Focus op skills verbetert arbeidsmarkt en versnelt energietransitie

Als één van de grootste consultancies ter wereld, is Deloitte binnen de Metropoolregio Amsterdam een belangrijke kennispartner op het gebied van diverse maatschappelijke thema’s. Johan Stuiver, Director Strategy & Operations Public Sector en councillid van de Board, vertelt hoe zij bijdragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt binnen de energietransitie.

Waarom zijn jullie lid van de Network Council van de Board?

“Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om gezamenlijk impact te maken op grote maatschappelijke thema’s. Al jarenlang werken wij voor tal van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de stad, onder meer op het gebied van economische ontwikkeling, bedrijfsvoering, technologie & innovatie en de arbeidsmarkt. De Board heeft een interessant netwerk van partijen, die allemaal vanuit hun eigen invalshoek bezig zijn om de stad leefbaar te houden. Vele daarvan zijn ook al relaties van ons, waarmee we ook in Board-verband graag kennis delen en samenwerken.”

Op welke manier dragen jullie bij aan de ambities van de Board?

“Omdat wij wereldwijd opereren, beschikken we over kennis, data en inzichten van Europese hoofdsteden en van andere grote steden in Nederland. Amsterdam is in heel veel opzichten ontzettend goed bezig, maar op sommige vlakken, zoals de realisatie van smart-city concepten en de circulaire economie, zijn andere (Europese) steden soms wat verder. Met onze kennis over maatschappelijke opgaven in binnen- en buitenland, dragen we bij aan het slimmer, schoner en mooier maken van de regio.”

Welke uitdagingen van de Board spreken jullie aan?

“Eigenlijk alle uitdagingen. We houden ons net als de Board bezig met mobiliteit, gezondheid, digitale connectiviteit, de energietransitie en talent voor de toekomst. We zien een grote spanning tussen de laatste twee uitdagingen. De grote ambities die geformuleerd zijn op het gebied van energie – over het aantal windmolens, verduurzaming van woningen, elektrisch rijden, noem het maar op – zijn simpelweg niet haalbaar als er niet genoeg gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Er is voornamelijk gebrek aan technische mensen, maar ook kennisinstellingen en het openbaar bestuur zelf hebben een opgave op dit gebied. Er zijn steeds meer (nieuwe) functies nodig om de grote energietransities te managen, de regie te houden en bijvoorbeeld ook juridisch en financieel inhoudelijk te begeleiden.”

Wat is jullie rol bij het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk?

“Wij werken voor onze opdrachtgevers altijd vanuit drie sporen: hoe krijgen we mensen van school naar werk, van werk naar werk en weer aan het werk? Samen met de gemeente Amsterdam, de provincies Noord Holland en Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam, hebben we binnen de regio in kaart gebracht welke arbeidsmarktprojecten er lopen, hoe succesvol die zijn en wat de bouwstenen moeten zijn voor een Human Capital Agenda. En op welke manier we er met elkaar voor zorgen dat de uitdagingen daadwerkelijk worden opgelost. Dat vraagt wat ons betreft om een herinrichting van de arbeidsmarkt, nieuwe vormen van samenwerking en een data-gedreven aanpak.

In plaats van te kijken naar diploma’s en aantal jaren werkervaring, zouden werkgevers meer moeten focussen op de vaardigheden, het talent en de motivatie van mensen. Op een cv blijven die vaak onvermeld, terwijl ze de sleutel zijn tot verbetering van de arbeidsmarkt. Door die verborgen vaardigheden boven water te krijgen, kunnen we mensen die nu in een krimpberoep zitten, laten doorstromen naar groeisectoren waar ze zitten te springen om hun competenties. In ons jaarlijkse State of the State-onderzoek, een actuele data-analyse van ons land, hebben we ook gekeken naar dit onderwerp.

In dat kader werken we ook voor House of Skills, een grootschalig, innovatief arbeidsmarktproject in Amsterdam, dat de doorstroom van lager- en middelbaar opgeleiden van krimp- naar groeisectoren bevordert. Vanuit onze Deloitte Impact Foundation investeren we ook mee in dit project. We houden ons onder meer bezig met het opstellen van nieuwe financiële modellen van intersectorale mobiliteit en het adviseren over innovatieve vormen van onderwijs.”

Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan?

“Hervorming van het onderwijs is essentieel voor de doorstroom van talent. Maar we merken dat het moeilijk is om maatgericht, modulair onderwijs aan te bieden aan werkenden, omdat het verdienmodel van het onderwijs daar nog niet op ingericht is. Door financieringsstructuren en ingewikkelde regelgeving, is het lastig om snel de beweging te maken naar nieuwe producten en diensten waar de markt nu om vraagt.

Een ander punt is de privacywetgeving. Ieder mens beschikt over een schat aan waardevolle, persoonlijke data, bijvoorbeeld op het gebied van zorgverlening. Door al die data te combineren, kunnen we prachtige businessmodellen creëren, waarmee we snellere, betere en op maat gemaakte zorg kunnen leveren. Op het gebied van privacy ligt nog een grote verantwoordelijkheid bij de overheid, want wetgeving houdt vernieuwing nog wel eens tegen. ”

Hoe ziet u de regio over vijf jaar?

“We gaan de komende jaren ontzettend veel ontwikkelingen zien en de snelheid daarvan gaat toenemen. We denken dat er een slimmer mobiliteitssysteem zal ontstaan om de druk op de stad te verlagen, en dat er meer publiek-private samenwerkingen zullen komen als nieuwe bestuursvorm. De toeristische groei zal doorgaan, maar we verwachten dat er meer arrangementen worden aangeboden in samenwerking met andere grote steden in Nederland, waardoor het toerisme zich beter verspreidt. We denken ook dat de arbeidsmarkt verbetert, omdat met de inzet van data nieuwe matches worden gevormd en de werkgelegenheid in de regio toeneemt. Bovendien denken we dat Amsterdam koploper wordt op het gebied van circulaire economie.

Hoe vlot deze ontwikkelingen gaan, heeft alles te maken met de politieke samenstelling van het bestuur, de gevoelde urgentie en de bereidheid om nog meer samen te werken met de markt. Daarin speelt ook de Board een belangrijke rol, doordat zij zorgen voor de juiste agendasetting en commitment van alle betrokken partijen. Het is belangrijk om ook de private sector en kennisinstellingen van alle niveaus aan boord te krijgen. Als zij mee gaan investeren en eigenaarschap voelen over de uitdagingen, kunnen dingen uiteindelijk snel gaan en zal het Amsterdamse ecosysteem floreren.”

Tekst: Ronne Theunis

Wil jij voortaan ons belangrijkste nieuws in je mailbox ontvangen? Meld je dan hier aan voor onze maandelijkse Board Update.

1 november 2019

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten