Crisis biedt kansen voor duurzame en gezonde gebouwen

Interview met Jan Hein Tiedema, Executive Managing Director van EDGE en lid van de Network Council

Hoe ervaar je de coronacrisis waar we middenin zitten?

We zitten nu een aantal weken in de slimme lockdown. De huidige situatie leidt tot heel moeilijke situaties voor velen; stressvol, met mogelijk nog zeer pijnlijke beslissingen te nemen. Toch kijk ik ook graag naar de positieve punten: de saamhorigheid, creativiteit en het ondernemerschap zijn ongekend. Dat is een inspiratie voor velen. De economie in de metropool heeft een sterk fundament van kennis en innovatie. Ik spreek veel ondernemers onder andere in de technologie sector en het vertrouwen is groot dat zij sterker uit deze situatie zullen komen.

Het is nog te vroeg om een concrete verwachting van de impact op de economie en de markt voor kantoorruimte te definiëren. Wij hebben diverse scenario’s gemaakt en kunnen gelukkig concluderen dat wij er als bedrijf heel goed voor staan en deze periode willen benutten om sterker uit de crisis te komen. Op de middellange termijn verwachten wij een correctie in de kantorenmarkt. Op zich kan dat goed zijn voor de Metropool Amsterdam, aangezien de afgelopen jaren er veel druk op deze markt stond. Te weinig kwalitatief goed aanbod met als gevolg sterk oplopende huurprijzen.

“Wij zien ook dat deze situatie nog meer kansen gaat bieden op het gebied van duurzaamheid en gezonde werkplekken. Laat dat nu net zijn waar EDGE voor staat.”

Gelukkig zien wij dat onze bouwprojecten naar omstandigheden goed door gaan. Fantastisch hoe snel innovaties worden ingevoerd. Een mooi voorbeeld vind ik de coronapieper, die zorgt dat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Ook de overheid draagt bij met het verruimen van de werktijden om vertraging tot een minimum te beperken. Wij zien ook dat deze situatie nog meer kansen gaat bieden op het gebied van duurzaamheid en gezonde werkplekken. Laat dat nu net zijn waar EDGE voor staat. Belangrijk hierbij is wel dat marktpartijen en overheden gezamenlijk de schouders eronder zetten om de krimp in de economie en het geschade vertrouwen te keren.

Ik hoop dat we met elkaar dit moment gebruiken om de kwaliteiten van de stad en de regio te onderkennen en het moment benutten om naar de toekomst een betere balans te creëren. Een stad en regio met meer kwaliteit van leven. Laten we de wallen transformeren, parkeerplaatsen opofferen zodat de horeca buiten beter in staat is de 1,5 meterregel in te voeren en gezamenlijk alle lokalen ondersteunen. Door mijn oogharen zie ik een prachtige en economische sterke metropool.

Hoe werk jij aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam en met welke partners werk je samen?

We hebben door de jaren heen veel gebouwen ontwikkeld in en rondom Amsterdam. The Edge is in 2015 uitgeroepen tot het meest duurzame gebouw ter wereld en heeft ons internationaal op de kaart gezet. Deze lijn willen we doortrekken met EDGE Olympic Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook met EDGE Amsterdam West. Aan alle EDGE gebouwen stellen wij zeer hoge eisen waar het gaat om duurzaamheid, innovaties en gezondheid. Hiervoor werken wij samen met verschillende partners en leveranciers uit Amsterdam. Denk aan: Epicenter, Microsoft, Signify, Beelen en een groot netwerk aan startups. Tevens zijn we aangesloten bij amsterdam&partners, Circle Economy, Green Business Club Zuidas en bij jullie, de Amsterdam Economic Board.

Waar wil je dat EDGE Olympic om bekend staat?

EDGE Olympic is het eerste gebouw van een nieuwe generatie EDGE kantoorgebouwen. Ik wil dat gebruikers en bezoekers het gebouw ervaren als HET voorbeeld van een duurzaam en gezond gebouw. Helemaal leuk dat mensen er ook energie en inspiratie krijgen en daarmee het beste uit zichzelf halen. Het gebouw wekt meer energie op dan dat het verbruikt en daarnaast maken wij zoveel als mogelijk gebruik van circulaire materialen. Verder is het gebouw ontworpen om voor de mensen een zo gezond mogelijke en stimulerende werkomgeving te creëren.

Wat is hierin jouw persoonlijke drijfveer?

