Investeren in de Metropool Amsterdam

Een inventieve economie, met een goed opgeleide bevolking én een duurzaam verbonden regio voor iedereen: dat is waar we in de Metropoolregio Amsterdam aan werken. Tijdens de vierde State of the Region gaan we in gesprek over hoe we kunnen investeren in deze gedroomde toekomst. “Als we in deze regio willen samenwerken, dan is de wij de MRA.”

State of the Region is het jaarlijkse evenement waarin de Metropoolregio Amsterdam terugblikt en vooruit kijkt naar hoe we samen kunnen blijven werken aan maatschappelijke uitdagingen. De jaarlijkse Economische Verkenningen laten zien dat de economie van de MRA kwetsbaar, maar ook weerbaar en flexibel is.

Aan tafel bij presentator Marijke Roskam zitten Henri de Groot, professor Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit en Victor Everhardt, de Amsterdamse wethouder economische zaken. De krappe arbeidsmarkt is voor beiden een punt van zorg. “We worden ouder met elkaar en we leven in een land waar het gemiddelde aantal gewerkte uren per persoon erg laag is”, zegt De Groot. “We moeten daarom onder meer kijken naar het potentieel van immigratie.”

‘In de MRA, die zich uitstrekt van Zandvoort tot Hilversum en van Lelystad tot Volendam, is meer economische schade aangericht door de coronamaatregelen dan in de rest van het land’

– Het Parool over de Economische Verkenningen 10 december 2021 –

Everhardt noemt ook de mensen die nu nog niet meedoen op de arbeidsmarkt. “Die moeten we over de drempel helpen om mee te doen”, zegt Everhardt. “En gelukkig gebeurt dat al veel: de onderwijswereld, het bedrijfsleven en de tech-sector zijn daar allemaal mee bezig.”

Tegelijkertijd is perspectief ook belangrijk voor iedereen die meedoet op de arbeidsmarkt. De Groot noemt het rapport Borstlap: In wat voor land willen wij werken. “De flexibele arbeidskrachten vangen nu de grote klappen van de crisis op en dat moet anders. De samenvatting van dat rapport is glashelder: flex moet minder flex en vast moet minder vast. We moeten investeren in flexibiliteit met perspectief. Ik ben benieuwd wat het nieuwe kabinet hiervan meeneemt.”

Voor alle informatie over de Economische Verkenningen MRA 2021, toegang tot de database voor een zoekopdracht op maat, de link naar het boekje en voor aanvragen van een papieren exemplaar, klik hier

‘Amsterdamse economie kromp in 2020 harder dan rest van Nederland en EU’

– NU.nl over de Economische Verkenningen 10 december 2021 –

Everhardt en De Groot zijn hoopvol over de toekomst van die economie. “We moeten ons de crisis uit investeren”, zegt Everhardt. “Met de ROM InWest die we als regio hebben opgericht kunnen we ondernemers helpen. En die investeringen zijn weer een vliegwiel om ook op grotere nationale en Europese fondsen aanspraak te kunnen maken. Zo kunnen we sectoren uitbouwen en nieuwe technieken nog meer gaan inzetten voor belangrijke vraagstukken als gezondheid.”

De omgekeerde mentor

Als we het hebben over investeren in de toekomst, dan hebben we het natuurlijk ook over jongeren. De Amsterdamse Jahkini Bisselink, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger, neemt ons mee in de wereld van generatie Z. “Als jullie er niet meer zijn, zullen wij hier alles draaiende houden”, begint ze. Ze verwijst naar het ondernemerschap binnen haar generatie en naar hun activisme.

“Activistisch zijn voelt voor veel jongeren niet meer als een keuze maar als een noodzaak”, zegt Jahkini. “Geen zorgen. We snappen dat je niet je hele productieprocess binnen een dag hebt omgegooid en we snappen ook dat je niet carbon-neutraal bent binnen drie werkdagen.” Als je maar iets doet en als je daar maar transparant over bent — ook over wat nog niet goed gaat.

Oudere generaties kunnen heel wat van generatie Z leren, is haar boodschap. Bijvoorbeeld: praten over mentale gezondheid. Lachend daagt ze haar toehoorders uit: “Na het weekend gaan we allemaal op zoek naar een omgekeerde mentor. Grijp een generatie Zer bij zijn nekvel en vraag: hoe zou jij de mentale gezondheid binnen onze organisatie verbeteren en uiteindelijk hoe zorgen we voor een leefbare metropoolregio?”

Renteloze voorschotten

Dat er op de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam al veel mooie dingen gebeuren, laten Nikky Hofland, directeur van het TechMeUp en Artie Ramsodit, programmadirecteur van het Boardprogramma House of Skills zien. TechMeUp geeft renteloze voorschotten aan mensen die zich willen omscholen naar de techsector. “Er zijn veel omscholingsinitiatieven, maar omscholing kost tijd”, zegt Hofland. “Soms moet je fulltime een opleiding volgen om je om te scholen en niet iedereen kan zich permitteren om zes maanden geen inkomen te hebben. Wij willen die geldzorg wegnemen.”

