LEAP – Lower Energy Acceleration Program

 • Energie
 • LEAP is een platform ter ondersteuning van de toekomstige generatie datacenters. Het doel van LEAP is het versnellen van de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur, waarbij we bestaande en nieuwe technologieën benutten en versnellen die bijdragen aan energie-efficiëntie, integratie in het energiesysteem en landschap en waarbij circulair gebruik van materialen cruciaal is.

  Waarom LEAP?

  Er worden steeds meer data gegenereerd, verzonden en opgeslagen, ook bij jouw organisatie. Netwerken en datacenters faciliteren het dataverkeer en de opslag van ICT-apparatuur, terwijl ICT-servers en software vaak eigendom van de klant blijven. Daarom is een zeer hoogwaardige digitale infrastructuur een randvoorwaarde voor een soepel draaiende samenleving.

  In de Metropoolregio Amsterdam en in heel Nederland is er een gevoel van urgentie. We willen dat technologische doorbraken kunnen blijven profiteren van de economische en maatschappelijke kansen die ontstaan als gevolg van digitalisering. Om visies voor de duurzame digitale infrastructuren van de toekomst te kunnen ontwikkelen en implementeren, hebben we dringend behoefte aan nieuwe publiek-private partnerschappen in de waardeketen van datacenters. We zoeken naar organisaties die samen kunnen werken aan toekomstbestendige systemen en nieuwe initiatieven. Het is voor één organisatie moeilijk om op al deze punten iets te betekenen. Daarom is samenwerking zo belangrijk.

  Wat is LEAP?

  LEAP is een coalitie van datacenters, zakelijke eindgebruikers, telecomproviders, hardware leveranciers, netwerkorganisaties, kennisinstellingen, startups en overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een cruciale internet-hub voor de internationale datacentersector, die streeft naar een landelijke, Europese en wereldwijde impact.

  Omdat LEAP vindt dat nieuwe publiek-private partnerships onmisbaar zijn, bouwen we aan een internationaal platform voor samenwerking, kennisuitwisseling en communicatie. LEAP wil een positieve bijdrage leveren aan een groene, slimme samenleving waarin groei, milieu, mens en gemeenschap op een energie-efficiënte manier hand in hand gaan, waarbij kritieke materialen behouden blijven en waarmee Nederland zijn voorsprong in innovatie voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur behoudt.

  LEAP biedt perspectieven voor het gebruik en de versnelling van (nieuwe) technieken en technologische ontwikkelingen die moeten leiden tot een duurzame digitale infrastructuur:

  1. Wat kunnen we doen met bestaande technologie, zoals power management en virtualisatie, om de energie-efficiëntie te vergroten?
  2. Hoe kunnen we de transitie versnellen naar een duurzame digitale infrastructuur waarin we technologische innovatie in de kern van het energiesysteem integreren en een oplossing voor ruimtelijke ordening bieden met circulair gebruik van materialen?

   

  Hoe werkt LEAP?

  LEAP verkeert in een unieke positie om een robuust ecosysteem te creëren waarin de deelnemers elkaar inspireren, kennis uitwisselen en samenwerken aan innovaties die een echte impact hebben. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam werken we over twee sporen aan de duurzame digitale infrastructuur van morgen:

  Bestaande technologie

  Om te bepalen welke energiebesparingen nog te realiseren zijn op dataservers, hebben we in verschillende pilots de energie-impact van power management onderzocht. Centraal staat wat de eindgebruiker kan doen aan energiebesparing bij het ICT-gebruik in de eigen organisatie en bij de datacenters waar hun gegevens worden opgeslagen. Uit de pilots bleek dat gemiddeld 10 procent energie bespaard kan worden door het inzetten van power management, zonder prestatieverlies. Daarnaast blijkt dat de mogelijkheden om energie te besparen door middel van virtualisatie nog onderbenut zijn.

  Lees hier verder over de geboekte resultaten in het nieuwsbericht ‘Spaarstand maakt dataservers 10 procent zuiniger‘ en vier best practices:

  1. Powermanagement op dataservers levert ons 10 tot 13 procent energiebesparing op

  2. De eyeopener van LEAP? Dat we al heel efficiënt zijn

  3. De eco-mode bespaart nog zeven procent energie extra

  4. Ook voor een kleine speler zoals wij is LEAP interessant

  Daarnaast blijkt dat er behoefte is aan duidelijke, eenduidige begeleiding en instructies van software- en hardwareleveranciers om instellingen voor power management en virtualisatie toe te passen. Hiermee bieden we de sector een handelingsperspectief, dat aanzet tot verandering. Samen met hardware- en softwareleveranciers Dell, HPE, IBM, Red Hat en VMware is de handleiding Happy Flow 1.0 ontwikkeld. Deze handleiding is bestemd voor alle organisaties die beschikken over dataservers, in eigen huis of in een datacenter, en die deze servers energie-efficiënter willen laten werken. De Happy Flow-handleiding vertelt wat er moet gebeuren en hoe dit gedaan kan worden, en geeft antwoorden op veelgestelde vragen.

  Vervolgstappen

  Iedereen kan energie besparen met power management en virtualisatie, en dit is geen vrijblijvende activiteit. Sterker nog, datacenters en kantoren die veel energie verbruiken, vallen in Nederland onder het ‘Activiteitenbesluit’. Dit betekent dat zij een informatieplicht hebben ten aanzien van energiebesparing. Virtualisatie en power management zijn daarbij ‘erkende maatregelen’ om energie te besparen.
  Zie voor meer informatie de Erkende Maatregelenlijst (EML) voor kantoren en commerciële datacenters:

  In 2021 werken we verder aan de handleiding Happy Flow 2.0 om organisaties nog energie-efficiënter te laten werken.

  Technologische innovatie

  Parallel werken we aan duurzame digitale infrastructuur met behulp van innovatieve technologieën. Ook circulair materiaalgebruik wordt hierin meegenomen. We stimuleren het ontstaan van een ecosysteem van onderling samenwerkende innovatieve partijen. De centrale vraag is: hoe versnellen we de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur waarbij we de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën integreren in het energiesysteem en het landschap op basis van circulair gebruik van materialen? Om deze vraag te beantwoorden werken we aan drie onderwerpen:

  1. LEAP Technology: zeer energie-efficiënte technologieën van de toekomst zullen kunnen voldoen aan de exponentiële groei van het dataverkeer. Partners van LEAP en gerenommeerde kennisinstellingen zoals VU Amsterdam en PhotonDelta werken aan routekaarten die kunnen dienen als richtlijn voor investeringen en als inspiratie voor ontwikkelingsprojecten op korte, middellange en lange termijn. De eerste deliverable: een innovatieroutekaart met technologische ontwikkelingen die de weg wijzen voor investeringen.
  2. LEAP Distributed: door meer energiebewustzijn te ontwikkelen in de architectuur van hardware, software en data, zowel voor energieverbruik als voor energiestromen, kunnen we de energiekosten en de beschikbaarheid van energie-infrastructuren tegelijkertijd optimaliseren. Gedistribueerde oplossingen creëren ook nieuwe mogelijkheden voor de integratie van digitale infrastructuur in het landschap. De LEAP-partners TNO ESI en Alliander verkennen wat hiervoor nodig is en wie dit kan leveren. De eerste deliverable: een stakeholderanalyse van de relevante actoren.
  3. LEAP Circular: innovatief inkopen kan een rol spelen bij het bevorderen van duurzame ICT-hardware. Partners van LEAP creëren een beweging die circulair gebruik van zowel energie als kritieke materialen bevordert. Tijdens het Circular Economy Lab over dataservers zijn de eerste stappen gezet. Samen met LEAP partners werken we in 2020 aan concrete stappen om circulaire dataservers hoger op de agenda te krijgen bij inkooporganisaties en daarmee de vraag naar circulaire servers te stimuleren.

  Uitnodiging tot samenwerking

  Met LEAP willen we laten zien dat samenwerking tot resultaat leidt en ruimte biedt voor groei. Het doel is om samen met hardwarefabrikanten, zakelijke klanten, ICT-beheerders, datacenters, overheden, kennisinstellingen, startups en consumenten het verschil te maken en stappen vooruit te zetten.

  Als jouw organisatie veel dataverkeer en een significante energievraag heeft en als je actief bent of wilt zijn om dit energiezuinig en duurzaam te maken, nodigen wij je uit om mee te doen. Of misschien gebruik of ken je een state-of-the-art innovatie op dit gebied die significante energiebesparing kan opleveren en die schaalbaar is? Doe mee! Neem contact op met Marjolein Bot, Energy Lead.

  Nieuws

  Thumbnail van Innovaties nodig voor transitie naar duurzame digitale infrastructuur
  | Nieuws

  Innovaties nodig voor transitie naar duurzame digitale infrastructuur

  Lees artikel
  Thumbnail van LEAP Technology Landscape: trends en scenario’s
  | Nieuws

  LEAP Technology Landscape: trends en scenario’s

  Lees artikel
  Thumbnail van Uitdagingen én oplossingen voor laadinfrastructuur voor stadslogistiek
  | Nieuws

  Uitdagingen én oplossingen voor laadinfrastructuur voor stadslogistiek

  Lees artikel
  Thumbnail van Board Talk: ‘Investeer in duurzaamheid, laat economie floreren’
  | Nieuws

  Board Talk: ‘Investeer in duurzaamheid, laat economie floreren’

  Lees artikel

  Insights