Preventie-diner stimuleert gezond, actief leven in Metropool Amsterdam

Preventie op het gebied van gezondheid was het thema van het werkdiner dat Amsterdam Economic Board 27 maart organiseerde voor experts uit bedrijfsleven, overheden, kennis- en zorginstellingen.

Aanleiding was de recente ondertekening van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Uitgangspunt van dit akkoord tussen gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS is dat het verkleinen van gezondheidsverschillen en betaalbaarheid van de zorg belangrijke voorwaarden zijn voor Brede Welvaart.

GALA dient als het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit geeft ook momentum in de Metropool Amsterdam om energie en daadkracht op het gebied van preventie te organiseren.

Daarnaast riep een aantal leden van onze Board op tot een open gesprek over preventie in relatie tot gezondheid, als complexe en maatschappelijke uitdaging waar samenwerking essentieel is.

Preventie hoog op de agenda

De maatschappij kan het zich niet veroorloven om zich vooral te richten op genezing van ziekte. Een goede preventie had gezondheidsproblemen kunnen vermijden. Maar preventie vergt een andere aanpak en andere financieringsvormen. Veel partijen hebben die handschoen al opgepakt om meer vanuit preventie te werken; vanuit leefstijl, mobiliteit, met medische data, vanuit een duurzame leefomgeving, door vroegere diagnostiek, etc. Preventie staat als thema hoog op de vorig jaar geformuleerde regionale investeringsagenda, de Transitieversneller Metropool Amsterdam.

Met ROM InWest en de MRA Directie heeft Amsterdam Economic Board hiervoor een eerste aanzet gegeven door de organisatie van een Gezond en Actief Leven werkdiner in Amsterdam. Boardleden Robert Metzke (Philips) en Thalita van Elst (Nova College) hadden een brainstormsessie met experts uit bedrijfsleven, kennis- en zorginstellingen en overheden, om het thema Preventie vanuit een breed palet aan invalshoeken op te pakken. De avond startte met drie inspirerende pitches:

  • Preventiekansen met medische data – Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Rabobank
  • Preventiekansen door een gezonde leefstijl – Karen den Hertog, Directeur GGD Amsterdam-Amstelland
  • Preventiekansen in een duurzame leefomgeving – Robert Thijssen, Programmaleider Innovatielab Sigra

Regionale aanpak Gezond en Actief Leven

De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over hoe Gezond en Actief Leven eruit zou zien in een Metropool Amsterdam waarin Brede Welvaart de norm is. Hoe zou een regionale aanpak van Gezond en Actief Leven eruit kunnen zien? Waar liggen de uitdagingen voor de regio en hoe kunnen wij die gezamenlijk oppakken? In drie rondes voerden we aan drie tafels gesprekken over de drie perspectieven.

Aan de orde kwam het stimuleren van een gezonde leefstijl voor jong en oud, het gebruik van data als voorspeller van de maatschappelijke impact van interventies en de vraag wie verantwoordelijk moet zijn voor het stimuleren van preventieve gezondheid. Ook werd de rol van bedrijfsleven en innovatieve startups onderstreept. De aanwezigen zagen grote kansen voor digitalisering door het benutten van data en AI voor preventieve diagnose en meer aandacht voor ruimtelijke inrichting, wonen en werken in een groene omgeving met gezonde lucht. Ook actieve mobiliteit werd genoemd, door het stimuleren van fietsen en lopen. Daarnaast speelt sociale cohesie een belangrijke rol bij de preventie van ziekte.

Deelopgaven aanpakken

Op basis van de gesprekken zijn vijf deelopgaven geformuleerd om verder op te pakken:

  • Werkgeversaanpak Preventie – via werkgevers een brede gezondheidsaanpak (checkup, fietsstimulering, etc.) voor werknemers op alle niveaus proberen te realiseren;
  • Startups for Prevention – startups op het gebied van preventie verder helpen door matchmaking; met financiers, zorgverzekeraars, pilots in zorginstellingen, etc;
  • Regionale Preventie Coalitie MRA – vorming van een regionale preventie-coalitie van bedrijven, kennis- en zorginstellingen en overheden. Dat stimuleert samenwerking, kennisdeling en profilering. Het bepalen van een regionale gezondheidsfocus is belangrijk, bijvoorbeeld met een top-10 van regionale best practices;
  • System Dynamics & Digital Twins – data gebruiken voor simulatiemodellen en de inzet van gamification om effecten van preventiegerichte maatregelen te kunnen voorspellen;
  • Neighbouring – een aanpak op buurt- en wijkniveau is cruciaal. Preventieaanpak via de inzet en vorming van lokale communities.

Vervolgstap is nu te inventariseren welke partijen welk thema wil gaan oppakken, wat mogelijke vervolgacties zijn en de rol van de Amsterdam Economic Board hierin bepalen.

Wil je meewerken, heb je feedback of ideeën over het thema Gezond en Actief Leven in de Metropool van Morgen? Neem contact op met Richard Hoving of Gerty Holla.

14 april 2023

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten