Wie zijn we

De Board werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.

Wie zijn we

De Board is het punt waar samenwerken begint. In het complexe maatschappelijke speelveld staat de Board als onafhankelijke speler tussen de partijen en bevordert samenwerking tussen welwillende koplopers.

Het Team

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:

  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie | Leads en StrategieCommunicatieAmsterdam Smart CityTechConnect | House of Skills | Overige projecten |  Staff

Directie

Leads en Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

House of Skills

Overige projecten

Staff

Ontmoet de Board

De Board bestaat uit vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en burgemeesters uit de Metropool Amsterdam. Samen formuleren ze de strategische richting met ambities voor onze thema’s en de programma’s TechConnect, House of Skills en Amsterdam Smart City. Zo werken we aan een slimme, groene en gezonde regio in 2025.

Boardleden voeren het strategisch-economische gesprek over de toekomstige regio. Daarnaast committeren ze zich aan één of meerdere initiatieven en zetten ze zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren.

Leden treden uitsluitend op uitnodiging toe tot de Board en zorgen voor een balans tussen het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld.

In de Financiële commissie hebben Boardleden zitting. Zij adviseren de Amsterdam Economic Board en de Agendacommissie over financiële zaken die betrekking hebben op de Stichting Amsterdam Economic Board.

De Agendacommissie bestaat uit gemandateerde Boardleden die de directie van de Amsterdam Economic Board adviseren. Ook zien zij toe op de uitvoering van het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting.

Er zijn veel manieren om actief betrokken te zijn bij de Amsterdam Economic Board. Je bent meer dan welkom om met ons mee te doen!

Femke Halsema

Femke Halsema

Burgemeester, Gemeente Amsterdam

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:
  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.
Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie

Leads en Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

House of Skills

Overige projecten

Staff

Network Council

Wil je met innovatieve initiatieven het verschil maken in de Metropool Amsterdam? Ben je op zoek naar samenwerking en inspiratie om je plannen en ambities te realiseren? Wil je ook meepraten over onderwerpen die op de Boardagenda staan? Sluit je dan aan bij de Network Council van de Amsterdam Economic Board.
Met de snel veranderende samenleving én een stedelijke regio die steeds meer inwoners aantrekt, groeit het belang van cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Innovatie vindt vooral plaats als partijen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, inspireren en activeren.

Bij de Board draag je actief bij aan het realiseren van de ambities van de regio. Samen met andere partners initieer en ontwikkel je initiatieven en/of draag je bij aan programma’s van de Board. Initiatieven die de regio aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Je maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang. Laten we samen bouwen aan een slimme, gezonde en groene toekomst van de regio.

Bekijk onze propositie, ons netwerk en word lid van de Network Council. Neem contact op met Marjan Schrama.

Lidmaatschap is vanaf € 5.000 euro per jaar.

Voor het lidmaatschap van de Network Council geldt een Code of Conduct.

Slide “We moeten gebruik maken van de data, kennis en capaciteit van de verschillende partners. Voor mij is de Amsterdam Economic Board de gezamenlijke inspanning voor een verantwoordelijke en veerkrachtige Metropool Amsterdam.” Geert ten Dam, Voorzitter College van Bestuur, UvA Slide “Voor de groene agenda is nog veel werk te verrichten. Dat heeft investeringen nodig, maar ook bekendheid. En een goed netwerk.” Michiel Kolman - Elsevier | Amsterdam Economic Board Michiel Kolman, Senior Vice President Research Networks Elsevier Slide “Deelname aan de Network Council biedt onze leden een sterke waardevermeerdering. Wij bundelen doelstellingen door kennis, informatie en ons netwerk te delen. Samen werken wij aan een slimme, groene en gezonde toekomst.” Claudia van Haeften - Societeit Vastgoed | Amsterdam Economic Board Claudia van Haeften, Founder Sociëteit Vastgoed Slide “Met bedrijven, kennisinstellingen en overheid in de Amsterdamse regio werken wij samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Daarom zijn we lid van de Network Council.” Lex de Boer, Algemeen directeur Pantar Slide “Zet je geen targets, dan komt niemand in beweging. Om ze te behalen, moeten we samenwerken. Daar speelt Amsterdam Economic Board een belangrijke rol bij.” Steven van Schilfgaarde, CEO Royal Flora Holland Slide “De Network Council is voor ons dé manier om doelstellingen te bereiken, samen met andere organisaties. Als partner van TekkieWorden verzekeren we ons van jong talent.” Patrick Brand - Interxion | Amsterdam Economic Board Patrick Brand, Marketing en Communicatie Manager Interxion

