LEAP

LEAP wil de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur versnellen en de ecologische footprint van ons digitale systeem minimaliseren. Hiervoor ontwikkelt en integreert LEAP energie-efficiënte, technologische innovaties in het energiesysteem en landschap, waarbij circulair materiaalgebruik essentieel is.

Waarom LEAP?

Door toenemende digitalisering genereren, verzenden en bewaren we steeds meer data. Netwerken en datacenters faciliteren dit stijgende dataverkeer. De Amsterdamse metropoolregio (MRA) huisvest de meeste en grootste datacenters van ons land. Naarmate onze data-economie groeit en schaarste op het energienet verder toeneemt, groeit ook de noodzaak om onze digitale infrastructuur energiezuiniger, meer gedistribueerd, flexibeler en slimmer te maken. De Nederlandse digitale infrastructuur is immers essentieel voor onze economie.

Datacenters zijn niet de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Maar omdat ze een groeiende elektriciteitsbehoefte hebben (3% van de totale Nederlandse elektriciteit is voor de ICT sector) en geconcentreerd zijn, leggen ze plaatselijk flinke druk op het elektriciteitsnetwerk. Dit komt nog eens bovenop de groeiende elektriciteitsvraag door elektrificatie van andere sectoren, nieuwbouw, groeiende mobiliteit en de energietransitie. In 2030 verwachten we een verdubbeling van de benodigde elektriciteit. Uit een recente themastudie van Liander blijkt dat voor de MRA ca. 80% van de onderstations overbelast zijn in 2030, net als 25 – 60% van de middenspanningsruimtes wanneer er niet voldoende wordt verduurzaamd.

Bijdragen aan LEAP

Om visies te kunnen ontwikkelen en implementeren voor de duurzame digitale infrastructuren van de toekomst, hebben we dringend behoefte aan nieuwe publiek-private partnerschappen in en rond de waardeketen van ons digitale landschap. We zoeken naar organisaties die samen kunnen werken aan toekomstbestendige systemen en nieuwe initiatieven. Het is voor één organisatie moeilijk om op al deze punten iets te betekenen. Daarom is samenwerking zo belangrijk.

Hoe werkt LEAP?

We moeten slimmer omgaan met de inpassing van datacenters in de bebouwde omgeving en de digitale infrastructuur verder verduurzamen. Om zowel als regio en als land de innovatieve duurzame data-hub te blijven, moeten we actie ondernemen.

Het huidige data-energielandschap is versnipperd en dat staat duurzaamheid in de weg. Intensievere publiek-private samenwerking is hard nodig en een stimulerende en proactieve overheid is onmisbaar. Innovatie op het raakvlak tussen energie, digitaal en circulair moet verder worden ontwikkeld om nieuwe doorbraken mogelijk te maken.

LEAP vormt een community voor inspiratie, bewustwording en kennisdeling dat met onderstaande partijen werkt aan verdere ontwikkeling, testen van nieuwe oplossingen in pilots en demonstraties. Daarnaast staan slimme (circulaire) inkoopvoorwaarden en –methoden centraal. In een ‘open datalab’ testen en valideren de deelnemende organisaties op energie- en materiaalgebruik, ten behoeve van kennisdeling, aanpassing en implementatie.

Innovatieve oplossingen

Om inzicht te krijgen in oplossingen die nodig zijn voor de duurzame digitale transitie, hebben we samen met onze coalitie van 40 partners de ‘LEAP Technology Trends&Scenarios’ en infographic ontwikkeld. Hiermee geven we de richting aan die we als maatschappij moeten inslaan naar een duurzame digitale infrastructuur.

LEAP transitie infographic

Exponentële datagroei vraagt om transitie naar duurzame digitale infrastructuur

LEAP heeft drie tracks gedefinieerd en daarin prioriteiten gekozen: een mix van hard- en softwareoplossingen, concrete korte termijn impact en lange termijn ontwikkelingen.

 1. LEAP Technology: energie-efficiency verhogen met groene software, datamanagement oplossingen, efficiënte koeling en de toepassing van geïntegreerde fotonica
 2. LEAP Distributed: het ontwikkelen van een meer gedistribueerd, flexibel, energiebewust digitaal systeem waarbij het mogelijk wordt dataverwerking stuurbaar te krijgen o.b.v. beschikbaarheid van energie.
 3. LEAP Circulair: ICT-infrastructuur waarbij energie en circulariteit integraal verbonden zijn door aandacht voor circulaire handreikingen, aanbod van circulaire dataservers en de ontwikkeling van een productpaspoort.

We staan aan het begin van de volgende fase voor LEAP en werken hard aan deze bouwstenen: het is tijd om samen op te schalen en in actie te komen.

Gezamenlijk leveren de drie tracks een grote bijdrage aan de Nederlandse duurzame digitale infrastructuur. Waarin we een koppositie innemen met:

 • Betere inpassing in het elektriciteitsnet
 • Betere ruimtelijke inpassing
 • Minder e-waste
 • Meer werkgelegenheid
 • Nieuwe producten en diensten, ook als exportproducten
 • Betere concurrentiepositie en vestigingsklimaat

Eerste gerealiseerde project: ‘Powermanagement’

Het eerste project van LEAP heeft de energie-impact van power management onderzocht. Hieruit blijkt dat organisaties gemiddeld 10 procent energie kunnen besparen, zonder prestatieverlies, door de eco-stand op dataservers aan te zetten. Ook zijn de mogelijkheden om energie te besparen via virtualisatie nog onderbenut.

Lees hier over de geboekte resultaten in het nieuwsbericht ‘Spaarstand maakt dataservers 10 procent zuiniger‘ en vier best practices:

 1. Powermanagement op dataservers levert ons 10 tot 13 procent energiebesparing op
 2. De eyeopener van LEAP? Dat we al heel efficiënt zijn
 3. De eco-mode bespaart nog zeven procent energie extra
 4. Ook voor een kleine speler zoals wij is LEAP interessant

Er is behoefte aan duidelijke begeleiding en instructies van software- en hardwareleveranciers om instellingen voor power management en virtualisatie toe te passen. Hiermee bieden we de sector een handelingsperspectief, dat aanzet tot verandering. Samen met hardware- en softwareleveranciers Dell, HPE, IBM, Red Hat en VMware is de handleiding Happy Flow 1.0 ontwikkeld. Deze handleiding is bestemd voor alle organisaties die beschikken over dataservers, in eigen huis of in een datacenter, en die deze servers energie-efficiënter willen laten werken. De Happy Flow-handleiding vertelt wat er moet gebeuren, hoe je dit aanpakt en geeft antwoorden op veelgestelde vragen.

Iedereen kan energie besparen met power management en virtualisatie, en dit is geen vrijblijvende activiteit. Sterker nog, datacenters en kantoren die veel energie verbruiken, vallen in Nederland onder het ‘Activiteitenbesluit’. Dit betekent dat zij een informatieplicht hebben over energiebesparing. Virtualisatie en power management zijn daarbij ‘erkende maatregelen’ om energie te besparen.

Zie voor meer informatie de Erkende Maatregelenlijst (EML) voor kantoren en commerciële datacenters:

Uitnodiging tot samenwerking

Met LEAP willen we laten zien dat samenwerking tot resultaat leidt en ruimte biedt voor groei. Het doel is om samen met hardware fabrikanten, zakelijke klanten, ICT-beheerders, datacenters, overheden, kennisinstellingen, startups en consumenten de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur te versnellen.

Samen met onderstaande koplopers vormen wij een ‘Coalition of the Willing’ waarin de gehele keten is vertegenwoordigd. We verwachten dat in de toekomst nog meer partijen zich zullen aansluiten bij LEAP.

Jij kunt met jouw organisatie actief bijdragen aan het verduurzamen van onze digitale infrastructuur en meebouwen aan de meest duurzame digitale infrastructuur ter wereld. Weten hoe? We nodigen je uit om mee te doen. Neem contact op met Marjolein Bot, Energy Lead.