Eventverslag: Circular Economy Lab #23

Met toenemende digitalisering komen er steeds meer grotere datacenters in Nederland. Deze zijn gevuld met hardware zoals dataservers die veel energie verbruiken in de productie- en gebruiksfase. Samen met experts en koplopers identificeren we de knelpunten en bepalen hoe circulaire oplossingen bereikbaar en opgeschaald kunnen worden. Met name de sturende rol van opdrachtgevers in het kader van circulair inkopen en aanbesteden komt daarbij aan bod. In samenwerking met regionale kennis- en innovatiemakelaar Utrecht Sustainability Institute (USI) is een tweeluik over circulaire dataservers en circulair inkopen van ICT op de werkplek georganiseerd.

De hoofdvraag is hoe circulaire dataservers bereikbaar en opschaalbaar worden. Dataservers hebben een grote impact op het milieu. Gezien de exponentiële groei van dataverkeer, en de toename van het aantal grotere datacenters in Nederland, wordt dit probleem alleen maar nijpender. De huidige bijdrage van de ICT-sector aan mondiale emissies wordt door onderzoekers nu al geschat op ca. 3-6% wat vrijkomt bij de productie en het gebruik van hardware1, 2. Als de huidige groeilijn doorzet zal dat 14% zijn in 2040.

Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van broeikasgasemissies van de wereldwijde transportsector. Nederland is hierin bepaald geen kleine speler. Ze is datahub nummer 1 in Europa met de Metropool Amsterdam voorop. Tot op heden gaat de maatschappelijke discussie over het hoge energieverbruik van datacentra en het gebruik van de restwarmte. Maar ook heel belangrijk – en nu nog onderbelicht – is het feit dat de productie van dataservers veel energie (embodied energy) kost (35-45% van de impact over de totale levensduur) en dat ze kritieke metalen bevatten. Namelijk 10 van de 30 kritieke grondstoffen, waarvan enkele al in 10-40 jaar tijd zijn uitgeput als we zo doorgaan. De groei van datacenters en de korte afschrijvingsperiode van servers zorgen ervoor dat kritieke metalen snel op raken en dat we veel materiaal en energie verspillen. Zo worden in Nederland jaarlijks een half miljoen servers afgedankt (7,4 kton; op basis van cijfers over 2016). Het circulair maken van dataservers is dus van groot belang en staat daarom centraal.

Lower Energy Acceleration Programme

Er is veel potentie voor circulaire oplossingen. Servers zijn immers modulair opgebouwd. In de praktijk blijkt dat de marktvraag naar deze oplossingen voor dataservers nog laag is. Wat kunnen we met elkaar verbeteren aan die situatie? De centrale vraag van dit Lab is welke oplossingen nu al mogelijk zijn en wat we in de praktijk kunnen brengen. Wat kan de sturende rol van inkopers hierin zijn? Het energiezuiniger en circulair maken van de ICT sector is een belangrijk speerpunt voor de Amsterdam Economic Board. De Board heeft daarom het initiatief LEAP | Lower Energy Acceleration Program opgezet in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Amsterdamse regio. ICT en dataserver gebruik is daarin een belangrijk speerpunt. Dit Lab en het vorige is een startschot van het werk dat de Board binnen LEAP op het thema Circulair gaat doen.

Deel 1 beslaat de introductie, de eerste pitch van NLdigital en paneldiscussie over de huidige stand van zaken in circulariteit en dataservers. Deel 2 gaat verder met de tweede pitch van KPN en een paneldiscussie over de bredere toepassing van circulaire datservers en de praktische handvatten voor inkopers.

Meer informatie

Klik hier voor de presentatie, het verslag en de opname van de bijeenkomst over circulaire dataservers.

De informatie over Lab 22 over Circulair inkopen van ICT lees je hier.

Binnenkort verschijnt er een rapport over circulaire dataservers.

6 januari 2021

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten