Circulaire banen en vaardigheden in de Metropoolregio Amsterdam

Wat betekent de overgang naar een circulaire economie voor werkgelegenheid in een stad en regio? Circle Economy lanceert het rapport "Circulaire banen en vaardigheden in de Metropoolregio Amsterdam", 's werelds eerste regionale diepe duik om het karakter van banen en vaardigheden in de circulaire economie te verkennen. Daarnaast biedt het praktische maatregelen voor stedelijke beleidsmakers om de ontwikkeling van een toekomstbestendig en circulair personeelsbestand te stimuleren. Het rapport is geproduceerd door Circle Economy en de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de gemeente Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam.

11% van de werkgelegenheid is circulair in Amsterdam

140.000 banen maken de circulaire economie realiteit in de Metropoolregio Amsterdam. Met 11% van de totale werkgelegenheid is dit hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 9%. Professionals in Amsterdam excelleren op het gebied van circulair ontwerp, reparatieservice en het gebruik van digitale technologie voor de circulaire economie.

Het verhogen van de sociale basis in een circulaire stad

Terwijl steden de ambitie hebben van een circulaire economie, zal de transitie fundamenteel het soort werk veranderen, en de vaardigheden die nodig zijn om het te doen. Banen zullen verschuiven van de winning en de verwerkende industrie naar reparaties, her fabricage, biobased en hernieuwbare energiesectoren. Toch is inzicht in welke banen en vaardigheden vereist zijn in een circulaire economie een kans voor steden en regio’s om hun onderwijs- en trainingsprogramma’s te hervormen. Dit stelt hen in staat een toekomstbestendige en inclusieve beroepsbevolking te ontwikkelen die voldoet aan de belangrijkste maatschappelijke behoeften van iedereen binnen de natuurlijke grenzen van onze planeet.

Door inzichten in de werkgelegenheid in de circulaire economie kunnen we de juiste onderwijs- en trainingsprogramma’s ontwikkelen om te sturen op een inclusieve en circulaire arbeidsmarkt, waardoor steden kansen op werk in de circulaire economie kunnen waarborgen.” Marieke van Doominck, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid Amsterdam

De noodzaak om de werkgelegenheid in de circulaire economie in steden te meten

Op basis van de lessen die zijn geleerd binnen de stad Amsterdam, is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport dat steden hun circulaire werkgelegenheid moeten gaan meten en in kaart brengen. Dit zal hen helpen te begrijpen welke banen bijdragen aan de circulaire economie en welke vaardigheidskloven er zijn die hen beletten de verschuiving te maken. Dit geeft beleidsmakers de mogelijkheid om de voortgang te volgen en de effectiviteit van hun beleid te bewaken en een op feiten gebaseerde aanpak te bieden om de sociale basis van hun steden binnen onze planetaire grenzen te verhogen.

Rol van de Board

De Board ontwikkelt een manifest ‘Circulair & Onderwijs’ zodat het onderwijs (van primair tot wetenschappelijk onderwijs) in de Metropoolregio Amsterdam zich committeert om het gedachtengoed van de circulaire economie op te nemen in het curriculum, dat het thema centraal staat in de relevante opleidingen en dat het verankerd wordt in de missie en visie van de instelling. Leerlingen en studenten van nu worden begeleid naar een bewuste levensstijl en opgeleid tot slimme burgers en professionals die opgewassen zijn tegen de complexe problemen van de toekomst. Doe mee!

Neem voor meer informatie contact op met Natalija Counet, Challenge Lead Talent voor de Toekomst bij de Amsterdam Economic Board.

The Circular Journey of Amsterdam – Een trilogie

De lancering van de circulaire reis van Amsterdam markeert de eerste release van een drieledige reeks die tot doel heeft drie van de belangrijkste vragen op te lossen waarmee steden worden geconfronteerd bij de overgang naar een circulaire economie. Elke inzending in de reeks ‘Circular Journey of Amsterdam’ lanceert het nieuwste rapport van Circle Economics en de inzichten van de gemeente Amsterdam en gaat drie belangrijke vragen aan;

  1. Hoe start je een cirkelvormige reis van een stad?
  2. Met welke beleidsinstrumenten kunnen bedrijven effectief worden betrokken?
  3. Wat betekent een circulaire economie voor banen en vaardigheden?

 

Klik hier voor het rapport.

Bron: Circle Economy 

14 december 2018

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten