State of the Region 2021: speech Femke Halsema

Het is dit jaar 380 jaar geleden dat de waterbouwkundige Leeghwater bepleitte om het Haarlemmermeer in te polderen. ‘De waterwolf’ zo schreef hij, zou de ‘Hollandse landleeuw’ van binnenuit opvreten. Dorpen zouden door het water worden verzwolgen en de voedselvoorziening zou in gevaar komen. Hij had gelijk, maar het was technisch lastig en de Amsterdammers, die weer eens eigenwijs waren, verdienden aan de scheepvaart op het meer. De stroperige Hollandse bestuursstructuur hielp ook niet mee. Daardoor duurde het twee eeuwen voordat onze regio 18.000 hectare landbouwgrond rijker werd.

Dames en heren, goedemiddag,

Vandaag hebben we de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, vervoerregio en provincies in de Metropoolregio Amsterdam gepresenteerd. Een onderneming, die in omvang bescheidener is dan een van de grootste droogleggingen uit onze geschiedenis, maar toch, een bescheiden succes, de moeite waard om met elkaar een glas op te heffen. Helaas gooit corona opnieuw roet in het eten. We hebben te maken met nieuwe maatregelen en nieuwe onzekerheid.  Onze ondernemers, de volksvertegenwoordigers, bestuurders worden hierdoor natuurlijk in beslag genomen. In het bedrijfsleven en de culturele sector groeit de frustratie. De zorgmedewerkers leveren een uitputtingsslag. En veel van onze bewoners zijn ziek of angstig en somber. En volksvertegenwoordigers en bestuurders voelen zich enorm verantwoordelijk. Juist nu willen we onze steden en dorpen leefbaar en veilig houden. Dicht bij onze inwoners staan en initiatieven ondersteunen. Onze horeca en  theaters een hart onder de riem steken. Opnieuw een beroep op de veerkracht doen van onze samenleving.

Ik waardeer het daarom extra dat u toch de tijd heeft kunnen vinden om er vandaag digitaal bij te zijn. Het is de moeite waard om te blijven investeren in onze regionale samenwerking waarin slagkracht en daadkracht voorop staan. Veel raads- en statenleden wijzen daarbij op het grote belang van democratische legitimiteit van de MRA. En terecht, want de MRA moet een vrijwillige samenwerking zijn en een instrument in handen van de lokale democratieën. Waarbij onze 2,5 miljoen inwoners voorop staan en we altijd met respect opereren voor de rijkdom aan geschiedenis en verscheidenheid die de steden en dorpen van onze regio te bieden hebben.

We werken samen op basis van gedeelde overtuigingen. We delen de overtuiging dat door betere samenwerking we de meest inventieve regio met de best opgeleide bevolking van Europa kunnen hebben. Samen met de MBO’s, HBO’s, universiteiten en de nieuwe onderwijsinitiatieven zoals TechConnect, dat in verschillende steden van onze regio verborgen talent opleidt op een manier die past bij een nieuwe generatie stadsbewoners.

We delen de overtuiging dat we een regio voor iedereen moeten zijn. En dat we ons in het voeren van de menselijke maat internationaal onderscheiden. Dat betekent dat we niet alleen veel betaalbare woningen bouwen in bereikbare steden , maar dat we ook de leefbaarheid en voorzieningen in  kleine kernen belangrijk blijven.

We delen de overtuiging dat we als regio duurzaam verbonden moeten zijn.

Onze gedigitaliseerde economie loopt voorop. Door samen met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te werken aan een data akkoord gaan we ook laten zien dat dit hand in hand kan gaan, met de bescherming van digitale rechten, autonomie en privacy. Onze positie als logistiek knooppunt kunnen we alleen behouden als we een grote sprong voorwaarts maken in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld door te investeren in de waterstofeconomie. Je hoeft geen chemicus te zijn om te begrijpen hoe belangrijk dat is voor de industrie en vooral voor de inwoners van de IJmond. In het Noordzeekanaalgebied leven daar goede ideeën voor. Laten we als regio achter dit soort ideeën gaan staan en zorgen dat de EU en het Rijk ons hierin gaan steunen.  Want die kunnen niet om een eensgezinde metropoolregio heen. Maar belangrijker dan de steun van overheden is het  ondernemerschap in onze regio. Dat stimuleren we met de nieuwe Regionale Ontwikkelingsmaatschappij In West, dat al 130 miljoen Euro ter beschikking heeft.

Eensgezind, met respect voor onze rijke verscheidenheid aan geschiedenissen.

De coronabestrijding heeft ons geleerd dat een centraal gezag nodig is om de economie overeind te houden en vaccins te verspreiden, maar dat we de pandemie niet terugdringen als we dat niet met alle delen van onze samenleving doen, in verdraagzaamheid en solidariteit met eenieder. En zo is het met onze internationale topregio. Die moet slagvaardig kunnen samenwerken. We kunnen dat alleen met de steun van onze inwoners, uit alle delen van onze regio: oude steden en groeikernen, volkswijken en dorpen, zakencentra en vissersplaatsen.

Dames en heren,

De drooglegging van het Haarlemmermeer bleek ondanks de moeizame aanloop een succesvolle onderneming. Het voortbestaan van naburige plaatsen was verzekerd en bovendien maakten pionierende boeren door hard werken een productief landbouwgebied van de vrijgekomen grond. Het inmiddels monumentale stoomgemaal Cruquius was een technologisch hoogstandje met internationale allure. Na een periode van economische malaise en politieke onzekerheid begon Nederland weer in zichzelf te geloven en omarmde het de vooruitgang. Klaar voor het industriële tijdperk.

Opnieuw staan we aan het begin van een nieuw tijdperk, opnieuw worden we geconfronteerd met bedreigingen en onzekerheden. Gelukkig zijn er ook nu mensen met goede ideeën en visie en maakt de meest geavanceerde technologie mogelijk wat voor onmogelijk werd gehouden. Wat we daarmee gaan doen, dat bepalen we uiteindelijk samen. Ik kijk daar alvast hoopvol naar uit.

Dank u wel.

10 december 2021

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten