Coalities van start: samen duurzaam uit de crisis

Bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden in de Metropool Amsterdam bereiden zich voor op belangrijke en gezamenlijke stappen op weg naar een meer circulaire aanpak op textiel, het versterken van de positie van de regio als fietshotspot, veel meer nieuwbouwwoningen van hout en meer instroom van technisch talent in duurzame banen. Hierdoor investeren we sneller en effectiever in de economie van vandaag èn die van morgen. Het doel is om op korte termijn banen te creëren, bestaande vacatures op te vullen en op lange termijn meer welzijn en welvaart te realiseren.

Green Deals Duurzaam uit de crisis

Verschillende partijen slaan de handen ineen om lopende initiatieven in de regio in korte tijd een stap verder te brengen en toe te werken naar Green Deals. Het uitgangspunt is om voor verschillende thema’s concrete investeringsproposities te ontwikkelen of om stevige afspraken te maken, waarmee op korte termijn banen worden gecreëerd en op lange termijn meer welvaart wordt gerealiseerd.

Circulair Textiel

Binnen de Green Deals Circulair Textiel committeren verschillende partijen zich aan de ambitie om de komende drie jaar te komen tot een meer circulaire aanpak van textiel. Een circulaire textielindustrie veroorzaakt minder milieubelasting en levert extra werkgelegenheid op. Dit betekent het ontwikkelen van circulaire collecties, langer gebruik, reparatie en regionale herverwerking tot nieuwe garens.

Technisch talent én instroom duurzame banen

Door COVID 19 komt er extra aanbod op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een unieke kans voor meer instroom in technische en duurzame banen. Veel partijen zijn hier reeds mee bezig en werken aan loopbaanpaden van werk-naar-werk voor zij-instromers mede op basis van skills, omscholing van MBO studenten naar techniek, opleiding van hybride docenten, mogelijk maken van de tijdelijke uitplaatsing van technische personeel en nieuwe verkorte en modulaire beroepsopleidingen. Door bundeling van krachten kan de slagkracht worden vergroot.

Woningproductie naar 20% in circulaire houtbouw

Om sneller en duurzamer nieuwe woningen toe te voegen werken partijen in de MRA toe naar een Deal die er toe leidt dat minimaal 20% van de woningproductie in hout wordt uitgevoerd vanaf 2025. Dat levert jaarlijks een reductie van ca. 220.000 ton CO2 op (gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 22.000 huishoudens), een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot en tussen de 1750 en 3700 nieuwe banen.

Fietshotspot MRA

Het comfort van de auto… met het plezier van de fiets. Fiets-versneller die leidt tot groei van de economie, werkgelegenheid en een vitale bevolking. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken intensief samen om dé internationale Fietsmetropool te blijven. Er wordt ingezet op het ontwikkelen van innovatief geïntegreerde services en diensten op buurt-, stads- en regionaal niveau.

State of the Region

Op 2 december zijn tijdens het event ‘State of the Region’ voor een aantal thema’s de eerste resultaten van het traject Green Deals Duurzaam uit de crisis gepresenteerd. Voor het verslag van State of the Region en de speech van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam klik hier.

Ronde tafel bijeenkomsten

De komende tijd wordt de inzet van de afgelopen maanden op de verschillende thema’s gericht voortgezet. In december 2020 en januari 2021 worden per thema ronde-tafel-bijeenkomsten georganiseerd om afspraken te maken over het vervolg. Nieuwe partijen zijn welkom om aan te sluiten.

Binnen de Green Deals Circulair Textiel spreken verschillende partijen intenties uit op 14 december om de komende drie jaar toe te werken naar een circulaire aanpak van textiel.

Meer weten?

Voor meer informatie over de thema’s en hoe je kunt aansluiten klik hier.

Lees verder

4 december 2020

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten