Grondstoffentransitieprogramma

Net als de rest van de wereld staat ook de Metropool Amsterdam voor de uitdaging om veel zuiniger om te gaan met grondstofvoorraden. Amsterdam Economic Board wil hergebruik van grondstoffen stimuleren door samenwerking tussen belanghebbenden in product- en of materiaal ketens op te zetten en, waar nodig, te regisseren.

Wat is Grondstoffentransitieprogramma?

In samenwerking met overheden in de Metropool Amsterdam is gewerkt aan het regionale grondstoffentransitieprogramma, met als doel voor 2025 het herontwerp van ten minste 20 product- en materiaalketens (via inkopen en aanbesteden) en optimalisatie van hoogwaardige recycling van tenminste 40 impactvolle grondstofstromen, met een gemiddelde recycling van 90%.

Amsterdam Economic Board richtte zich regionaal op de kringloopsluiting van 14 product- en/of materiaalketens. Naar aanleiding van een grondige analyse is een selectie gemaakt van een aantal grondstofstromen die het meest kansrijk zijn om op regionale schaal te recyclen. Klik op de links voor meer informatie.

 1. Textiel
 2. Matrassen
 3. Servers van ICT sector
 4. Openbaar groen
 5. Bouw- en sloopmaterialen
 6. Elektronisch en elektrisch afval
 7. Niet meer draagbaar textiel
 8. Incontinentiemateriaal en luiers
 9. Metalen
 10. Kunststoffen
 11. Waterplanten
 12. Bedrijfsafval
 13. Zuiveringsslib
 14. Agro-food

Vanaf 2022, met het vertrek van Jacqueline Cramer (voormalig lid van onze Board) worden de initiatieven overgedragen aan het netwerk. Amsterdam Economic Board werkt nog aan Green Deal Circulair Textiel.

Building a Circular Future

Jacqueline Cramer heeft ervaring met het opzetten en verder brengen van tal van circulaire initiatieven in Nederland zoals matrassen, luiers, biomassa en circulair bouw- en sloopmateriaal. In haar boeken pleit Cramer voor de kracht van netwerksturing; door structuur te creëren in de samenwerking met rollen en verantwoordelijkheden tussen koplopers binnen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burger-initiatieven.

Download gratis de publicaties van Jacqueline Cramer.

Resultaten

 • Regionale grondstoffentransitieprogramma: 20 consortia gebouwd voor recycling, up cycling en soms hergebruik van o.m. luiers, bermgras, e-waste, textiel en dataservers, en nieuwe bedrijvigheid ontwikkeld in o.m. havengebied Amsterdam
 • Circulair Inkopen: Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap gelanceerd i.s.m. Metropoolregio Amsterdam en Community of Practice georganiseerd voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in de regio zodat zij in 2025 50% circulair kunnen inkopen
 • Zero Waste Zuidas: commitment afgesloten met 26 bedrijven op de Zuidas die werken aan nul restafval in 2030 en het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen
 • Circulaire Inkoop Community uitgebreid met commitment van alle 25 Boardleden: ‘100% Inkopen met Impact’ in 2030
 • Inkoopcommunity Circulaire ICT gestart met twee CircularEconomy Labs
 • Opschaling van circulariteit in textiel m.b.v. de ‘GreenDeal Circulair Textiel’ waarin 50+ organisaties samenwerken aan regionale keteninitiatieven
 • Het Grondstoffentransitieprogramma was finalist van de ‘Circular Award 2020’
 • 10 Bedrijven, overheden en kennisinstellingen tekenden 19 commitments tot circulair inkopen met een inkoop waarde van 150 miljoen euro.
 • Ondertekening Manifest door 32 wethouders in de Metropool Amsterdam, 2 gedeputeerden van de provincies en de Vervoerregio Amsterdam: 10% circulaire aanbestedingen in 2022, minimaal 50% in 2025 en zo snel mogelijk die 100%
 • Publicatie van het rapport ‘Naar een circulaire keten voor bulkmetalen – cijfers, kansen en drempels’ als onderdeel van het regionale Grondstoffentransitieprogramma
 • Ontwikkeling van een raamwerk voor het monitoren van de circulaire economie in de regio door Metabolic i.s.m. gemeente Amsterdam en regionale overheden
 • Keynote speeches van Jacqueline Cramer over het regionale Grondstoffentransitieprogramma, tijdens de eerste OECD Roundtable in Parijs over circulaire economie in steden en regio’s
 • Het boek Building a circulair future. Het tweede boek van Jacqueline Cramer, waarme zij changemakers over de hele wereld wil helpen bij het opbouwen van een circulaire economie
 • Het boek Tien bouwstenen voor bouwen van een Circulaire Economie, waarin Jacqueline Cramer haar enorme ervaring deelt met het implementeren van tal van circulaire initiatieven in Nederland. Als beoefenaar en wetenschapper heeft ze tien bouwstenen geïdentificeerd voor het opzetten en verder brengen van circulaire initiatieven, gebaseerd op netwerksturing. Deze richtlijnen kunnen iedereen ondersteunen die een circulair initiatief wil starten of versnellen.
 • De publicatie over Netwerksturingen, effectief samenwerken op weg naar een circulaire economie
 • De publicatie Circulaire Economie versnellen doe je samen over wat is gerealiseerd in de regio.

Bekijk alle relevante publicaties van Jacqueline Cramer.

Rol van Amsterdam Economic Board

Initiëren, verbinden, aanjagen, uitvoeren