Ontmoet onze 100+ leden

Angeline Kierkels CEO
Koen Overtoom CEO
George Duits COO
Mario Hegger Wethouder
Dick Butter Wethouder
Jan Ferwerda CEO
Rogier van den Braak Managing Director
Cecilia van Weel - Niesten Wethouder
Geleyn Meijer Rector HvA
Alan Maher EMEA Senior Tax Manager
Peter Veenman Vice President
Hans van den Berg Bestuursvoorzitter a.i.
Alper Utku Founder & President
Floor Gordon Wethouder
Jan Hazen Wethouder
Richard Francke Directeur
Tanja Dik CEO
Frank Houben Delegate to the Board
HP Calis General Manager Gas-to-Liquids (GTL) Conversion
Jeroen Klaasse Wethouder
Mirjam van Praag Voorzitter College van Bestuur
Marjolein ten Hoonte Directeur Arbeidsmarkt
Talitha van den Elst Lid College van Bestuur
Claudia Zuiderwijk Algemeen Directeur
Erik Heinrich Wethouder Economie
Merijn Schik Senior Manager Public Policy Benelux
Eveline van Leeuwen Scientific Director
Patrick Eshuys Senior Director Operations Benelux
Robert van Rijn Wethouder
Brigitte Paulissen Directeur
Ilse Zaal Gedeputeerde
Kees Noorman Directeur
Peter Heuvelink Directeur regio AM bv Noordwest
Thierry van der Weide Voorzitter
Michiel Kolman Senior Vice President, Research Networks
Adam Elzakalai Wethouder Economische Zaken
Martin Bond Partner
Robert Metzke Chief of Staff Innovation & Strategy
Geert ten Dam Voorzitter College van Bestuur
Clemens Esser CTO
Corinne Vonk Manager Communications & CSR
Anne-Marie Kennis Wethouder
Marieke van Dijk Wethouder
David Orobio de Castro Managing Partner
Piet Hein van Dam CEO & founder
Maurice Geelen Directeur
Dick Benschop CEO
Atilla Aytekin CEO
Barbara Dijkgraaf Voorzitter College van Bestuur
Eric Boonstra CEO
Aad Schoorl Wethouder
Debby Slofstra Country President the Netherlands & Vice President Building
Nicole Mulder Wethouder
Johan Stuiver Director Monitor Deloitte
Caspar Slagboom Investment Associate
Loes de Maat Algemeen directeur
Maarten Otto CEO
Wilma de Koning Algemeen directeur
Gerard Kuipers Wethouder
Radjen van Wilsem CEO
Hans Krieger Wethouder Ruimtelijke Ordening, Milieu, Financiën
Mike Baron Senior Director Sales & Marketing
Marja Ruigrok Wethouder Economie & Innovatie
Thea de Vries Secretaris-Directeur
Jeroen Verwoort Wethouder
Serge Ferraro Wethouder Economische Zaken
Bert Rebel Wethouder
Willem Offerhaus CEO
Jos Kea Wethouder
Jan Nico Appelman Gedeputeerde Economische Zaken
Robbert Berkhout Wethouder
Maurice van den Bosch CEO
Katja Hoorn Voorzitter Raad van Bestuur
Geerte Udo CEO
Maaike Veeningen Wethouder
Frida van den Maagdenberg Raad van Bestuurslid
Peter Kamsteeg Raad van Bestuurslid
Alexander van Ofwegen Directeur Warmte
Astrid Heijstee Wethouder
Suzanne van Kooten Managing Director Strategic Analysis and Policy
Arno Geurtsen Voorzitter College van Bestuur
Saskia Schalkwijk Directeur
Peter Calis Wethouder
Claudia L. van Haeften Founder
Rob Berkhout Wethouder
Axel Boomgaars Wethouder
Maurits van der Sluis Directeur
Erik Versnel Directievoorzitter
Victor Everhardt Wethouder
Emiel Reiding Directeur
Lex de Boer Algemeen directeur
Alexander Kuijt Bedrijfsleider
Richard Spaans Manager Communications & Public Affairs
Leo le Duc Director science & business
Wouter Kolk CEO
Michel van den Assem Managing Director
Rob Monen Wethouder
Marc Koster Directeur Strategie & Innovatie Amsterdam UMC
Nico Heijink Wethouder
Jet de Ranitz Voorzitter Raad van Bestuur / CEO
Petra Claessen CEO
Ellen Verheij-De Haas Wethouder
Hans Schütt Wethouder
Steven van Schilfgaarde CEO
Annemarie Costeris Government Affairs Director for Netherlands
Herman Kaemingk Partner
Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur
Bart-Jan Freriks Algemeen Directeur
Jos van Kleef Algemeen Directeur
Edwin de Kuiper Directeur
Alexander Luijten Wethouder
Ronald van den Breevaart Programmamanager a.i.
Erik Wolkenfelt Director Brand, Marketing & Communications
Roelof Kruize Algemeen Directeur
Jan Maarten Slagter CEO
Erik Steinmaier Sector directeur
Ton de Kok Algemeen Directeur
Michiel van Vlimmeren Senior Vice President & General Manager the Netherlands
Edwin Herrie Partner
Machteld Kors Director
Michiel Buchel Directeur
Mieke van den Berg Lid College van Bestuur
Jeffrey van Meerkerk Directeur Strategische Relaties
Bert Verveld Voorzitter College van Bestuur
Inge Jansen Head of Public Affairs EMEA
Bernard Fransen Bestuursvoorzitter (a.i.)
Coen van Oostrom CEO
Willem Swager Director of Finance & Operations EMEA

