Nieuw boek: Tien Leidende Principes voor bouwen Circulaire Economie

Het wereldwijde gebruik van natuurlijke hulpbronnen groeit met een alarmerende snelheid. Als we onze huidige consumptie- en productiepatronen handhaven, hebben we tegen 2050 drie aardes nodig. In het boek ’How Network Governance Powers the Circular Economy’ laat Boardlid Jacqueline Cramer zien hoe Netwerksturing de circulaire economie kan versnellen.

Cramer deelt haar enorme ervaring met het implementeren van tal van circulaire initiatieven in Nederland. Als beoefenaar en wetenschapper heeft ze tien bouwstenen geïdentificeerd voor het opzetten en verder brengen van circulaire initiatieven, gebaseerd op netwerksturing. Deze richtlijnen kunnen iedereen ondersteunen die een circulair initiatief wil starten of versnellen.

Casestudies matrassen, beton, kleding

Het boek schetst in deel I de geschiedenis en de huidige status van het Nederlandse circulaire economiebeleid op nationaal en lokaal niveau. Het perspectief hier is het conventionele publieke bestuur waarmee de meesten van ons bekend zijn. Deel II richt zich op verschillende voorbeelden van Netwerksturing en toont partners die gezamenlijk de circulaire economie in de praktijk brengen. De transitie naar een circulaire economie wordt beschreven door casestudies te delen van drie productketens – matrassen, beton en kleding – en een casus over de transitie binnen de Metropool Amsterdam. Bij alle voorbeelden was Jacqueline Cramer betrokken als intermediair, een rol die ze ‘transitiemakelaar’ noemt.

Netwerksturing

Netwerksturing gaat over het bouwen van een coalitie van partners, die allemaal een specifieke functie in het netwerk vervullen en worden afgestemd door transitiemakelaars. Door conventioneel, openbaar bestuur aan te vullen met deze nieuwe vorm van bestuur, ontstaat het beste van twee werelden. Netwerksturing versterkt de positieve krachten in de samenleving en vergroot het draagvlak voor een circulaire economie.

10 Leidende principes

Deel III beschrijft de 10 leidende principes voor het bouwen van een circulaire economie. Het is een illustratie hoe deze bouwstenen in de praktijk werken, geeft inzicht in geleerde lessen en biedt concrete stappen voor degenen die de implementatie van een circulair initiatief willen starten of versnellen. In het laatste hoofdstuk pleit Cramer voor meer synergie tussen publiek en netwerkbestuur van bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de transitie naar een circulaire economie zo goed mogelijk te versnellen.

Download het boek ‘How Network Governance Powers the Circular Economy – Ten Guiding Principles for a Circular Economy’ hier.

Lees meer

Lees hier het artikel dat het Tijdschrift Milieu over Netwerksturing en de Circulaire Economie schreef.

Jacqueline Cramer is lid van de Amsterdam Economic Board, waar ze actief betrokken is bij initiatieven op het gebied van circulaire economie. Daarnaast is ze emeritus hoogleraar duurzame innovatie aan de Universiteit Utrecht. Van 2007 tot 2010 was zij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ze bekleedt tal van leidinggevende functies, waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht van Holland Circular Hotspot en voorzitter van het Betonakkoord.

4 december 2020

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten