Wie zijn we

De Board werkt samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers binnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.

Wie zijn we

De Board is het punt waar samenwerken begint. In het complexe maatschappelijke speelveld staat de Board als onafhankelijke speler tussen de partijen en bevordert samenwerking tussen welwillende koplopers.

Het Team

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:

  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie | Leads | Strategie |  CommunicatieAmsterdam Smart CityTechConnect | House of Skills | Overige projecten |  Staff

Directie

Leads

Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

House of Skills

Overige projecten

Staff

Ontmoet de Board

De Board bestaat uit vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en burgemeesters uit de Metropool Amsterdam. Samen formuleren ze de strategische richting met ambities voor onze thema’s en de programma’s TechConnect, House of Skills en Amsterdam Smart City. Zo werken we aan een slimme, groene en gezonde regio in 2025.

Boardleden voeren het strategisch-economische gesprek over de toekomstige regio. Daarnaast committeren ze zich aan één of meerdere initiatieven en zetten ze zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren.

Leden treden uitsluitend op uitnodiging toe tot de Board en zorgen voor een balans tussen het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld.

In de Financiële commissie hebben Boardleden zitting. Zij adviseren de Amsterdam Economic Board en de Agendacommissie over financiële zaken die betrekking hebben op de Stichting Amsterdam Economic Board.

De Agendacommissie bestaat uit gemandateerde Boardleden die de directie van de Amsterdam Economic Board adviseren. Ook zien zij toe op de uitvoering van het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting.

Er zijn veel manieren om actief betrokken te zijn bij de Amsterdam Economic Board. Je bent meer dan welkom om met ons mee te doen!

Femke Halsema

Femke Halsema

Burgemeester, Gemeente Amsterdam

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan een slimme, groene en gezonde regio. Wij creëren ruimte voor nieuwe ideeën en werken samen aan innovaties door:
  • Het agenderen van onderwerpen die relevant zijn om bestaande ’way of working’ te doorbreken;
  • Nieuwe en andere perspectieven te bieden;
  • Partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen;
  • Het opschalen van rijpe initiatieven met partners, het overdragen aan de markt of het omzetten in (regionaal) gemeentelijk beleid.
Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropool Amsterdam.

Directie

Leads

Strategie

Communicatie

Amsterdam Smart City

TechConnect

House of Skills

Overige projecten

Staff

Network Council

Wil je met innovatieve initiatieven het verschil maken in de Metropool Amsterdam? Ben je op zoek naar samenwerking en inspiratie om je plannen en ambities te realiseren? Wil je ook meepraten over onderwerpen die op de Boardagenda staan? Sluit je dan aan bij de Network Council van de Amsterdam Economic Board.
Met de snel veranderende samenleving én een stedelijke regio die steeds meer inwoners aantrekt, groeit het belang van cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Innovatie vindt vooral plaats als partijen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, inspireren en activeren.

Bij de Board draag je actief bij aan het realiseren van de ambities van de regio. Samen met andere partners initieer en ontwikkel je initiatieven en/of draag je bij aan programma’s van de Board. Initiatieven die de regio aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Je maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang. Laten we samen bouwen aan een slimme, gezonde en groene toekomst van de regio.

Bekijk onze propositie, ons netwerk en word lid van de Network Council. Neem contact op met Marjan Schrama.

Lidmaatschap is vanaf € 5.000 euro per jaar.

Voor het lidmaatschap van de Network Council geldt een Code of Conduct.

Slide “Samenwerking tussen gemeenten, zorgverleners, verzekeraars, kennisinstellingen, bedrijven, universiteiten en technologie is een absolute voorwaarde om te werken aan de verbetering van gezondheid en preventie van ziekte, door slimme toepassingen van data-analyses, in de regio. De Board is een onmisbare schakel in het verbinden van deze partijen en het aanjagen van innovatie en initiatieven. Philips draagt hier met zijn lidmaatschap aan de Board graag aan bij.” Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer Philips Slide “Het is in ieders belang dat ook werkgevers investeren in het talent van de toekomst. Als actief partner binnen de Board zijn we gezamenlijk onderdeel van een oplossing die bijvoorbeeld het tekort aan informaticadocenten het hoofd kan bieden.” Corinne Vigreux, oprichter TomTom en Codam College Slide “Ons lidmaatschap van de Network Council van de Amsterdam Economic Board blijkt in onze ontwikkeling regelmatig een zeer waardevol netwerk, zowel in de regio als in het buitenland. Bovendien is het een goede manier om in contact te komen met overheden en onze visie op duurzaamheid met hen te delen.” Jan Hein Tiedema, Executive Managing Director the Edge Slide “De Board is wat mij betreft in de eerste plaats een interessante ontmoetingsplek, maar ook een plaats waar veel interessante analyses vandaan komen. Denk bijvoorbeeld aan the State of the Region, die ons veel vertelt over de arbeidsmarkt van morgen. Bij zo’n organisatie wil ik graag horen.” Lex de Boer - Pantar | Amsterdam Economic Board Lex de Boer, Directeur Pantar Slide “Als we toe willen naar zero emissie in 2025, moeten we dat regionaal oppakken, niet alleen met één of twee grote steden. Daarom is dit regionale initiatief van de Amsterdam Economic Board zo belangrijk. Fantastisch om te zien hoe bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio de handen ineen slaan voor duurzame mobiliteit.” Mariette van Empel, Programmadirecteur Duurzame Mobiliteit
bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Ontmoet onze 100+ leden

Rogier van den Braak Managing Director
Eric Boonstra CEO
Jan Hazen Wethouder
Machteld Kors Director
Steven van Schilfgaarde CEO
Mieke van den Berg Lid College van Bestuur
Wouter Kolk CEO
Mirjam van Praag Voorzitter College van Bestuur
Kees Noorman Directeur
Alexander van Ofwegen Directeur Warmte
Radjen van Wilsem CEO
Erik Versnel Directievoorzitter
Ilse Zaal Gedeputeerde
Bart-Jan Freriks Algemeen Directeur
Erik Wolkenfelt Director Brand, Marketing & Communications
Edwin Herrie Partner
Maurice van den Bosch CEO
Axel Boomgaars Wethouder
Aad Schoorl Wethouder
HP Calis General Manager Gas-to-Liquids (GTL) Conversion
Geleyn Meijer Rector HvA
Piet Hein van Dam CEO & founder
Loes de Maat Algemeen directeur
Thea de Vries Secretaris-Directeur
Erik Heinrich Wethouder Economie
Julian Righetti General manager
Ton de Kok Algemeen Directeur
Emiel Reiding Directeur
Robert van Rijn Wethouder
Richard Spaans Manager Communications & Public Affairs
Edwin de Kuiper Directeur
Corinne Vigreux Managing director
Dave de Lang Manager Energietransitie regio Amsterdam en Utrecht
Clemens Esser CTO
Jos Kea Wethouder
Brechje van der Velden Partner
Coen van Oostrom CEO
Dick Benschop CEO
Thierry van der Weide Voorzitter
Maaike Veeningen Wethouder
Robbert Berkhout Wethouder
Frida van den Maagdenberg Raad van Bestuurslid
Bert Verveld Voorzitter College van Bestuur
Peter Kamsteeg Raad van Bestuurslid
David Orobio de Castro Managing Partner
Willem Swager Director of Finance & Operations EMEA
Michiel Buchel Directeur
Alexander Luijten Wethouder
Peter Calis Wethouder
Robert Metzke Chief of Staff Innovation & Strategy
Rob Monen Wethouder
Jan Ferwerda CEO
Mario Hegger Wethouder
Annemarie Costeris Government Affairs Director for Netherlands
Peter Heuvelink Directeur regio AM bv Noordwest
Willem Offerhaus CEO
Cecilia van Weel - Niesten Wethouder
Geert ten Dam Voorzitter College van Bestuur
Johan Stuiver Director Monitor Deloitte
Tanja Dik CEO
Jos van Kleef Algemeen Directeur
Geerte Udo CEO
Arno Geurtsen Voorzitter College van Bestuur
Debby Slofstra Country President the Netherlands & Vice President Building
Bert Rebel Wethouder
Saskia Schalkwijk Directeur
Rob Berkhout Wethouder
Lex de Boer Algemeen directeur
Hans Schütt Wethouder
Adam Elzakalai Wethouder Economische Zaken
Jeroen Klaasse Wethouder
Talitha van den Elst Lid College van Bestuur
Martin Bond Partner
Richard Francke Directeur
Mike Baron Senior Director Sales & Marketing
Marc Koster Directeur Strategie & Innovatie Amsterdam UMC
Michiel Kolman Senior Vice President, Research Networks
George Duits COO
Leo le Duc Director science & business
Gerard Kuipers Wethouder
Ellen Verheij-De Haas Wethouder
Herman Kaemingk Partner
Jeroen Verwoort Wethouder
Hans Krieger Wethouder Economie, Toerisme en Ruimtelijke Ordening
Eveline van Leeuwen Scientific Director
Angeline Kierkels CEO
Jan Nico Appelman Gedeputeerde Economische Zaken
Nico Heijink Wethouder
Maurice Geelen Directeur
Frank Houben Delegate to the Board
Petra Claessen CEO
Dick Butter Wethouder
Nicole Mulder Wethouder
Wilma de Koning Algemeen directeur
Maarten Otto CEO
Merijn Schik Senior Manager Public Policy Benelux
Patrick Eshuys Senior Director Operations Benelux
Katja Hoorn Voorzitter Raad van Bestuur
Alper Utku Founder & President
Marja Ruigrok Wethouder Economie & Innovatie
Corinne Vonk Manager Communications & CSR
Erik Steinmaier Sector directeur
Claudia Zuiderwijk Algemeen Directeur
Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur
Bernard Fransen Bestuursvoorzitter (a.i.)
Peter Veenman Vice President
Serge Ferraro Wethouder Economische Zaken
Floor Gordon Wethouder
Suzanne van Kooten Managing Director Strategic Analysis and Policy
Atilla Aytekin CEO
Roelof Kruize Algemeen Directeur
Barbara Dijkgraaf Voorzitter College van Bestuur
Alexander Kuijt Bedrijfsleider
Victor Everhardt Wethouder
Marieke van Dijk Wethouder
Inge Jansen Head of Public Affairs EMEA
Brigitte Paulissen Directeur
Claudia L. van Haeften Founder
Koen Overtoom CEO
Michel van den Assem Managing Director
Astrid Heijstee Wethouder
Maurits van der Sluis Directeur
Ronald van den Breevaart Programmamanager a.i.
Jeffrey van Meerkerk Directeur Strategische Relaties
Jet de Ranitz Voorzitter Raad van Bestuur / CEO
Alan Maher EMEA Senior Tax Manager
Caspar Slagboom Investment Associate
Hans van den Berg Bestuursvoorzitter a.i.
Anne-Marie Kennis Wethouder
Marjolein ten Hoonte Directeur Arbeidsmarkt
Jan Maarten Slagter CEO
Jeroen Heijmans Senior Regional Vice President

International Advisory Board

De International Advisory Board (IAB) is ingesteld door de Amsterdam Economic Board om een sterke verbinding te leggen tussen het werk van de Board en relevante internationale ontwikkelingen zoals inzichten van andere stedelijke regio’s.

De IAB levert als adviseur een bijdrage aan de internationale netwerkontwikkeling en strategische positionering van de Metropool Amsterdam in Europa en de rest van de wereld. De leden van de IAB zijn bovendien waardevolle ambassadeurs in het buitenland voor de regio.

Het meest recente IAB-advies is Gedistribueerd Perspectief en Leiderschap voor de Metropoolregio Amsterdam: naar een meer optimale samenwerking. Lees ook het bijbehorende artikel op Insights: Slimmer kijken naar de Metropoolregio Amsterdam.

Ruben

Ruben Nieuwenhuis

Voorzitter – (o.a.) Private Lead TechConnect

Young on Board

Young on Board is lid van Amsterdam Economic Board en vormt zo de koppeling tussen jonge changemakers en ervaren besluitvormers. Jongeren kijken, denken en werken anders. Terwijl de oudere generatie juist weer de connecties, kennis, ervaring en realisatiekracht heeft.

Door beiden samen te brengen ontstaat over en weer inspiratie, en kunnen vernieuwende plannen worden waargemaakt. Zo werken ze samen aan de economische groei en leefbaarheid van de Metropool Amsterdam. Young on Board richt zich elk kwartaal op een specifieke uitdaging waar de Board aan werkt.

Wil je op de hoogte blijven van onze plannen of richt jij je met jouw initiatief of start-up op één van de uitdagingen van de Board en kun je wel wat denkkracht gebruiken? Neem contact met ons op!