International Advisory Board

De International Advisory Board (IAB) is ingesteld door de Amsterdam Economic Board om een sterke verbinding te leggen tussen het werk van de Board en relevante internationale ontwikkelingen zoals inzichten van andere stedelijke regio’s.

De IAB levert als adviseur een bijdrage aan de internationale netwerkontwikkeling en strategische positionering van de Metropool Amsterdam in Europa en de rest van de wereld. De leden van de IAB zijn bovendien waardevolle ambassadeurs in het buitenland voor de regio.

Het meest recente IAB-advies is Gedistribueerd Perspectief en Leiderschap voor de Metropoolregio Amsterdam: naar een meer optimale samenwerking. Lees ook het bijbehorende artikel op Insights: Slimmer kijken naar de Metropoolregio Amsterdam.

Ruben

Ruben Nieuwenhuis

Voorzitter – (o.a.) Private Lead TechConnect

Young on Board

Young on Board is lid van Amsterdam Economic Board en vormt zo de koppeling tussen jonge changemakers en ervaren besluitvormers. Jongeren kijken, denken en werken anders. Terwijl de oudere generatie juist weer de connecties, kennis, ervaring en realisatiekracht heeft.

Door beiden samen te brengen ontstaat over en weer inspiratie, en kunnen vernieuwende plannen worden waargemaakt. Zo werken ze samen aan de economische groei en leefbaarheid van de Metropool Amsterdam. Young on Board richt zich elk kwartaal op een specifieke uitdaging waar de Board aan werkt.

Wil je op de hoogte blijven van onze plannen of richt jij je met jouw initiatief of start-up op één van de uitdagingen van de Board en kun je wel wat denkkracht gebruiken? Neem contact met ons op!