‘De eyeopener van LEAP? Dat we al heel efficiënt zijn’

Power management en virtualisatie zonder negatieve impact op performance en beschikbaarheid? LEAP-deelnemer Rabobank doet op dat gebied al het maximaal mogelijke, zeggen Paul Soethout en Wessel van Sandwijk van Compute & Convergence binnen de bank. ‘Eigenlijk doen we LEAP al jaren.’

Senior systeembeheerder Wessel van Sandwijk is het technische geweten van team Compute & Convergence; Paul Soethout is als teamleider het organisatorische geweten. Eind 2019 kwam vanuit het management van Rabobank het verzoek om mee te doen aan LEAP. Sindsdien namen Van Sandwijk en Soethout deel aan twee samenkomsten. Bij de eerste werden de doelstellingen van LEAP bepaald; bij de tweede de uitkomsten van de eerste pilots gedeeld.

Zo efficiënt als mogelijk

Centraal in de pilots staat power management – het efficiënt inregelen van servers zonder performanceverlies. Rabobank gebruikte bij de testen niet de eco-mode. Soethout: ‘Dan zet je de server uit en dat willen we niet. Wij gebruiken de Dynamic OS control-mode. Uit de testen bleek dat we qua power management al doen wat we kunnen. LEAP is in dat opzicht een eyeopener voor ons.’

Van Sandwijk vult aan: ‘In zekere zin doen we LEAP al jaren. We kunnen nog wel wat kleine dingen in onze settings aanpassen, maar we zijn al zo efficiënt in ons energiegebruik als mogelijk is.’

Dilemma’s

Punt is wel dat de klant een bepaalde performance verwacht, zegt Van Sandwijk: ‘En die kost een bepaalde hoeveelheid energie. Het gaat er dus om de optimale balans te vinden tussen performance en energie-efficiency. Daar zitten in die zin limieten aan dat performance leidend is. Dus, stel: je kunt 40 procent efficiënter zijn in je energiegebruik, maar dat betekent dat je performance er 50 procent op achteruitgaat, met als consequentie bijvoorbeeld dat je als klant veel langer moet wachten bij de pinautomaat. De vraag is of dat wenselijk is.’

Zo zijn er meer dilemma’s. Nieuwe systemen zijn doorgaans een stuk efficiënter in hun energiegebruik dan oude. Maar betekent dat dan ook dat je moet vervangen? Volgens Soethout moet je energiebesparing wel in een brede context bekijken: ‘Vervangen klinkt goed. Maar zo’n vervangingsoperatie is niet alleen duur, maar kost ook heel veel in termen van energie en grondstoffengebruik. Wij kijken daar genuanceerd naar.’

Ruimte voor virtualisatie

Qua instellingen is er bij Rabobank dan niet heel veel te winnen. Maar geldt dat ook voor virtualisatie – het maximaal benutten van de capaciteit van de servers in relatie tot het energieverbruik? Hoe doet Rabobank dat?

Volgens Van Sandwijk is hier nog winst te behalen: ‘Je kunt vele tientallen virtuele servers laten draaien op één fysieke host. Voor een deel doen we dat al, maar daar zit nog ruimte voor verbetering. Om een voorbeeld te geven: de webservers van bijvoorbeeld ABNAMRO en Rabobank kunnen in feite prima als virtuele servers draaien op één gedeeld fysiek datacenter. Een dergelijke virtualisatieslag zie je nu op allerlei plekken plaatsvinden en moet uiteindelijk leiden tot consolidatie. Dat betekent dat je dan nog maar een of een paar datacenters nodig hebt, terwijl er nu in de metropoolregio Amsterdam zo’n 200 datacenters zijn. Dat levert een grote energiebesparing op.’

Security-issue

Maar ook hier willen Van Sandwijk en Soethout een nuancering aanbrengen. Die hoeveelheid datacenters is er niet helemaal voor niets, zeggen ze: ‘Uit het oogpunt van security is er voor ons als banken zeker nog wat voor te zeggen om je eigen fysieke datacenters te hebben. We zijn er wel van overtuigd dat dit security-issue zal worden opgelost. Maar dat moet vooral gebeuren aan de kant van de hardware leveranciers.’

Eén van de goede kanten aan LEAP is dat de hardware leveranciers er ruimschoots bij betrokken zijn. Soethout: ‘Wij hebben als gebruikers de plicht om ons energiegebruik zo groen mogelijk in te richten. En de leveranciers hebben ook een aantal verbeterpunten. Ze moeten verder standaardiseren. Ze kunnen energiezuiniger bouwen – nu is het koelsysteem van elke modulair aangedreven computer binnen Rabo nog verantwoordelijk voor 40 tot 50 procent van de energiekosten.’

Rol van leveranciers

Ook zouden leveranciers beter kunnen communiceren over het zo energiezuinig mogelijk inrichten van je ICT. Soethout: ‘Uit LEAP blijkt dat een aantal deelnemers nog geen optimale energie-settings heeft en dat komt mede omdat hun leveranciers daarin nog beter kunnen helpen. LEAP is ook nuttig om te zorgen leveranciers en gebruikers beter op elkaar afgestemd raken.’

Slotvraag: is het goed als ook andere banken in de regio meedoen in LEAP? Soethout heeft daar geen enkele twijfel over. En voegt toe: ‘Laten we het nog breder trekken: zaken als virtualisatie en consolidatie moeten we naar Europees niveau trekken. Dan gaan we pas echt slagen maken.’

30 oktober 2020

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten