LEAP – Lower Energy Acceleration Program

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken we hard aan een slimme, groene en gezonde leefomgeving. In het licht van het Klimaatakkoord dat juni 2019 is gepresenteerd, staan ingrijpende veranderingen op stapel. Onderdeel van de aanpak is de Energietransitie met daarin energiebesparing als belangrijke stap.

De voortschrijdende digitalisering van onze maatschappij zorgt ervoor dat we steeds meer data genereren, versturen en opslaan. Datacenters faciliteren dit dataverkeer, terwijl de ICT hard- en software vaak eigendom zijn van klanten. Door de groei van datagebruik, stijgt de vraag naar elektrische energie. De verwachting is dat het toekomstig benodigd vermogen in 2030 sterkt toe zal nemen ten opzichte van het huidige opgesteld vermogen.

Energie-initiatief LEAP ziet het licht

De Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied zijn LEAP (Lower Energy Acceleration Program) gestart om energie-efficiëntie van datagebruik met behulp van ICT verder te optimaliseren. Onderzoek toont aan dat het mogelijk is.

Het doel van LEAP is om het potentieel van energiebesparing van ICT binnen datacenters te benutten en zo het tempo te versnellen naar de duurzame digitale economie. We willen perspectief bieden voor het benutten van (nieuwe) technieken en het versnellen van ontwikkelingen die kunnen leiden tot energiereductie met behulp van ICT bij organisaties die veel dataverkeer hebben. Om dit voor elkaar te krijgen is samenwerking met de gehele keten nodig. LEAP wil krachten bundelen om het verschil te maken. Hierbij ben je van harte uitgenodigd mee te doen.

Uitnodiging tot samenwerking

Met LEAP willen we laten zien dat samenwerking leidt tot energiebesparing. En dat optimalisatie van energiegebruik ruimte biedt voor groei. Samen met hardware fabrikanten, zakelijke klanten, ICT beheerders, datacenters, overheid, kennisinstellingen, startups en consumenten het verschil maken en stappen vooruit zetten, dat is de bedoeling.

Als jouw organisatie veel dataverkeer en een significante energievraag heeft en als je actief bent c.q. wil zijn om dit energiezuinig en duurzaam te maken, nodigen wij je uit om mee te doen. Of gebruik je/ken je een state-of-the-art innovatie op dit gebied die significante energiebesparing kan opleveren en schaalbaar is? Doe mee!

Hoe werken we samen?

Samen met koplopers vormen wij een Coalition of the Willing waarin de gehele keten is vertegenwoordigd. Naast de initiërende partijen Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zijn bedrijven en kennisinstellingen uit de gehele keten vertegenwoordigd in de coalitie: Albert Heijn, Alliander, Asperitas, Booking.com, Dell Technologies, Deloitte, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Hewlett Packard Enterprise, Interxion, Iron Mountain, KPN, NEP The Netherlands, ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Red Hat, Royal Schiphol Group, SURFsara, TU Eindhoven, VMware en de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit initiatief wordt tevens ondersteund door de Dutch Datacenter Association. We verwachten dat in de toekomst nog meer partijen zich zullen aansluiten bij LEAP.

Samen met koplopers uit de Metropoolregio Amsterdam gaan we werken aan twee tracks:

  1. Het realiseren van energiebesparingen van tussen 20% – 40% voor 2022
  2. Het versnellen van energiebesparingen op langere termijn (> 5 jaar) door middel van innovatieve oplossingen

Pilots

Om te bepalen wat we kunnen doen om energiebesparingen te realiseren, stellen we in verschillende pilots de energie-impact van huidige technologische oplossingen vast. We richten ons in eerste instantie op power management op servers. De pilots dienen als voorbeeld en inspiratie. Denk aan cases bij energiebedrijven, banken, gemeenten, telecombedrijven. In alle gevallen zal het gaan om organisaties die hun IT-servers deels in huis en deels extern hebben. Hiermee kunnen we onderzoeken of we het besparingspotentieel bij ICT servers daadwerkelijk kunnen benutten.

De resultaten van de pilots bieden inzicht in de potentiële energiebesparingen en moeten het bewustzijn bij ICT-beheerders van klanten bij datacenters vergroten. Daarnaast biedt het handelingsperspectief aan de sector en zet aan tot verandering. En, niet geheel onbelangrijk, wordt het maatschappelijke debat aangewakkerd.

Innovaties

In een parallelle track onderzoeken we samen hoe met innovatie de komende jaren nog meer energiebesparing gerealiseerd kan worden. Verdere samenwerking in de keten is nodig om ontwikkelen te versnellen en te bouwen aan de toekomstige generatie ICT binnen datacenters. We stimuleren het ontstaan van een ecosysteem van onderling samenwerkende innovatieve partijen.

Meer weten?

Lees de LEAP leaflet en sluit je aan bij dit initiatief door contact te leggen met Marjolein Bot, Challenge Lead Energie.