Op weg naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem

In mei van dit jaar trad Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, toe tot de Board. Als één van de grootste energienetwerkbedrijven van Nederland, voelt Alliander een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daaraan geeft het bedrijf onder meer invulling door actief bij te dragen aan de ambities van de Board. “Door slim samen te werken, vooruit te kijken en slim gebruik te maken van de openbare ruimte, maken we de regio samen klaar voor de toekomst.”

Waarom zei u ja tegen het lidmaatschap van de Board?

“We zijn een grote werkgever in deze regio én we zijn een organisatie met een publieke taak. We zetten ons in voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening die voor iedereen toegankelijk is. Daarom willen we graag een positieve bijdrage leveren aan de ambities van de Board: een slimme, groene en gezonde metropool. Er is veel voor nodig om dit in goede banen te leiden. Amsterdam heeft de ambitie om 7.500 woningen per jaar te bouwen, in 2040 een aardgasvrije stad te zijn en al in 2025 een uitstootvrije stad. Daarvoor is het belangrijk om samen de juiste prioriteiten te stellen en gezamenlijk met slimme, nieuwe oplossingen te komen.

Daarin speelt de Board volgens ons een belangrijke rol. Alleen door slim samen te werken, over meerdere jaren vooruit te kijken en slim gebruik te maken van de openbare ruimte, maken we de regio samen klaar voor de toekomst. Daarom zijn we bijvoorbeeld ook als partner aangesloten bij Amsterdam Smart City, waar we met allerlei publieke en private instellingen samenwerken aan innovatie.”

Welke uitdagingen van de Board sluiten aan bij de uitdagingen van Alliander?

“Dat zijn er meerdere. Stedelijke ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam hebben flinke impact op het energiesysteem. Zoals gezegd wil de stad Amsterdam het stedelijk vervoer emissievrij maken en worden de komende jaren duizenden woningen gebouwd in de regio. Ook het havengebied ontwikkelt zich razendsnel en het aantal datacenters neemt snel toe. Om op al deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen, heeft Alliander drie dingen nodig: tijd, ruimte en technici.

Het is essentieel dat er regie komt op alle plannen en dat rekening wordt gehouden met de aanleg van de benodigde energie-infrastructuur. Net als andere infrastructuur, kost de aanleg van energie- infrastructuur veel tijd, en niet alles kan tegelijk worden gedaan.

Bovendien heeft Alliander, net als de rest van Nederland, te maken met een groot tekort aan technici, terwijl we juist enorm veel technische mensen nodig hebben om de beoogde energietransitie mogelijk te maken. We werken er hard aan om dit tekort aan mankracht op te lossen. Zo hebben we allerlei mooie programma’s en samenwerkingsverbanden opgezet met onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio.

En dan is er nog de zoektocht naar vierkante meters. Om de eerder genoemde ambities te realiseren, moeten in Amsterdam vóór 2030 zes tot acht elektriciteitsstations worden bijgebouwd, die per stuk rond de 2000 m2 zijn. Daar heb je niet zo maar plek voor gevonden. Dat vraagt om een planmatige en gezamenlijke aanpak over de lange termijn.

In al deze vraagstukken speelt de Board een belangrijke rol in het verbinden van partijen om tijd, ruimte en voldoende technici mogelijk te maken.”

Wat zou u willen veranderen?

“Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid moeten nog veel meer samenwerken. Niet alleen op het gebied van energie, mobiliteit en de arbeidsmarkt zijn de uitdagingen enorm.  Ook als het gaat om ruimtegebruik, circulaire economie en digitalisering hebben we nog een lange weg te gaan. Zeker in een regio die steeds drukker wordt.”

Hoe ziet u de regio over 5 jaar?

“De Amsterdam Economic Board wil in 2025 forse stappen hebben gezet in de omslag naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem. Als alle partijen zich hieraan committeren en met elkaar samenwerken, kan over vijf jaar een grote stap zijn gemaakt.”

Wil jij voortaan ons belangrijkste nieuws in je mailbox ontvangen? Meld je dan hier aan voor onze maandelijkse Board Update.

22 november 2019

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten