaus CEO
Ton de Kok Algemeen Directeur
Wing Leung Channel Director
Jan Hazen Wethouder
Robbert Berkhout Wethouder
Caspar Slagboom Investment Associate
Johan Stuiver Director Monitor Deloitte
Astrid Heijstee Wethouder
Petra Claessen CEO
Marjolein ten Hoonte Directeur Arbeidsmarkt
Inge Jansen Head of Public Affairs EMEA
Thea de Vries Secretaris-Directeur
Alan Maher EMEA Senior Tax Manager
Frida van den Maagdenberg Raad van Bestuurslid
Ronald van den Breevaart Programmamanager a.i.
HP Calis General Manager Gas-to-Liquids (GTL) Conversion
Corinne Vigreux Managing director
Alexander van Ofwegen Directeur Warmte
Jackie Chang President & GM
Victor Everhardt Wethouder
Barbara Rutgers Head International Affairs
Saskia Schalkwijk Directeur
Jan Maarten Slagter CEO
Jochem De Groot Government Affairs Manager
Radjen van Wilsem CEO
Jeroen Klaasse Wethouder
Michiel Buchel Directeur
Erik Steinmaier Sector directeur
Debby Slofstra Vice President Building
Brigitte Paulissen Directeur
Edwin Herrie Partner
Geleyn Meijer Rector HvA
Dick Benschop CEO
Bert Rebel Wethouder
Lex de Boer Algemeen directeur
Katja Hoorn Voorzitter Raad van Bestuur
Peter Calis Wethouder
Jan Klink Wethouder
Talitha van den Elst Lid College van Bestuur
Koen Overtoom CEO
Dave de Lang Manager Energietransitie regio Amsterdam en Utrecht
Nicole Mulder Wethouder
Floor Gordon Wethouder
Rob Berkhout Wethouder
Alexander Kuijt Bedrijfsleider
Henk Markerink CEO
Merijn Schik Senior Manager Public Policy Benelux
Serge Ferraro Wethouder Economische Zaken
Barbara Dijkgraaf Voorzitter College van Bestuur
Anne-Marie Kennis Wethouder
Angeline Kierkels CEO
Eveline van Leeuwen Scientific Director
Gerard Kuipers Wethouder
Mieke van den Berg Lid College van Bestuur
Peter Kamsteeg Raad van Bestuurslid
Bert Verveld Voorzitter College van Bestuur
Maurice van den Bosch CEO
Brechje van der Velden Partner
Jan Nico Appelman Gedeputeerde Economische Zaken
Marja Ruigrok Wethouder Economie & Innovatie
Robert van Rijn Wethouder
Leo le Duc Director science & business
Claudia Zuiderwijk Algemeen Directeur
Jos van Kleef Algemeen Directeur
Piet Hein van Dam CEO & founder
Richard Quakernaat Wethouder
Jeroen Heijmans Senior Regional Vice President
Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur
Herman Kaemingk Partner
Ernst Hoogenes CTO
Arno Geurtsen Voorzitter College van Bestuur
Jan Ferwerda CEO
Eric Boonstra CEO
Peter Heuvelink Directeur regio AM bv Noordwest
Roelof Kruize Algemeen Directeur
Geerte Udo CEO
Mirjam van Praag Voorzitter College van Bestuur
Machteld Kors Director
Bas ten Have Wethouder
Jeroen Verwoort Wethouder
Maurice Geelen Directeur
Dick Butter Wethouder
Wouter Kolk CEO
Rob Steijn Directievoorzitter
Steven van Schilfgaarde CEO
Joris Schoonis Vice President Sales EMEA
Kees Noorman Directeur
Suzanne van Kooten Managing Director Strategic Analysis and Policy
Nico Heijink Wethouder
David Orobio de Castro Managing Partner
Patrick Eshuys Senior Director Operations Benelux
Julian Righetti General manager
Ilse Zaal Gedeputeerde
Emmy Meijers Algemeen directeur
Martin Bond Partner
Alexander Luijten Wethouder
Axel Boomgaars Wethouder
Mike Baron Senior Director Sales & Marketing
George Duits COO
Alper Utku Founder & President
Aad Schoorl Wethouder
Ellen Verheij-De Haas Wethouder
Chris Polman Voorzitter Raad van Bestuur
Jan Hein Tiedema Managing Director
Jet de Ranitz Voorzitter Raad van Bestuur / CEO
Frank Houben Delegate to the Board
Janneke Sparreboom Wethouder Economische Zaken
Rob Monen Wethouder
Barbara Baarsma Directievoorzitter
Robert Metzke Chief of Staff Innovation & Strategy
Maurits van der Sluis Directeur

International Advisory Board

De International Advisory Board (IAB) is ingesteld door de Amsterdam Economic Board om een sterke verbinding te leggen tussen het werk van de Board en relevante internationale ontwikkelingen zoals inzichten van andere stedelijke regio’s.

De IAB levert als adviseur een bijdrage aan de internationale netwerkontwikkeling en strategische positionering van de Metropool Amsterdam in Europa en de rest van de wereld. De leden van de IAB zijn bovendien waardevolle ambassadeurs in het buitenland voor de regio.

Het meest recente IAB-advies is Gedistribueerd Perspectief en Leiderschap voor de Metropoolregio Amsterdam: naar een meer optimale samenwerking. Lees ook het bijbehorende artikel op Insights: Slimmer kijken naar de Metropoolregio Amsterdam.

Ruben

Ruben Nieuwenhuis

Voorzitter – (o.a.) Private Lead TechConnect

Young on Board

Young on Board is lid van Amsterdam Economic Board en vormt zo de koppeling tussen jonge changemakers en ervaren besluitvormers. Jongeren kijken, denken en werken anders. Terwijl de oudere generatie juist weer de connecties, kennis, ervaring en realisatiekracht heeft.

Door beiden samen te brengen ontstaat over en weer inspiratie, en kunnen vernieuwende plannen worden waargemaakt. Zo werken ze samen aan de economische groei en leefbaarheid van de Metropool Amsterdam. Young on Board richt zich elk kwartaal op een specifieke uitdaging waar de Board aan werkt.

Wil je op de hoogte blijven van onze plannen of richt jij je met jouw initiatief of start-up op één van de uitdagingen van de Board en kun je wel wat denkkracht gebruiken? Neem contact met ons op!