Het Transferpunt Zorg en Welzijn is een van de nieuwste programma’s van House of Skills, waarin mensen kunnen onderzoeken of de zorg iets voor hen is. “Wij helpen ze om zich goed te oriënteren”, vertelt Ramsodit. “Ze kunnen ervaren, zien en voelen hoe dat andere werk eruit ziet. Ze kunnen ontdekken welk deel van de zorg ze wel en niet aanspreekt. Vervolgens kunnen ze binnen 20 weken een basiszorgcertificaat halen.”

De twee roepen werkgevers in de regio op om in te zetten op duurzame omscholing en om wat meer lef te tonen bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Bind die zij-instromers aan je en investeer eens in een ander”, zegt Hofland. En Ramsodit: “Geef ze een contract dat perspectief biedt.”

Wil je meer weten over TechMeUp, neem dan contact op met Nikky Hofland. Wil je meer weten over het Transferpunt Zorg en Welzijn, neem dan contact op met Artie Ramsodit

Een nieuw soort wereldstad

Greg Clark biedt ons vandaag het perspectief van buitenaf. Hij is senior adviseur bij bank HSBC, professor aan de University of London en hij onderzoekt al decennialang steden. Op wereldniveau worden Europese steden vaak terzijde geschoven, stelt hij vast. “Alsof ze geen toekomst hebben. Maar we moeten kwantiteit niet boven kwaliteit prioriteren. Het geheime wapen van Europese steden is hun mogelijkheid te hervormen. Het is hun sociale kapitaal. Om samen met hun burgers een nieuwe stad te ontwikkelen.”

Amsterdam heeft wat hem betreft de mogelijkheid om toonaangevend te zijn, juist ook vanwege de regio. Om dat ook echt te worden moet de regio vijf dingen doen. Bijdragen aan de groei van het aantal betaalbare woningen, de groene economie stimuleren, de kwaliteit van leven beschermen, gelijke kansen blijven bieden aan iedereen en een goede thuisbasis blijven bieden aan startups. “Amsterdam kan hiermee een nieuw soort wereldstad worden, met een focus op de schone economie.”

Eigen kracht

Thijs Kroese is wethouder in Purmerend en lid van de transitiecommissie van de MRA. Hij benadrukt dat voor een goede samenwerking gemeenten in de MRA aan hun eigen profiel moeten blijven werken. “Wij hebben in Purmerend de Creative Tech Campus voor e-sports, in de IJmond heb je veel industrie. Weet van jezelf waar je goed in bent en weet ook waar jouw bevolking goed in is. Als iedereen zich focust op zijn eigen kracht, komt dat onze samenwerking alleen maar ten goede.”

Die regionale samenwerking is er niet alleen op overheidsniveau, maar zien we ook steeds meer bij bedrijven. Neem de Rabobank, die onlangs verschillende regio’s samenvoegde in Rabobank Metropoolregio Amsterdam. “Wij bestaan nu een half jaar en het bevalt uitstekend”, zegt directievoorzitter Erik Versnel. “Investeringen gaan voorbij gemeentegrenzen. Het lukt ons nu om goede initiatieven aan elkaar te koppelen.”

Versnel pleit voor een herdefiniëring van de wij. “Wij van de gemeente, wij van de Rabo, wij van het onderwijs: volgens mij moeten we dat allemaal loslaten. Als we in deze regio willen samenwerken, dan is de wij de MRA. Laten we elkaar daarop scherp houden.”

Drie MRA-overtuigingen

MRA-voorzitter Femke Halsema besluit de middag zoals altijd met haar State of the Region. Daarin noemt ze de inpoldering van de Haarlemmermeer, een project dat dankzij stroperig bestuur en ellenlange discussies pas na eeuwen na het eerste idee van Leeghwater tot stand kwam. “Vandaag hebben we de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam gepresenteerd”, vervolgt ze. “Een onderneming, die in omvang bescheidener is dan een van de grootste droogleggingen uit onze geschiedenis, maar toch, een bescheiden succes, de moeite waard om met elkaar een glas op te heffen.”

De MRA werkt samen op basis van drie gedeelde overtuigingen. “Dat we door betere samenwerking de meest inventieve regio met de best opgeleide bevolking van Europa kunnen hebben, dat we een regio voor iedereen moeten zijn. Zo werken we samen met de MBO’s, HBO’s, universiteiten en programma’s zoals TechConnect, dat in verschillende steden van onze regio verborgen talent opleidt op een manier die past bij een nieuwe generatie stadsbewoners. En dat we ons in het voeren van de menselijke maat internationaal onderscheiden.” De derde overtuiging is dat de regio duurzaam verbonden moet zijn. “Onze gedigitaliseerde economie loopt voorop. Door te werken aan een data-akkoord gaan we ook laten zien dat dit hand in hand kan gaan, met de bescherming van digitale rechten, autonomie en privacy.”

De drooglegging van de Haarlemmermeer werd uiteindelijk net voor het industriële tijdperk voltooid. “Opnieuw staan we aan het begin van een nieuw tijdperk, opnieuw worden we geconfronteerd met bedreigingen en onzekerheden”, besluit Halsema. “Gelukkig zijn er ook nu mensen met goede ideeën en visie en maakt de meest geavanceerde technologie mogelijk wat voor onmogelijk werd gehouden. Wat we daarmee gaan doen, dat bepalen we uiteindelijk samen. Ik kijk daar alvast hoopvol naar uit.”

De volledige tekst van de State of the Region vind je hierDe uitzending gemist of nog een keer terugkijken? Zie hieronder.

13 december 2021

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten