Dominique Hermans: ‘Investeer in talent, ook als ze vertrekken’

In de zorg, de IT en de techniek zijn de tekorten aan personeel groot. Terwijl juist in deze sectoren mensen nodig zijn om te werken aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. In de serie Board Talk praten we met Boardlid Dominique Hermans (CEO van Randstad Groep Nederland) over mismatches op de arbeidsmarkt.

“We weten dat die tekorten er zijn, we weten dat er ook mensen werkloos zijn, maar de vraag en het aanbod komen niet vanzelf bijeen”, zegt Dominique Hermans. “En daar moeten we wat aan doen.”

Als lid van de Board denkt Hermans mee over hoe we de onderwijs- en arbeidsmarkt wendbaarder en toekomstbestendiger kunnen maken. Dat begint op institutioneel niveau, zegt ze. “Er zijn vacatures, we weten welke mensen werkloos zijn, dus je zou zeggen dat we in staat moeten zijn om heel precies in kaart te brengen waar de mismatch zit en hoe we vraag en aanbod beter op elkaar kunnen laten aansluiten. Maar helaas is het niet zo simpel. De gemeente heeft een deel van de data, het UWV heeft een deel van de data, bedrijven hebben relevante data. Die moeten we op een of andere manier zien samen te brengen.”

Circulaire arbeidsmarkt

Maar dan zijn we er nog niet, zegt Hermans. De problemen op de arbeidsmarkt lossen we niet op door alleen de mensen zonder baan aan een baan in een van de sectoren met een tekort te helpen. “Bedrijven moeten aangespoord worden om beter naar het potentieel van hun werknemers te kijken. Ik pleit voor een circulair perspectief op werknemers. Accepteer dan dat een werknemer niet voor altijd bij jouw organisatie blijft en draag  bij aan zijn of haar vorming.”

Daar is wel een grote cultuurverandering voor nodig, zegt Hermans. “Een bedrijf alleen kan dit niet voor elkaar krijgen, we moeten als hele MRA aan dit nieuwe perspectief werken. In een ideale wereld helpt een hoger orgaan daarbij. Die laat dan zien dat in een bepaalde organisatie mensen geschikt zijn om mee te helpen aan de energietransitie of juist omgeschoold kunnen worden naar de zorg. Maar voor die mensen moet dan wel weer kundige vervanging komen, zodat bedrijven die hieraan meedoen zichzelf niet in de vingers snijden. Dat is waardoor dit vraagstuk bepaald geen hallelujah-verhaal is.”

Mindset change

Bij een recente ontmoeting tussen leden van de Board werd dit onderwerp ook besproken. “We hadden het toen over de mindset change die hiervoor nodig is. Organisaties moeten bereid zijn om investeringen te doen in mensen en we zien bijvoorbeeld bij het initiatief TechGrounds dat dat lastig is. We kunnen best wel mensen vinden die opgeleid willen worden in IT, maar bedrijven willen het liefst iemand die al heel breed inzetbaar is en waar ze niet al te veel energie meer in hoeven steken.”

Ook bij werknemers is een andere mindset nodig. Tijdens de coronacrisis waren er bij Randstad 26.000 mensen zonder werk. Die kregen allemaal een ontwikkelgesprek en het aanbod om een opleiding te doen. Een groot deel van de mensen koos niet voor een opleiding. Hermans: “Wij hebben heel goed uitgevraagd welke afwegingen mensen hierbij hadden. Sommigen vroegen zich af of het wel echt nodig was om zich voor iets anders op te leiden, die zagen niet echt een probleem. Anderen vonden het financieel lastig: zij zaten dan enige tijd zonder inkomen en konden dat niet opvangen. Daarnaast zagen we bij een grote groep ook nog een angst om te leren, een groep die onzeker werd van examens, van herinneringen aan de schoolbanken.”

Dit zijn waardevolle inzichten, en bovendien inzichten die nodig zijn om de mismatch te kunnen oplossen. Vandaar ook dat Hermans zo pleit voor betere data rondom dit onderwerp. “Wij kunnen vanuit onze rol in de regio natuurlijk heel wat data aanbieden, maar we hebben ook echt andere instanties nodig om tot slimme aanbevelingen voor de lange termijn te komen.”

Concrete matches

Niet alleen in de cijfers, ook in het concreet matchen van vraag en aanbod kan Randstad een belangrijke rol spelen. “Dat is ons vak, daar hebben wij al veel ervaring in. In de gemeente Amsterdam zijn wij bijvoorbeeld coördinator van het regionale mobiliteitsteam. Daar proberen we mensen te begeleiden van werk naar werk en daar zien we bijvoorbeeld dat er ook nog wel wat wetgeving is die verbetering kan gebruiken.”

Hermans haalt het SER-advies aan over de arbeidsmarkt, dat ook op tafel lag bij de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet. Daarin staan wat suggesties voor het aanpassen van de regels rondom werk. “Het is nu bijvoorbeeld heel ingewikkeld voor bedrijven om onderling mensen uit te wisselen, terwijl dat enorm zou kunnen bijdragen aan de wendbaarheid van de arbeidsmarkt. Stel dat je als bedrijf door een uitgevallen project twee steigerbouwers tijdelijk niet nodig hebt. Dan zou het toch fantastisch zijn als je die aan een collega-bedrijf kunt uitlenen, zonder dat iemand eerst uit dienst hoeft en weer in dienst bij die andere partij?”

Waar zijn tekorten?

Iets anders dat Hermans graag ziet gebeuren: betere communicatie over waar er precies tekorten zijn, zodat mensen betere keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld vanuit Den Haag. Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis maakte het kabinet geld vrij voor loopbaancoaching en omscholing. “Het geld daarvoor was binnen een paar dagen op, dus dat was hartstikke succesvol. Maar ik vroeg de staatssecretaris laatst of ze wisten wat voor soort mensen die coaching en/of omscholing hadden gehad en dat wist hij eigenlijk niet. Terwijl je je met zo’n programma bij uitstek zou kunnen richten op de sectoren waar we mensen nodig hebben: de zorg, techniek en IT.”

Tekst: Mirjam Streefkerk

Méér Board Talk

Het interview met Dominique Hermans is deel 14 uit de reeks Board Talk. Hierin praten we met Boardleden over de grootste uitdagingen voor de Amsterdamse metropool. Een regio die een duurzame, gezonde leefomgeving biedt, verantwoorde digitalisering en waardevol werk voor iedereen. Dit zijn ook de belangrijkste thema’s voor Amsterdam Economic Board. Lees ook de andere interviews in de serie Board Talk.

11 januari 2022

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten