Challenge circulaire werklocaties 2050

Hoe ziet de plek waar je werkt eruit in 2050? Die vraag staat centraal in de Challenge circulaire werklocaties 2050. SADC, provincie Noord-Holland en SKBN dagen professionals uit om met ideeën te komen om de bestaande kennis en inzichten over de toekomstige werkplek naar een hoger niveau te tillen.

Professionals op het gebied van ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en werk van de toekomst kunnen zich inschrijven voor een vierdaags atelier dat eind januari 2019 zal plaatsvinden.

De deelnemers worden verdeeld over teams waarin naast mentoren ook één of meer experts zitten op kennisgebieden binnen circulaire economie. Maurits de Hoog, stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam, is één van de experts. De twee andere zijn Wim van Lieshout, directeur Waste and Energy Strategies WEST, en Carlo van de Weijer, hoofd Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven. De professionals gaan concreet aan de slag met concepten, verbeelding en strategie voor de werklocatie van de toekomst. De resultaten worden gebundeld in een publicatie. Als afsluiting is er een symposium om de ideeën te delen.

Vertaalslag

Reinoud Fleurke (Manager Gebiedsontwikkeling SADC en bestuurslid SKBN):

“Wij zien een aantal grote uitdagingen op ons af komen voor de (her)ontwikkeling van werklocaties, namelijk de transitie naar een circulaire economie, digitalisering, veranderingen in mobiliteit en inhoud van werk. Onze locaties worden steeds meer gemengd ontwikkeld, door toevoeging van verblijfsfuncties, horeca, leisure en onderwijs. Het is van belang om nu na te denken over de ecosystemen van de toekomst waar werknemers en andere gebruikers zich thuis voelen: werklocaties met belevings- en toekomstwaarde.”

Gedeputeerde Jaap Bond:

“De klimaatverandering en uitputting van grondstoffen maken een overgang naar een circulaire economie noodzakelijk. Grondstoffen en materialen blijven dan zo lang mogelijk waardevol voor het economische systeem. Dat klinkt heel logisch en sympathiek, maar hoe vertaalt dat zich naar de plek waar bedrijvigheid zich concentreert en waar gewerkt wordt? Die vraag willen we aan de deelnemers van de Challenge circulaire werklocaties 2050 voorleggen.”

Circulaire economie

De Rijksoverheid, de provincie Noord-Holland en andere overheden hebben als ambitie dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Bij een circulaire economie wordt niets meer weggegooid, vernietigd of ongebruikt gelaten. Producten krijgen een nieuw leven, zo worden plastics hergebruikt en zijn bedrijven onderling afhankelijk bij het gebruik van reststromen, energie en water.

Organisatie

De Challenge circulaire werklocaties 2050 wordt georganiseerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). De stichting Architectuur Lokaal organiseert de ateliers.

Informatie over de Challenge circulaire werklocaties 2050 is te vinden op de website van Architectuur Lokaal. Aanmelden kan tot 18 december om 12.00 uur.

Regionale gebiedsontwikkelaar SADC

SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt hoogwaardige, bereikbare, internationaal concurrerende bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam. Naast de verkoop van kavels werkt SADC aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, maakt gebruik van trends als digitalisering en bevordert de innovatie- en concurrentiekracht van bedrijven.

SADC is in 1987 opgericht om de economische potentie van stad en luchthaven optimaal te benutten, krachten te bundelen en daarmee de concurrentiepositie van de regio in (inter)nationaal verband te versterken. SADC heeft vier gelijkwaardige aandeelhouders (elk voor 25%): gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Schiphol Group.