Ik ben gefascineerd door steden en de constant veranderende rol die ze hebben in het leven van zo veel verschillende mensen. Voor velen is een stad een plek om te werken, winkelen en uit te gaan. Voor mij is het zoveel meer. Ik woon zelf in hartje Amsterdam en zie ook de uitdagingen die onze stad heeft: een goede kwalitieve leefomgeving voor iedereen, voor kinderen, families, ouderen van alle nationaliteiten. En hoe zorg je daarbij dat Amsterdam zijn unieke en toegankelijke karakter behoudt?

“Voor mij speelt duurzaam en toekomstgericht denken een grote rol. Ik zie het dan ook als een voorrecht om met EDGE te mogen bouwen aan een betere wereld.”

Hoe zie je de regio over 5 jaar?

De regio groeit hard met alle daarbij behorende uitdagingen. Ik zie een regio die voorbeeld stellend is op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Dit vraagt een nog verdere integratie tussen gemeenten en uiteraard andere stakeholders. Wat mij betreft worden snel keuzen gemaakt voor een sterk verbeterd openbaar vervoernetwerk in de regio. Die op niet eerder vertoonde snelheid gerealiseerd wordt. Het polderen laten we wat mij betreft achterwege. Daarnaast hoop ik dat wij allen een duidelijke kentering ervaren van (hopelijk) genomen beslissingen om de regio als woon- en werkgebied te versterken. Dit betekent dat bezoekers van de regio te gast zijn bij de bewoners ervan en niet andersom. Dat is namelijk een oprechte zorg die ik op dit moment heb.

Op welke manier speelt duurzaam/circulair inkopen een rol bij jouw projecten als belangrijke driver voor innovatie?

Voor ons bedrijf is duurzaamheid de belangrijkste drijfveer in alles dat wij doen. Voor ons is het de manier om bij te dragen aan de doelstelling om ‘Paris Proof’ te worden. Dat geldt voor de projecten die wij doen en uiteraard ook voor onze eigen bedrijfsvoering

Hoe kijk jij naar de uitdagingen waar de Board zich op richt? Waar zitten raakvlakken met jouw eigen activiteiten? Wat zou je samen met de Board willen oppakken, of met andere organisaties uit de regio?

Wij richten ons op duurzame en gezonde gebouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat technologie hieraan een belangrijke bijdrage levert. Dit is voor ons een relatief onbekend terrein, waar wij veel in investeren. Onze gebouwen zijn onderdeel van de stedelijke ontwikkeling met alle daarbij behorende kansen en uitdagingen. Bij uitstek uitdagingen waar de Board zich op richt. Vraagstukken rondom de ontwikkeling van ‘de’ smart city zijn wij graag onderdeel van. Denk aan de energietransitie, mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. Daarnaast is het zo dat wij met veel bedrijven en organisaties, zowel corporates, als start- en scale ups in contact staan. De kennis en ervaring die wij daarin opdoen nemen wij mee in wat wij gezamenlijk kunnen doen om de economie van de regio te versterken.

Wat breng je vanuit jouw organisatie in?

Wij zijn een bedrijf dat graag voorop loopt en daarmee continue gericht is op innovatie. Dat doen wij met een team met heel diverse achtergronden, zowel qua opleiding als qua nationaliteiten. Dit heeft ons in staat gesteld om in diverse landen actief te zijn. Deze collectieve ervaringen delen wij graag.

Regelmatig ervaren wij dat de kloof tussen publiekbeleid en de realiteit van de markt nog te groot is. De wereld verandert zo snel, dat vraagt om directere afstemming onderling.”

Welke punten van aandacht zou je de Board willen meegeven?

De Board kan een nog sterkere verbinding slaan tussen de publieke en private partijen. Regelmatig ervaren wij dat de kloof tussen publiekbeleid en de realiteit van de markt nog te groot is. De wereld verandert zo snel, dat vraagt om directere afstemming onderling.

Waarom ben je lid geworden van de Network Council? Wat is de meerwaarde, hoe helpt het lidmaatschap jouw organisatie?

Het werk dat wij doen heeft lokale en regionale impact. Om succesvol te kunnen zijn werken wij met een diversiteit aan stakeholders, zowel aan de publieke en de private kant. De Board biedt een verbreding van ons netwerk. Zeer interessant en inspirerend om juist van mensen te leren die je anders minder snel zal tegenkomen en die uiteraard openstaan om kennis en ervaring met elkaar te delen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze kennis en ervaring te delen en hopelijk dragen wij zo ook bij het creëren van een betere Metropoolregio.

Word lid van ons Network Council

Wil je net als Jan Hein Tiedema ook lid worden? Neem contact op met Marjan Schrama.

Wil jij voortaan ons belangrijkste nieuws in je mailbox ontvangen? Meld je dan hier aan voor onze maandelijkse Board Update.

23 april 2020

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten