State of the Region: Investeren in de Metropool Amsterdam

Op 10 december 2021 vindt voor de vierde keer de ‘State of the Region’ plaats, deze keer voor het eerst online. Het centrale thema dit jaar is ‘Investeren in de Metropoolregio Amsterdam’.

State of the Region 2021 wordt dit jaar een online event, vanwege de huidige ontwikkelingen met oplopende corona-besmettingen. Deelname is alleen mogelijk op uitnodiging.

Programma

We openen de dag met onze dagvoorzitter Marijke Roskam, interviewen VU-Hoogleraar prof. dr. Henri de Groot over de economische verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam en luisteren naar een gesproken column van Gen Z spreker Jahkini Bisselink.

Keynote spreker prof. Greg Clark vertelt over ‘An international perspective on the power of the Amsterdam Metropolitan Region’. We eindigen met de State of the Region 2021 door burgemeester Femke Halsema – voorzitter van de Amsterdam Economic Board, de Metropool Amsterdam Club en de Metropoolregio Amsterdam.

Breakout-sessies verplaatst

Omdat we een online uitzending maken in plaats van een live event, programmeren we de geplande zes breakout-sessies begin volgend jaar. Nadere informatie over datum, locatie en tijdstip volgt binnenkort. De sessies behelzen de volgende onderwerpen:

Investeren in… de arbeidsmarkt

Hoe laten we de arbeidsmarkt beter werken?

De krapte op de arbeidsmarkt was tijdens de coronapandemie minder zichtbaar, maar laat zich nu weer in volle hevigheid en sneller dan verwacht zien. Lage werkloosheidscijfers, stabiliserende participatiecijfers, veel openstaande vacatures en een schreeuwend tekort aan mensen in het onderwijs, zorg, bouw, techniek en ICT. Hoe zorgen we dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar aansluit? Waar is nog onbenut potentieel, hoe wordt deze opgeleid en duurzaam ingezet of gestimuleerd om meer uren te werken, en hoe gaan we om met de reeds jaren afnemende groei van arbeidsproductiviteit?

Investeren in… mobiliteit

Hoe krijgen we de vaart in onze mobiliteit?

In de MRA is een grote transitie richting fiets en OV cruciaal om verder te kunnen verstedelijken. Voor die transitie zijn investeringen in het OV hard nodig en gedragsveranderingen bij werkgevers, werknemers, scholen en studenten. Ook de ontwikkeling van multimodale HUBs en beleidsinstrumenten rond parkeren en alternatieve bekostiging bieden mogelijkheden. In deze deelsessie bespreken we de knelpunten én de oplossingsrichtingen. En we vergeten vooral de fiets niet, want onze ambitie is en blijft om de beste fietsmetropool te zijn!

Investeren in… de energietransitie

Hoe ziet een slimme energietransitie eruit?

Ons energienetwerk staat zwaar onder druk. Met investeringen in verzwaring van het netwerk alleen komen we er niet, al was het maar omdat dit tot hoge maatschappelijke kosten leidt. We moeten daarom ook ánders investeren: in de verslimming van ons energiesysteem middels innovatie, andere regelgeving, nieuwe vormen van participatie en niet in de laatste plaats in een verandering van onze mindset. Hoe gaan we experimenteren met vraag- en aanbod sturen? Hoe komen we tot flexibel en ander stroomgebruik? Welk eigenaarschap is nodig? Waar liggen de beste kansen en wat zijn de voorbeelden om van te leren? Wat doet jouw organisatie en wat zou je nog meer kunnen bijdragen aan de verslimming van ons energiesysteem? Doe mee en bouw met ons verder middels synergie, vernieuwing en opschaling!

Investeren in… het imago van de MRA

Hoe bouwen we samen aan het gewenste imago?

Om de grote ambities van de MRA waar te maken, is een juiste beeldvorming over de MRA cruciaal. Dit vraagt om investeringen in de juiste boodschappen die op het juiste moment de juiste mensen bereiken. Hoe bouwen we met elkaar aan het gewenste imago van de MRA en wat is daarvoor nodig? In deze sessie gaan we in op de kracht van een goede reputatie en wat er nodig is om de MRA ‘meer smoel’ te geven. Amsterdam & Partners en het MRA bureau gaan met u hierover in gesprek en wat uw organisatie daar aan kan bijdragen.

Investeren in… de woningmarkt

Hoe zorgen we voor betere toegang en doorstroming?

De MRA is een gewilde plek om te wonen. Op de woningmarkt stijgen de prijzen tot ongekende hoogtes en zijn de wachttijden in de sociale huur lang. Starters kunnen nauwelijks een woning vinden, steeds meer gezinnen kunnen niet doorstromen naar een passende woning en minder goed betaalde werknemers vinden nauwelijks een betaalbare woning dichtbij hun werk. Kortom, een steeds grotere groep mensen komt in het gedrang. Hoe maken we de woningmarkt weer voor iedereen toegankelijk? Wat voor type nieuwbouwwoningen en wijken zijn nodig? Welke maatregelen om bestaande woningen betaalbaar te houden zijn mogelijk? Hoe investeren we in verduurzaming van ons woningbestand en in toekomstbestendige, leefbare wijken? En wat zouden eigenlijk de gevolgen kunnen zijn voor economie en welzijn van onze regio als we er niet in slagen om bovengenoemde groepen in onze regio een plek te bieden?

16 november 2021

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten